Despre Illuminati- Episodul al Doilea

0
565

 ATENŢIE!!!

ACEST DOCUMENT SE ADRESEAZĂ EXCLUSIV TUTUROR CELOR CE POT EVALUA RAŢIONAL ŞI POT FACE CONEXIUNI! TONUL ACESTUI DOCUMENT SE DOREŞTE A FI UNUL CONFESIV, MILITANT DAR ŞI SENTIMENTAL!

 Motto  „Istoria e acea certitudine apărută în momentul când im­perfecţiunile memoriei se întâlnesc cu inadecvările documentării.“ Patrick Lagrange
 
 O privire atentă asupra societății secrete Illuminati
 Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al doilea episod al serialului recent lansat intitulat –„Despre Illuminati „.
Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate în primul episod constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.
Drept consecință, din multitudinea de amănunte, de inspirate deducții sau din informațiile reale, istorice care sunt perfect demonstrabile și verificabile, am ales să realizez ceva mai mult decât o simplă trecere în revistă.Mai mult decât atât, în sprijinul celor recent afirmate invoc dreptul de liberă exprimare și îmi asum tot ceea ce este cuprins în material. Mergând pe aceeași direcție, îmi rezerv dreptul de a vă da posibilitatea să vă exprimați orice dilemă, comentariu sau neînțelegere cauzate de ceea ce va fi prezentat în rândurile de mai jos prin comentariile directe pe care le puteți materializa și exprima în spațiul special destinat acestora.
Materialul propriu-zis care se dorește a fi unul structurat aparte este liber alcătuit și considerat de către mine nu doar ca un punct de vedere, ci un fel de sinteză extinsă pe deplin motivată și argumentată. În altă ordine de idei, puteți să o catalogați așa cum doriți, însă personal o consider ca pe o încercare temerară de a observa și transmite idei, fapte și sentimente într-o manieră personală în legătură cu acest subiect deosebit, îndeajuns de provocator.

De aceea, cu tot avântul, fără a brava sau a recurge la artificii sau a căuta insolitul sau senzaționalul, mă expun și mă etalez public, în fața dumneavoastră cu lucruri poate deja știute, fără a avea vreo pretenție de a aduce alte noutăți în domeniul abordat. Prin această interpretare mi-am propus să demonstrez că nu suntem conduși de ipoteze sau hazard, ci de către un plan bine și temeinic pus la punct, de care personal sunt convins.

Vă scriu și vă spun toate acestea din convingerea că dumneavoastră cititorii acestei platforme media independente nu trebuie deloc să tratați cu superficialitate și nici să vă lăsați înșelați de directivele Sistemul Global, pe care voluntar sau involuntar suntem dispuși să le urmăm, să le dăm crezare, din moment ce aproape oricine este considerat parte integrantă. Totodată, din modestie vreau să vă asigur că nu trebuie să mă credeți că aș deține vreo „cheie filosofală” sau vreo interpretare care să fie luată drept „adevăr ultim”, dar nici să vă închipuiți că, din acest moment, pe măsura pregătirii sau a cunoștințelor dumneavoastră ar fi cazul să respingeți sau să ironizați toate cele ce vi le voi prezenta, vi le voi dezvălui.Implicațiile sunt cu mult mai subtile, mai profunde deoarece, din acest punct, orice sau oricine poate aduce și face public câte ceva în plus. Atractivitatea și setea de a cunoaște în realitate subiectul au constituit de fapt principala motivație cât și punctul de plecare pentru această documentare.Evident, pentru a glumi un pic, nu este necesar a-i cunoaște personal pe acești ” stăpâni ai lumii”, pe deplin luciferieni…indiferent de implicarea lor în tot ceea ce a fost și înseamnă societate.
Ca urmare, orice încercare de catalogare sau subminare fără vreo argumentație serioasă este din start inacceptabilă.
 De asemenea , orice trimitere sau deschidere față de subiectul sau subiectele conexe sunt binevenite, în contextul în care, în toate mediile sociale sau academice apetența pentru a vorbi deschis este de multe ori cenzurată sau persiflată în variate modalități  iar cei care se interesează de această „arie protejată” a subiectului sunt marginalizați.Din acest punct de vedere, consider că tocmai comportamentele pe deplin subiective și arbitrare sunt doar o palidă încercare și nicidecum o strategie infailibilă, mai degrabă o palidă consolare a celor care fac zid în jurul castei Illuminati.Pare chiar foarte greu de crezut,dar se încearcă să se țină secret și să se amâne să se cunoască în detaliu, în profunzime…
Oricum, din moment ce v-am stârnit interesul, controversele iau naștere, deoarece obiectivul este în a devoala câte puțin din misterul și perfecta secretomanie care învăluie subiectul. asemenea unei văl matricea această „elită mondială.”
Drept urmare, fie că vă situați și vă considerați cititori și fini cunoscători, fie doar cochetați cu informațiile, vă promit, din postura mea de (ne)specialist faptul că acest material a fost realizat cu bune intenții.Pornind de la premisa că fiecare trebuie să-și cunoască nivelul, rolul și statutul, declar și am tăria să declam și să reclam dreptul de a face cunoscut că limitele actuale, reale ale cunoștințelor noastre despre ceea ce este Sistemul Global ar trebui să ne pasioneze și să ne intereseze într-o proporție mult mai generoasă.
Iar pentru acest deziderat, permiteți-mi să vă readuc aminte anumite aspecte cruciale.

Dar pentru acest lucru, întorcându-ne la Izvorul Înțelepciunii,  la cuvintele vii, dătătoare de viață ale Mântuitorului Iisus Hristos,putem să ne luminăm și să le luăm că reper.Am considerat ca fiind mai mult decât utile, din moment ce,  în Capitolul al cincilea al Sfintei Evanghelii de la Apostolul Matei este scris :

