EXCLUSIV/Încă o dovadă irefutabilă că Poliția de Frontieră Română e condusă de bolnavi psihic cu epoleți! Spitalul Obregia, ce mai așteptați? Luați-i!

0
866

În mod normal, un individ își schimbă comportamentul social în funcție de factorii de mediu: locul de muncă, venit salarial, familie, prieteni… Ei bine, în Poliția de Frontieră Română (și, implicit, în M.A.I.) setea după putere și dorința unor indivizi de a-și evidenția slugărnicia față de superiori atinge culmea absurdului.

În articolul nostru: https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/30/exclusivpolitia-de-frontiera-romana-si-legiferat-mobbing-ul-legea-e-doar-o-facultate-si-doar-pentru-fraierici/, v-am prezentat dovezi pertinente că în Poliția de Frontieră Română „voința stăpânului” e mai presus de Lege.

Ca drept dovadă, în data de 13.02.2018, analfabeții funcțional și debilii mintali care proiectat adresa nr.8.211/12.02.2018 respectiv „calomniatul” Buda Ioan” (individ care nu a aflat nici până în ziua de azi că titulatura inscripționată pe un act în ordinea: prenume, nume este pentru demnitari-persoane care ocupă funcții de demnitate publică” respectiv persoane ale lumii mondene nicidecum pentru un… funcționăraș al statului) s-au gândit ei că dacă Secretariatul general al Guvernului au emis Ordinul nr.400/2015, ei au dreptul să modifice Legea nr.213/2004 și HG nr.788/2005, în sensul că acest ordin le „permite” să modifice orice Lege…

Ca drept dovadă, ia uitați ce zice SGG-ul în Ordinul nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice:

Anexa.1. 1.8. Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte. Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace; sistem informaţional; organizare; proceduri; control.

  1. Glosar de termini: Neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

Responsabilitate managerială – defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entităţii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în sectorul public: mediul de control; performanţe şi managementul riscului; activităţi de control; informarea şi comunicarea; evaluare şi audit.

Așa că, nici măcar ordinal SGG-ului nu te ajută, pe tine respectiv „căpușele-ți cu epoleți” din structurile suport care ți-au făcut batjocura de adresă nr.8.211/12.02.2018 și-au bătut joc, încă odată, de dvs., „tovarășe calomniat” Buda Ioan…

Apropos, că dvs. ești „mare șef”: citi-și anexele care însoțeau articolul? Nu! Te-ai luat după marionetele care ți-au scris adresa și repede te-ai victimizat: ai devenit „calomniat” (vezi ce înseamnă: pamfletul, satira… în DEX).

În care Lege sau directivă Europeană se dispune ca tu, Buda Ioan, șef prin IGPF (sau oricare alt șef din MAI) zice să emiți tu dispoziții (norme) în domeniul psihologiei, „tovarășe calomniat” Buda Ioan?

În care Lege sau Directivă Europeană zice să dai tu, tovarășe calomniat Buda Ioan, „legi interne” prin care șefii să „stabilească ei comportamentul/„feeling-ul psihologic” al „supt-ordonatului”/ „profilul psihologic” al subordonatului? Îți zic eu, Alexandru Firicel, tovarășe Buda (pentru a doua oară): NICIUNA!

Așa că, lasă grandmonaia-ți de „mare ștab polițist” de prin IGPF și pune-te cu burta pe carte (nu pe banii statului ci ia-ți concediu fără plată – până când finalizezi studiile, lasă-l pe altul mai pregătit în locul matale) respectiv dă-i afară pe toți netoții care te înconjoară și care te „consiliază” prost că de aceea ai ajuns „ciuca măcăii”: ai tot felul de pile pe lângă tine aduse de toate „obligațiile tale” și ați transformat P.F.R.-ul în „grădină zoologică” în care orice „maimuță” poartă ilegal grade de polițist doar fiindcă arată cât de obedient și „mai prost ca șeful este”.

Că era să uit: ne vedem în instanță pentru că PFR refuză, ilegal, să comunioce înscrisuri care ascund abateri de la Lege precum – activitatea ilegală de psihologie, necompetenți (incompatibili)/neavizați de CPS care desfășoartă illegal activitatea de psihologie în PFR etc.!

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul”

IP 8211 – SPR DIAMANTUL

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here