14. „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.
15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.”
 Este cât se poate de clar pentru toți cum Mântuitorul Hristos ne spune și nouă, nu numai ucenicilor Săi, cu alte cuvinte-„Eu am aprins lumina; grija voastră este ca lumina să rămână aprinsă nu numai pentru voi, ci și pentru cei ce se vor bucura de strălucirea ei și vor fi conduși la adevăr.”
De aceea, ascunderea adevărului, lucrarea, operarea în secret și cultivarea acestuia coroborate cu multitudinea de zvonuri, de bârfe și defăimările nu vor putea acoperi Adevărul și nici luptă pentru virtuțile înrudite cu această.
Timpul programat al ținerii cu strășnicie în secret sau propagarea de minciuni ar fi cazul să ia sfârșit.În toată această tulburătoare istorie a omenirii, bătălia se dă între forțele Binelui și ale răului, iar una dintre condiții este aceea de a se cunoaște foarte bine taberele, mijloacele și resorturile. Căutarea Adevărului și demascarea imposturii reprezintă o virtute, una care face posibilă  strălucirea noastră, ca indivizi, ca autentici și nefățarnici creștini, ca unii ce am primit de mai bine de două milenii învățătura Sa, prin activitatea Sfântului Apostol Andrei.
Revenind la planul inițial, rste bine de reamintit și aspectul esențial care se leagă de ceea ce reprezintă România.După evoluția evenimentelor și contextul geo-politic, dar și după cum se prezintă la ora actuală lucrurile, țara noastră este o placă turnantă a acestui continent și are un rol capital în organizarea și funcționarea optimă a Sistemului Global.
Din moment ce am ajuns îndeajuns de aproape de subiect, fără a nominaliza tot ceea ce voi aminti tangențial, îmi exprim bucuria de a fi cetățean al acestor meleaguri binecuvântate de Bunul și Adevăratul Dumnezeu, Creator, Mântuitor și Împărat a celor Cerești și Pământești. Supranumele de „Grădina Maicii Domnului „ dat acestui areal în care ne-am născut și căreia îi vom aparține întotdeauna, indiferent pe ce meleaguri ne vor călăuzi pașii destinului nu este întâmplător.Similar, nici aceste forțe oculte, ale acestei elite mondiale care se luptă din răsputeri să stăpânească și să creeze premisele instituirii dictaturi „Marelui Arhitect” nu sunt mituri.
Dintr-un alt unghi, (cu condiția de a lectura integral acest material) îmi exprim dorința și vă invit să vă simțiți chiar în siguranță, pe deplin integrați în a vă folosi și de „prezumția de nevinovăție” referitor la abordarea și îndeosebi comentarea în cercuri largi a acestui material. De aceea, conducând la o „estompare a necredinței” în ceea ce privește aceste subiecte mai puțin uzitate, dați-mi voie să vă prezint și chiar să nu fiți de acord cu tot ceea ce vă urma!
Episodul al Doilea 

 Dacă v-am trezit întru câtva interesul  voi demara cu ceva legat de ceea ce îndeobște numim realitate istorică. Acest concept este mai mult decât un fenomen care se desfășoară pe cel puțin două planuri. Primul plan este cel cunoscut, oficial vizibil, la îndemâna oricărui om care trăiește, iese pe stradă sau accesează toate televiziunile și Internetul, ca sursele oficiale, cunoscute.

Problema raportului dintre realitate si fictiune a fost teoretizată incă din Antichitate de către filosoful grec Aristotel în celebra sa operă „Poetica”, unde a fundamentat atunci cele două metafuncții ale artei, dar care se pot reflecta în absolut orice.Prima dintre ele-mimesisul, adica imitarea realității și catharsisul, adica purificarea prin creație și contemplație artistică.Aceste două concepte definitorii vor vertebra orice viitoare ipostaziere critică  a acestei problematici. Paralelă cu „realitatea istorică”,  dintotdeauna se trimite la ideea că există în afară de Dumnezeu și arta care în mod natural  reprezintă o transfigurare mai mult sau mai puțin artistică a actualei realități. Această metamorfozare dinspre realitate înspre ficțiune este deja tratată diferit și în cadrul societăților secrete, însă  mecanismul e diferit și e adaptat în funcție de epocă.

Iar aceste lucruri se produc chiar sub ochii noștri.De pildă, profesorul italian Giuliano Di Bernardo a declarat că „democraţia, ca formă de guvernământ, este bună, în teorie, dar, aşa cum arată acum, este apropiată de anarhie. Evident, membru al Illuminati a înfierat democraţia prost aplicată în ţările din vestul Europei și a profețit despre iminentul colaps al rasei umane şi despre sosirea tiranului iluminat.“Tiranul iluminat este o persoană înzestrată cu multă charismă, cu excepţionale capacităţi intelectuale şi cu o înţelepciune profundă.”

Fără a vă strica bună dispoziție, aș îndrăzni să vă amintesc că acesta nu este decât vârful aisbergului, deoarece ceea ce nu e la vedere este de o complexitate dezarmantă.

Și dacă am făcut referire la acest aspect, cel de al doilea plan este tocmai ceea ce nu este vizibil pentru cei mulți. În această dimensiune ascunsă, pe deplin tenebroasă, fără îndoială că se pun la cale multe lucruri, poate chiar se decide orientarea, viitorul lumii și cei care au puterea decizională sunt învăluiți într-o aură misterioasă, de-a dreptul „mistică”. Fenomenul este arhicunoscut și promovat chiar de către unii dintre „acești elitiști”, din dorința logică de a controla activitatea lumii, fără a avea parte de inadvertențe, de necazuri și nici de alte fenomene negative înrudite cu acestea.

De aceasta, „scurgerea de informații” de-a lungul veacurilor a fost aproape insesizabilă, iar această castă deosebit de nocivă și periculoasă a reușit să unidirecționeze societatea în ansamblul său. Fără îndoială, fenomenul a traversat epoci, a șocat și a cutremurat generație după generație. Cu toate acestea, cercul închis și strictețea de care au dat dovadă acești „elitiști” a creat și a întreținut legende, a generat supoziții și a determinat lansarea de speculații.Din această cauză, totodată fără să par tributar ideii, din acest moment nu îmi voi permite să intru cumva în acest joc și domeniu, fără a avea anumite răspunsuri la multitudinea de întrebări care înconjoară problema.Iar una dintre acestea, pe deplin edificatoare este- ” cine sunt oare autorii acestui plan?”

Chiar în acest moment, când lecturați aceste rânduri (ce poate par lipsite de sens), aceștia, pe deplin necunoscuți, de fapt un grup ocult care veghează destinele omenirii de câteva sute de ani, din cauza cărora s-au petrecut evenimente consemnate sau intenționat uitate de către ceea ce numim a fi… istorie. Nimeni nu poate să conteste cu vreun argument valabil că aceste lucruri nu s-au petrecut, dar totodată, istoria nescrisă, foarte puțin cunoscută și accesată are acel fir roșu conducător care a reușit să fie trasat sau discutat, în cercuri restrânse, cu și despre soarta multor destine frânte, umilite și pe deplin năpăstuite. Pe aceeași linie, se înscriu în prezent, în această epocă a post-adevărului, a unei postmodernități aflate într-o degringoladă continuă tot ceea ce a rezultat sau există cu adevărat, departe de a fi dat publicității, despre ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat.

Casta această privilegiată, fără îndoială își asigură și se luptă să rămână într-un deplin anonimat, din dorința de a urmări, de a proclama, de a menține „ordinea și disciplina „-concepte  atât de mult vehiculate și îmbrățișat de către oricine, indiferent de statut. Parcurgând istoria mai puțin cunoscută, cea oficială și nu contrafăcută, „servită ” nouă tuturor, vom avea capacitatea de a înțelege cum anume acești „geniali” au reușit și continuă cu același aplomb chiar de a impune noile planuri de care încă nu suntem deloc familiarizați, dar despre care le vom cunoaște sau decodifica din context, fără a mai căuta sau a le mai analiza, și de care vom fi obligați a le respecta…

Cei care au auzit despre ei, le spun Illuminati.De aici încolo, ar trebui să facem un mic efort de voință și de imaginație, fie chiar pentru o clipă și să admitem că tot ceea ce am acumulat despre realitatea înconjurătoare poate fi numai un mare fals, o construcție ideatică despre care avem păreri și nu certitudini. Membrii acestei „frății” nu sunt deloc niște legende , nu reprezintă  un grup cu vocație, abnegație sau popularitate,  dar cu toate acestea , printr-o disciplină feroce au reușit să se ascundă. Executând ordine precise, respectând jurăminte dintre cele mai dure, aproape imposibil de încălcat, acești oameni fără de scrupule acționează și conduc omenirea spre…dictatură și extincție.

Din acea insesizabilă „scurgere de informații ” am aflat că nu se ocupă cu bunăstarea noastră, ca indivizi, ca popor. Fără a avea această idee, riscăm să rămânem în acea stare de (auto)-suficiență, de credulitate și mai ales de autentică delăsare, din moment ce, tot datorită discreției, foarte puține lucruri despre aceștia se cunosc și s-au transmis până în prezent.

De aceea, indiferent dacă luăm în considerare sau nu,cu acest cumul de informații și credință, avem șansa de a distruge toate miturile false, inoculate și pe deplin servite, deoarece, din acest moment „aura”, misiunea și identitatea acestor Illuminati prinde contur.Personal, fără să mă tem, dar cu acel „pas lateral”,ieșind din rând, din mulțime, am această pasiune de a cerceta și a face conexiuni utile.

În aceste condiții, cât de mult mi-aș fi dorit să mă detașez de cea mai mare parte din ceea ce „servește” mass-media sau lumea academică, nu am reușit.De aceea,cu tot respectul acordat dumneavoastră, pentru siguranța și integritatea multora (cât și a mea),dați-mi voie să nu detaliez modul de operare al informațiilor pe care le-am obținut și nici sursele lor. De regulă, majoritatea specialiștilor care studiază acest domeniu cataloghează și etichetează cu o prea mare lejeritate munca unora care doresc să afle și să informeze și chiar să avertizeze omenirea.Poate de aceea veți înțelege de ce anume mulți dintre cei care își arogă calitatea de comunicator, fără a avea o bază, niște studii sau tehnicile de bază reușesc să fie credibili  iar cei cu răbdare, cu perseverență și dorința sinceră de a prezenta așa cum este, cum se prezintă lucrurile sunt marginalizați, detestați sau luați în derâdere, ca niște veritabili paria…

 

Asasinate la comandă, atent planificate

Dar cine sunt, la urma urmei, acești faimoși Illuminati? Cu siguranță că ați auzit de familii celebre, cu un lung istoric -Rothschild, Rockefeller, Windsor, descendenții Merovingienilor (dinastia regilor franci) Du Pont, și alții. Este adevărat că unii dintre aceștia apar astăzi în viața publică, dar o fac numai pentru a implementa agenda Iluminaților la nivelul practic, de bază. Adevărații Iluminați nu se arată niciodată în public, operând din spatele scenei, din locuri nevăzute, secrete și sigure.

Aceste familii elitiste au o mare grijă de a se reproduce doar între ei, pentru a-și păstra moștenirea genetică nealterată și a preveni diluarea liniei lor de sânge cu genele maselor, deoarece acest lucru ar crește riscul ca puterea și cunoștințele lor avansate să se piardă. De aici vine și termenul de „sânge albastru”, însemnând împerecherea exclusivă între membri ai unor familii regale, care trebuie să-și mențină puritatea sângelui. Abaterile de la această regulă sunt rare și sunt permise numai atunci când este nevoie de o infuzie de trăsături genetice dezirabile – cum s-a întâmplat în cazul mult regretatei prințese Diana de Windsor, de care ulterior s-au dispensat, fără niciun fel de remușcare.

Ziua de 31 august 1997 a rămas în istoria omenirii precum una dintre cele mai negre zile, din cauza morții brutale a prinţesei Diana. În urma accidentului de mașină, atât prințesa cât şi iubitul său Dodi al-Fayed au fost declarați morţi. Cel puţin această este varianta oficială a anchetatorilor, însă există foarte multe variante conspiraţioniste care încearcă să explice “moartea” prințesei Diana.

“Serviciile secrete britanice au ucis-o pe Diana, tot aşa cum CIA a ucis-o pe Marilyn Monroe la aceeaşi vârstă. Fiind posibil să se căsătorească cu un musulman, căruia ar fi putut să-i nască un băiat numit Mohamed sau o fată numită Fatma, iar acel copil să devină fratele regelui Angliei, păzitorul bisericii, trebuia să găsească o soluţie.“, scria editorialistul Anis Mansour în ziarul egiptean Al-Ahram Weekly, imediat după teribilul accident.
Un alt fapt ciudat s-a petrecut la înmormântarea Dianei, sicriul acesteia a fost permanent închis în timpul ceremoniei de înmormântare. De Dodi al-Fayed nici nu s-a pomenit, ca şi cum el nu ar fi existat şi nici murit. În consecinţă, nimeni nu a putut să-i vadă chipul prințesei, iar argumentul oficial a fost că feţa sa era desfigurată pentru a putea fi privită într-un coşciug deschis. Pe partea cealaltă, în urma anchetei, s-a spus că Diana a reuşit să murmure câteva cuvinte înainte să moară. Dacă era desfigurată cum mai putea să vorbească?Un alt fapt suspect este mărturia prinţesei  Diana făcută cu şase ore înainte de presupusul accident, pentru presă britanică, că intenționa să se retragă din viaţa publică. Cu siguranţă că a reuşit, dar misterul asupra veridicității morţii sale o să rămână un mister pentru o perioadă lungă de timp. Toate indiciile descoperite de presă duc la o singură concluzie: moartea prințesei Diana şi a magnatului Dodi al-Fayed a fost o penibilă înscenare.

Iar agenţiile care controlează reţeaua globală în formă de pânză de păianjen sunt inclusiv responsabile de moartea Dianei, prinţesa de Wales. Personal, nu am nici cea mai mică îndoială în acest sens. Nu trebuie însă să mă credeţi pe cuvânt.

Cum au stat lucrurile şi cu prinţesa Diana, crescută de mică pentru a fi ucisă la Paris, în acel loc şi la acea dată precisă? Nu trebuie exclus faptul că acest asasinat-crimă rituală să fi fost planificat . Ştiu că sună extrem, dar cine studiază în profunzime obiceiurile Frăţiei realizează în scurt timp că membrii acesteia nu îşi formulează planurile cu săptămâni sau luni în avans, ci literalmente cu mai multe secole. Trăind în regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiuni, Illuminati au o percepţie complet diferită asupra timpului decât noi.

În viitoarele episoade voi analiza în mai multe detalii aceste lucruri, arătând de ce sunt realizate aceste omoruri rituale cu o atenţie atât de mare pentru detalii. Nu m-ar mira deloc dacă aş afla că planificarea unui preşedinte catolic, John F. Kennedy, Regele Ludvic al XIV-lea Soare, pentru a marca aniversarea măcelăririi templierilor de către Inchiziţia romană-catolică (sau vreun alt ritual), s-a făcut chiar cu câteva decenii înainte, stabilindu-se inclusiv cine să fie ţapul ispăşitor ales pentru sacrificiu. În mod similar, este posibil ca naşterea Dianei în linia genealogică a Spencer-ilor în anul 1961 să le fi permis reptilienilor alegerea ei ca simbol al zeiţei Diana, conducând-o pas cu pas către moartea rituală într-un loc sacru al antichităţii în care se practicau sacrificii umane, respectiv Pont de l’Alma din Paris. După părerea mea, exact aşa s-au petrecut lucrurile. J.F.Kennedy a fost ales în mod intenţionat ca preşedinte în anul 1960, cu scopul de a fi asasinat ritual în anul 1963, iar Diana a fost luată intenţionat în căsătorie de prinţul Charles, după care a sfârşit în tunelul din Pont de l’Alma. Scepticii susţin că un asemenea proces ar presupune foarte mult timp şi numeroase aranjamente. Este adevărat, dar ei chiar au foarte mult timp la dispoziţie.

Tânăra naivă de 19 ani care a fost atrasă în capcana Windsor-ilor devenise între timp o femeie matură, care îşi dădea seama de puterea ei şi era pregătită să se folosească de ea. Diana s-a implicat în chestiunea minelor anti-personal, care a devenit cap de afiş în toate ziarele lumii, şi avea puterea de a face acelaşi lucru cu orice subiect ar fi dorit. Era evident că devenea un pericol major pentru Frăţie, căci ştia prea multe secrete ale Windsor-ilor şi ale Establishment-ului. Ştia unde sunt îngropate cadavrele (după cum se spune) şi era pregătită să reveleze o parte din aceste locuri, aşa cum a demonstrat în faimosul ei interviu de la BBC, difuzat în emisiunea Panorama în noiembrie 1995. Acel interviu, în care a spus lucrurilor pe şleau, dezvăluind relaţia ei nefericită cu Windsor-ii, le-a făcut foarte mult rău acestora, aşa că este imposibil ca ei să nu se fi întrebat ce va urma. În călătoriile mele prin lumea întreagă am cunoscut o persoană care a primit un telefon de la Diana în martie 1997, cu câteva luni înainte de a muri. Omul a rămas uimit când de la celălalt capăt al firului i s-a spus că vorbeşte cu prinţesa de Wales şi a refuzat să o creadă, mai ales când i-a spus că sună de la un telefon public dintr-un supermarket din Anglia. Cert este că Diana avea un prieten comun cu această persoană. Cât despre faptul că suna de la un telefon public, am înţeles că făcea deseori acest lucru, îndeosebi atunci când dorea să fie sigură că convorbirile ei telefonice nu îi sunt urmărite. Diana îl admira pe acest om pentru înţelepciunea şi cunoaşterea lui. I-a spus că dorea să reveleze nişte informaţii care vor cutremura lumea şi că dorea să îi ceară sfatul dacă este bine să facă acest lucru sau nu. Omul a refuzat să îmi spună despre ce a fost vorba, iar când i-am spus că ştiu că Diana cunoştea implicarea Windsor-ilor în traficul mondial de droguri mi-a răspuns: „O, nu, e ceva mult mai grav decât asta”. Veţi afla despre ce ar fi putut fi vorba mai târziu în acest capitol. Diana ştia mult mai multe decât cred oamenii. Aceasta a fost însă numai una din motivaţiile complotului care a dus la asasinarea prinţesei. La nivelul cel mai înalt al magicienilor negri care controlează Frăţia, nu am nici o îndoială că moartea ei a fost planificată cu mult timp înainte, conform ritualurilor lor străvechi şi îngrozitoare. Cele două niveluri, cel pe care îl cunosc iniţiaţii de grad inferior (nevoia de a o înlătura din cauza informaţiilor pe care le deţinea şi pe care ameninţa să le facă publice), şi cel pe care îl cunosc numai iniţiaţii de grad foarte înalt (sacrificiul ritual al „zeiţei Diana”), nu se contrazic, ci merg mână în mână, la fel ca şi în cazul preşedintelui Kennedy.

Suita finală de evenimente care a condus la moartea ei îl are în centrul ei pe Mohamed Al Fayed, „proprietarul” egiptean al magazinului de lux Harrods, la care îşi fac cumpărăturile oamenii din Knightsbridge. Mohamed a fost tatăl lui Dodi Al Fayed, cel care a murit în accidentul de maşină, alături de Diana. Al Fayed deţine de asemenea în proprietate hotelul Ritz din Paris. Acest om nu mai conteneşte cu invocarea aflării „adevărului” despre cazul morţii Dianei, dar ori de câte ori s-a împiedicat de acest adevăr, a preferat să se ridice şi să meargă mai departe. Este foarte uşor să-ţi dai seama când minte Mohamed Al Fayed, căci buzele sale încep să tremure. El a dus o bătălie publică de lungă durată cu Tiny Rowland, un alt exponent al Frăţiei, pentru controlul magazinului Harrods şi pentru cel al House of Fraser. Rowland este preşedintele Lonrho, compania London-Rhodesia, responsabilă în mare parte pentru manipulările din Africa. La un moment dat, Departamentul Comerţului şi Industriei a făcut o anchetă privind preluarea magazinului Harrods de către Mohamed Al Fayed şi a ajuns la concluzia: „Minciunile lui Mohamed Al Fayed şi succesul lui în manipularea presei au creat o nouă realitate: aceea în care minciuna devine adevăr, iar adevărul minciună”. Pare un epitaf perfect pentru cel pe care Private Eye, revista satirică britanică, l-a numit „Faraonul fals”. Printre altele, raportul a scos la iveală faptul că Al Fayed a minţit în legătură cu familia sa. El a pretins că provine dintr-o familie egipteană bogată şi că se foloseşte de propriii săi bani pentru a cumpăra magazinul Harrods. În realitate, el provine dintr-o familie destul de modestă şi nu avea nici pe departe atâţia bani. El a fost născut pe data de 27 ianuarie 1929 în Alexandria, fiind fiul unui inspector şcolar. A vândut coca cola pe străzi, iar mai târziu a devenit comis voiajor, bătând din uşă în uşă pentru a vinde maşini de cusut Singer. Cel care i-a schimbat viaţa a fost Adnan Khashoggi, cel mai faimos dealer de arme la ora actuală în lume. Khashoggi a fost fiul medicului personal al regelui Arabiei Saudite. Cei din familia sa l-au folosit pe „Al” Fayed (pe numele său real Mohamed Abdel Moneim Fayed) în afacerile lor. Mai târziu, a căzut în dizgraţia familiei Khashoggi, dar a continuat să îşi croiască drum în lumea afacerilor prin intermediul minciunilor, făcând o grămadă de bani din comisioane. Una din principalele sale surse de venit în acele zile de început a fost compania de construcţii Costain. Cert este că nu a avut niciodată atât de mulţi bani cât a pretins pentru a obţine Harrods. Pentru detalii suplimentare, vă invit să citiţi cartea lui Tom Bower, Fayed: o biografie neautorizată. Implicarea lui Al Fayed alături de dictatorul haitian Papa Doc a atras interesul CIA asupra sa. Unul din rapoartele CIA referitoare la el spune: „Te izbeşte prin aerul său prietenos şi malefic în acelaşi timp”.

Deşi a devenit un om bogat prin comparaţie cu marea majoritate a oamenilor, Mohamed Al Fayed nu avea banii necesari pentru a cumpăra magazinul Harrods, aşa că s-a folosit de averea sultanului din Brunei, unul din cei mai bogaţi oameni de pe glob. Sultanul i-a împrumutat banii necesari, în timp ce Al Fayed l-a ajutat să cumpere câteva hoteluri prestigioase din Londra, printre care Savoy şi Dorchester. Deşi încearcă să pozeze într-un mare magnat, în realitate Al Fayed nu este decât un om de paie care primeşte ordine de la alţii şi face ce i se spune. Acest lucru mi se pare cu atât mai fascinant cu cât se încearcă să se acrediteze ideea că el şi regina Angliei sunt foarte diferiţi, fiind în tabere opuse mai ales în ceea ce priveşte accidentul Dianei şi al fiului său.

L. Fletcher Prouty, fost colonel în forţele aeriene ale Statele Unite ale Americii, care a cooperat strâns cu serviciile de securitate, a declarat :„Un asasinat nu trebuie neapărat controlat direct. El pare să se petreacă de la sine. Rolul activ este ţinut secret, iar accidentul se petrece ‚întâmplător’, deşi ar fi putut fi împiedicat. Acesta este marele secret. Cine ar puterea de a împiedica sau de a reduce măsurile de securitate obişnuite?”Avea perfectă dreptate. Dacă aplicăm această regulă în cazul Dianei şi ne întrebăm cine a avut puterea de a reduce în acea noapte măsurile de securitate uzuale, răspunsul este de-a dreptul interesant: Mohamed Al Fayed. În aceste condiţii, acesta ar trebui să răspundă la întrebarea evidentă: de ce a redus măsurile de securitate?

Cu atât mai ciudat pare că Al Fayed este subalternul sultanului din Brunei, cu care regina este atât de bună prietenă. De pildă, în anul 1998 i-a făcut o vizită de patru zile, între 16-20 septembrie. Ce se întâmplă de fapt? Ziarul care l-a susţinut cel mai mult pe Al Fayed a fost Daily Mirror, care a acţionat ca un fel de buletin informativ al lui. Daily Mirror a făcut eforturi disperate să îmi ia un interviu în anul 1998, în pofida refuzului iniţial. Când în sfârşit a acceptat să îsi expuna gândurile despre Mohamed Al Fayed, articolul a fost oprit de la publicare de redactorul Piers Morgan, cel care realizează personal toate interviurile referitoare la Al Fayed.

Schimbarea rutei care a costat-o pe Diana viaţa a fost simplă în loc să o apuce direct pe traseul care duce către apartamentul lui Dodi Al Fayed, şoferul Henri Paul a pornit în viteză maximă într-o direcţie care îi îndepărta de destinaţie. Varianta oficială este că intenţia lui a fost să îi evite pe paparazzi, dar este greu de crezut că intrarea în tunelul Pont de l’Alma, unul din cele mai sacre temple ale zeiţei Diana aparţinând Frăţiei Babiloniene, a fost o simplă „coincidenţă”!

 După realizarea crimei, era nevoie de un ţap ispăşitor. Metodele Frăţiei sunt foarte previzibile, dar funcţionează de fiecare dată, aşa că nimeni nu-şi bate capul să le schimbe. În cazul asasinării Dianei, rolul lui Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan şi James Earl Ray a fost jucat de şoferul Henri Paul. În următoarele zile de după accident, după ce atenţia opiniei publice a fost focalizată pe paparazzi, s-a anunţat că alcoolemia lui Paul era de trei-patru ori mai ridicată decât limita acceptată de autorităţile franceze pentru condus. În plus, sângele şoferului conţinea urme de medicamente antidepresive, inclusiv Fluoxetine, ingredientul activ al medicamentului de tristă reputaţie Prozac. „Cauza accidentului a fost cât se poate de simplă, afirmă comunicatul oficial: şoferul a fost beat”. Schimbarea analizelor sângelui sau introducerea de alcool în sânge este o joacă de copii pentru serviciile secrete, inclusiv administrarea în organism a unor „pungi” minuscule care eliberează treptat alcoolul în sânge. Cu siguranţă, atunci când maşina a părăsit hotelul Ritz Paul nu a dat nici un semn că ar fi fost atât de beat (potrivit analizelor, alcoolemia din momentul accidentului corespundea unui număr de opt pahare de whisky băute pe stomacul gol). Un psiholog behaviorist prezentat în documentarul independent pentru televiziune intitulat Diana- secrete accidentului a studiat casetele video de la hotelul Ritz şi nu a descoperit în ele nici cel mai mic semn că Paul ar fi fost beat. Ar putea exista totuşi o explicaţie pentru acest lucru, la care am să mă refer imediat. Cu numai două zile înainte, Henri Paul şi-a făcut investigaţii medicale complete pentru a-şi reînnoi licenţa de pilot, iar acestea nu au indicat nici un semn al unui abuz de alcool, aşa cum pretinde propaganda oficială. Dimpotrivă. A mai existat de asemenea şi o altă anomalie bizară, scoasă în evidenţă de acelaşi documentar independent, în anul 1998. Analizele sângelui lui Henri Paul au revelat faptul că hemoglobina acestuia conţinea 20,7% monoxid de carbon, iar nivelul acestui gaz ar fi trebuit să fie chiar mult mai ridicat anterior, ştiut fiind că acest indicator se înjumătăţeşte la fiecare 4-5 ore după încetarea expunerii organismului la sursa de monoxid de carbon. Hemoglobina este acea substanţă care transportă oxigenul din sânge. Debbie Davis de la Grupul de Susţinere al Monoxidului de Carbon afirmă că cu acest nivel în sânge, Henri Paul nu avea cum să facă deosebirea între mâna sa stângă şi cea dreaptă, din cauza conţinutului foarte redus de oxigen din creier. Dr. Alastair Hay, un expert în otrăvirea cu monoxid de carbon, a fost de acord cu Davis şi a declarat că nu înţelege de ce nu a prezentat Paul simptomele specifice ale acestei otrăviri, deşi ele ar fi trebuit să fie evidente: „Mi se pare foarte dificil de crezut. Un nivel al monoxidului de carbon în sânge de 20%, la care se adaugă o alcoolemie extrem de ridicată, sugerează că ar fi trebuit să aibă un timp de reacţie mult mai lent şi să prezinte anumite dureri, dar nici unul din aceste simptome nu apare în imaginile surprinse de camerele de luat vederi. Este o enigmă imposibil de soluţionat”.

Diana era iubită de milioane de oameni (lucru vizibil mai ales după moartea ei), deşi aceştia nu cunoşteau nici jumătate din tot ce a suferit ea din cauza Windsor-ilor. În multe privinţe, Diana a semănat cu Marilyn Monroe, fiind folosită de establishment, iar apoi alungată şi ucisă. Marilyn a avut o relaţie amoroasă cu preşedintele Kennedy, şi după toate aparenţele şi cu fratele acestuia, Bobby, iar atunci când a devenit periculoasă, a fost ucisă, căci ştia prea multe. Printr-un alt exemplu de sincronicitate remarcabilă, există numeroase coincidenţe între viaţa ei şi cea a Dianei. Amândouă s-au născut pe data de întâi a lunii şi au murit la vârsta de 36 de ani, în luna august. Amândouă s-au măritat pe data de 29 cu bărbaţi mai în vârstă cu 20 de ani decât ele.

Lui Marilyn i s-a spus „Regina Diamantelor”, iar Dianei „Regina Inimilor”. Amândouă au reprezentat subiectul cântecului lui Elton John, Candle in the Wind, pe care acesta l-a cântat la funeraliile Dianei. După ce Christine a vorbit cu mine, ameninţarea mai veche cu distrugerea afacerii ei a fost pusă în practică. Peste noapte, telefonul ei a început să sune mult mai rar, iar când am întâlnit-o din nou, avea într-o săptămână tot atâţi clienţi câţi avea înainte într-o zi. Acest mister este greu de explicat, dat fiind că este una din cele mai talentate vindecătoare din centrul Londrei. Desigur, este greu de explicat pentru cine nu cunoaşte povestea reală. Oricum, mi-a spus că este hotărâtă să scoată adevărul la lumină, orice i-ar face autorităţile: „Nu doresc un război, dar doresc ca această porcărie să se termine odată”. Privind retrospectiv la viaţa Dianei şi la conversaţiile pe care le-au avut împreună, ea spune:

„Biata făptură! Trăia într-o casă în care nimănui nu-i păsa de ea şi acesta este un lucru teribil pentru oricine. Locuia singură într-un cuib de vipere. Tot ce făceam eu era să-i ridic moralul. După ce m-a cunoscut, obişnuia să mă viziteze frecvent. Am lăsat-o să aştepte două săptămâni înainte să-i fac un control. S-a spus despre mine că o tratam pentru crize de mânie, dar acest lucru este departe de adevăr. Tot ce făceam era să o ascult şi să mă cutremur în faţa poveştilor ei. Nu am crezut însă nici o clipă că o vor ucide. Nu-mi vine să cred că acest lucru este atât de evident, şi totuşi nimeni nu doreşte să-l recunoască. Cabinetul meu este un templu al adevărului, un loc în care lumea se simte în siguranţă şi oamenii îmi povestesc problemele lor. Eu nu judec niciodată pe nimeni şi de aceea nu am vorbit până acum despre acest subiect. Sărmana era foarte tulburată, iar dacă este să spunem adevărul, trebuie să-l spunem până la capăt. Nu era nebună, dar a suferit foarte multe abuzuri fizice şi psihice, încă de pe vremea când era mică. Atât tatăl, cât şi mama ei erau doi ticăloşi.

Familia regală a început să se teamă de ea, căci îndepărta opinia publică de ei. De aceea, mult timp i-au recunoscut valoarea şi i-au furat energia prin acte de vampirism psihic. Tot ce dorea sărmana era să se mărite şi să aibă copii, să trăiască viaţa pe care nu a avut-o niciodată. Opinia publică ar fi acceptat-o oricum, căci aşa nevrotică cum era, era o fiinţă de lumină, care manifesta iubire oriunde s-ar fi dus. În această privinţă era uimitoare. Din păcate, nu ştia că are această putere şi simţea nevoia să primească asigurări şi confirmarea propriei sale valori. Drama este că cei de la care aştepta această confirmare nu erau oamenii cei mai potriviţi să i-o acorde. Când a încercat să se rupă de trecut, a ieşit în lume şi a început să facă lucruri normale. De pildă, a făcut kung fu timp de cinci ani cu soţul meu. Dorea să fie o femeie normală, să se poată plimba pe stradă, la fel ca oricare alt om. A fost într-adevăr o femeie uimitoare”.

Discreția Illuminatilor

Cultivarea acestei discreției nu e deloc întâmplătoare, din moment ce, învăluiți în mister  pelerinii Illuminati, despre care crede că ar putea desfășura în continuare întâlniri secrete oriunde.

Ideea că întâlnirile clandestine ale acestor Illuminati ar fi avut loc în micul oraș bavarez Ingolstadt, acum mai bine de două sute cincizeci de ani nu ar putea părea exagerată.

Acest oraș are o istorie lungă a acestor „frății”, care la un moment dat a fost consemnat ca fiind locul de naștere al societății secrete care a devenit mit parțial, parte a adevărului istoric și fundamentul nenumăratelor teorii ale conspirației.

Adevăruri învăluite sau fake-news-uri incitante?

Fenomenul de „fake news „este inclus în acest meniu, în acest conglomerat misterios, din moment ce totul se învârte în spatele unor „nevinovate” povești, a unor fapte cunoscute și atestate documentar împletite cu parfumul legendelor cu caracter mai mult decât fantezist. Mai direct spus, promovarea de minciuni și manipulări grosolane a folosit la îngroparea, la ascunderea adevărului istoric și a legăturilor și evenimentelor pe care i-a avut ca protagoniști.

Iar, dacă plecăm din punctul de a cerceta etimologic acest cuvânt, vom avea toate șansele de a fi închiși că într-un labirint.Illuminati este forma plurală nearticulată a substantivului latin illuminatus, „iluminați”.Cu siguranță nu este o denumire sau titulatură, care se referă la mai multe grupuri și mișcări, atât istorice cât și moderne, atât reale cât și fictive. Este cu mult mai mult decât se oferă ca „informație oficială.”

Din moment ce tot ce se spune “la liber” despre orice, fiecare își poate imagina și aduce contribuția. Dar, acesta nu este decât rezultatul unui fals care izvorăște dintr-un lung șir de minciuni oficiale, pe care Sistemul iese în avantaj.

Pe bună dreptate, aveți tot dreptul să vă considerați ca fiind prinși în acest miraj-acela al cunoașterii pe de o parte și acela al transmiterii informațiilor, a îmbogățirii lor.Mai mult ca sigur că nu este nimic adevărat, deoarece paradigma este inevitabil ranversată și are numai o înfățișare a acestei simple concepții conspiraționist-alarmist-apocaliptice, la mare modă în aceste vremuri nesigure, tulburi. Dar, îndrăznesc să vă întreb- „dacă este adevărat”?

În acest caz, vom descoperi, pe baza a ceea ce există și se propagă (mituri, adevăruri,legende) încet dar sigur că “Forța”, „Puterea” acestei lumi nu este aceea pentru care se bat în prezent Statele Unite ale Americii , Federația Rusă, Japonia,India U.E. etc Toate aceste puteri economice și militare, excelent asamblate (până la proba contrarie) nu sunt decât niște banale piese de joc, mânuite din umbră de cei din partea nevăzută a iceberg-ului.Cu alte cuvinte, adevărații stăpâni ai planetei nu suportă deloc ideea de a fi vocali și nu-și doresc notorietatea.

De acolo, din acel „cald” anonimat al Întunericului, ei leagă și dezleagă mersul lucrurilor, influențează orice.De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii înțeles că autoritate, acest for necunoscut celor mulți guvernează aproape fără vreo problemă.

Scriitori ca Mark Dice,David Icke, Ryan Burke, Jüri Lina și Morgan Gricar au argumentat că Iluminații bavarezi au supraviețuit, posibil până în ziua de azi. Multe din aceste teorii sugerează că evenimentele din lume sunt controlate și manipulate de o societate secretă care se numește Illuminati.

Aceștia instituie și impun legi, trasează și împrăștie mascat idei dorind să instaureze Noua Ordine Mondială.

Dacă ne uităm în istorie, aceștia au hotărât când anume trebuie să se „facă pace” dar și când anume au avut loc revoluții sângeroase, din moment ce ei decid și instaurează guverne, hotărasc ce națiuni dispar pentru ca altele sa le ia locul. Tot ei  sunt autorii “fabricării” de noi ideologii și chiar religii.

Aceștia au creat sistemul capitalist, cu toate avatarurile sale și tot ei au creat și orientarea comunistă, național-socialistă și chiar fascistă. Nu au întâmpinat absolut niciun fel de opoziție,  nicio formă de protest serioasă, deoarece ei au eliminat, asemenea unor cărți de joc toate aceste forme de control și orânduire socio-politică, numai dacă analizăm anumite aspecte.Modalitatea de operare este ireproșabilă, aproape inaesizabilă, din acest punct de vedere ei fiind cu adevărat maeștrii.

Să ne întoarcem un pic în tulburatul secol al XX-lea și să încercăm , pe repede înainte să ne aducem aminte de ceea ce a însemnat doctrina bolșevică.Comunismul a fost rapid asimilat și metamorfozat în istorie ca o „perioadă necesară”, iar în momentul în care au socotit că e cazul, la cererea publicului atunci când au considerat că nu mai corespunde cu planurile lor, au înlocuit atât piesele de joc cunoscute (sau le-au dat credit mai departe) dar și modul de prezentare.

De altfel, chiar dacă a avut o cu totul altă desfășurare și rețetă, doctrina fascistă a reușit, în timp record să fie văzută, iubită și chiar divinizată…

Un alt șir de întrebări,  pe deplin legitime, pe deplin motivate, logice se nasc astfel-„Cine a fost în spatele acestora?Cine a tot finanțat, a propagat și a convins până a idolatriza și a seduce masele?” 

Acum, chiar este cazul să faceți un exercițiu de voință și de imaginație,  iar pe final, fără să vă mai mirați, dar nici să vă mai întrebați, vă puteți răspunde.

Revenind, din vremurile romantice cât și în plină eră post-adevăr,lumea contemporană și-a cam dat seama că toți acești „iluștri necunoscuți” și „înțelepți” au grijă de noi, se sfătuiesc și făuresc toate tratatele militare și economice internaționale.După cum am amintit sau ați dedus, tot ei schimbă regimuri politice și presedinti de state, ca pe niște simple piese uzate ale unei masini. Pentru ei, Lojile Masonice de orice rit, N.A.T.O., Grupul Bilderberg, O.N.U., Comisia Trilaterară, fosta U.R.S.S. dar și alte organizații pe care le cunoaștem sau le-am văzut sau le mai vedem încă defilând cu un aer ceremonial în documentare mai puțin accesate și interesante din atâtea unghiuri, puncte de vedere …

Îndrăznesc să lansez o supoziție, din moment ce accesul la informații de acest tip este restrictiv. Toate organizațiile și organismele msi sus menționate nu sunt altceva decât “terenul de lucru” al acestor veritabili stăpâni din umbră. Despre identitățile și naționalitățile Celor 13 Familii din „Aristocrația Neagră” sau Cei 300 și îndeosebi a Illuminatilor nu se cunosc decât foarte puține lucruri, după cum este facil de intuit. În schimb planurile lor devin vizibile pe măsura ce “vălul” nostru se poate elibera de pe ochii noștri, ai tuturor celor care doresc să cunoască ,să devoaleze și să afle cu tot dinadinsul  Adevărul.

Aici, în mod cu totul special se impune altceva, deoarece morivația aceasta este dublată în egală măsură și de setea cunoașterii totale dar și de dorința de a fi cu adevărat sau de a îndrăzni de a fi…liber. Puterea acestora este mare și temută de oricine care se arată interesat sau ajunge să afle, direct sau indirect  câte ceva despre aceștia.

 

De-a lungul mileniilor, aceștia au avut un plan aproape infailibil, pe deplin desăvârșit prin arta conspirației până aproape de acel plan al „perfecțiunii.”Proba de necontestat o constituie tocmai trecerea timpului, deoarece, neavând statutul de nemuritori, au întâmpinat multe și variate probleme, chiar dacă nu le-a șlefuit politica.

În general, aceștia acționează în trei mari „tehnici” sau direcții, atât de simple dar tot atât de greu de contracarat.

Prima dintre ele se bazează pe crearea de animozități, pe conflicte și războaie în care cele două părți provocate vor avea numai de pierdut.De altfel, cercetând și apelând la istoria oficială , ne vom da seama că tocmai lupta unuia împotriva celuilalt și nu contra adevăratului instigator duce la apariția haosului și la profitul acestor malefic.
Cea de-a doua fază se bazează pe oferirea de alternative, de soluții, aproape identice ambelor părți. Și aici, ei joacă cu succes rolul de mediatori, de negociatori,  de împăciuitori.

Odată oferite soluții, națiunile aflate în derută sunt pe deplin dezorientate și apelează la „salvatori”,lăsând din neglijență sau chiar de bunăvoie imounerea acestor soluții, rezolcarea lor.

Ceea ce este deosebit de interesant, pentru toți ei nu apar niciodată în văzul tuturor, se feresc de publicitate, din moment ce au interese și finanțează toate părțile implicate în conflict.
Chiar dacă trec întotdeauna drept instanța supremă împăciuitoare care pune capăt conflictelor, nu se vor știi să caute o pace , o rezolvare de urgență, iar costurile umane  și materiale sunt imense.

Succesul lor mondial nu se bazează exclusiv pe politica lor inteligent – diabolică, cat msi ales pe inerția ,blazarea, necunoștința și superficialitatea marilor mase de oameni din întreaga lume. E cunoscut faptul că masele sunt foarte ușor influențate deoarece cred absolut tot ce li se servește drept viață zilnică și realitate palpabilă.  Mase de oameni se lasă docil conduse precum o turmă de oi .Ceea ce îi deranjează este numărul de peste 6 miliarde de capete…

Aristocrația Neagră din care face parte și această „frăție” cunoscută ca Illuminati are rolul de a pregăti terenul venirii Antihristului, a falsului Mesia. Acum, mai mult ca niciodată, fără să vă înfricoșez în plus, vă invit și vă provoc la încă un exercițiu de imaginație deoarece conform teoriilor vehiculate și controversate, nimeni și nimic nu le poate sta în cale.Sentimentul este dur, dar nu trebuie persistat în zona aceasta de resemnate, de înfrângere deja programată.Și să nu vă gândiți că vreunul dintre ei ar fi atins iluminarea spirituală.Nici pe departe, din moment ce „acești frați” generează pe dușmanul Creatorului Cerului și al Pământului.

Termenul acesta, din cele mai îndepărtate veacuri le-a fost atribuit mai degrabă din sentimentul inferior de frică și obediență.Ca și alte organizații oculte, malefice și pe deplin nocive ei nu apar deloc în mass-media mondială… din simplul motiv că ei o dețin si o controlează aproape în totalitate.

Dacă tot am adus vorba despre aceștia, cu tot respectul față de dumneavoastră vreau să vă prezint lucrurile nedeformat, fără a-le face cumva într-un context pozitiv.

O altă supoziție se leagă de averile lor incredibile, deoarece întregul sistem bancar mondial este la picioarele lor. Ca să vă fac să zâmbiți, pot să asemăn averea milionarilor din topurile ”Forbes” ca fiind ca a unor simpli băieți de mingi pe lângă a lor, a celor care  dețin adevărata putere consolidată prin sume de ordinul miilor de miliarde de dolari.

Illuminati este compusă din mulți milionari, miliardari care au o influență majoră asupra majorității afacerilor globale, inclusiv planificarea unei noi ordini mondiale. Mulți lideri mondiali, președinți, prim-miniștri, redactori și directori executivi ai marilor companii Fortune 500 sunt membri ai zidăriei libere. Acum, pentru prima dată în istorie, ei încearcă să fie transparenți, într-o mică măsură,  fără a lăsa vreo cale de comunicare și de a „deschide ușa” spre mase.

Începutul conspirațiilor

Istoria oficială amintește gruparea Illuminati drept o organizatie ocultă care a luat nastere undeva în anul 1776. Adevărul este vechi de mii de ani. Cu mult înainte de apariția lojilor, a Masoneriei  sau a oricărei organizații oculte, undeva printre nisipurile Orientului Apropiat, se punea la cale o conspirație al calărei scop final era dominarea întregii lumi. Într-un colț de la marginea civilizațiilor Sumerului și Mesopotamiei, lua naștere așa numita Frăție a Șarpelui. Înainte de apariția religiilor monoteiste, cei grupati în Frăția Șarpelui oficiau un cult in care îl venerau pe cel rău, cunoscut atunci cu numele de Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe aceasta planeta. Liderii acestui cult de origine sumeriană își spuneau ei înșiși Iluminati, deoarece în cadrul ritualurilor primeau …”lumina cunoașterii direct de la stăpanul lor din Întuneric…Au străbatut astfel veacurile fără să fie detectați de nimeni.

Aceștia au privit din umbră nașterea și decăderea Greciei Antice, a Imperiului Roman, răspândirea creștinismului (cel mai aspru și nemilos „dușman”al acestei confrerii), propaganda și acapararea Islamului, consolidarea primelor state ale Europei Medievale, descoperirea Americilor, apariția prafului de pușcă si perioada Renașterii.

Dezvoltarea Illuminati 

Din punct de vedere cronologic, „actul de naștere” al acestei subversive „frății” l-a constituit data de  1 mai 1776, atunci când mișcarea a fost întemeiată Adam Weishaupt, un bărbat german educat în școli conduse de iezuiți și care a fost primul profesor laic de drept canonic de la Universitatea din Ingolstadt.

Ideea că întâlnirile clandestine de Illuminati ar fi avut loc în micul oraș bavarez Ingolstadt, care o istorie lungă,este demonstrat. Orașul este locul de naștere al societății secrete care a devenit și a trecut de la statutul de „mit parțial” la o parte a adevărului istoric ce fundamentează nenumăratelor teorii ale conspirației.

Din moment ce organizația secretă a fost formată pentru a se opune influenței religioase asupra societății și abuzului de putere de către stat, se motivează atât caracterul și scopul de a acumula și de a conduce cu orice preț.

Cu toate că grupul a existat pentru o perioadă care abia dacă a depăşit un deceniu, referirile la Illuminati datează de secole. Ce anume se află în spatele uneia dintre cele mai mari conspiraţii din lume? Contrar istoriei cu caracteristici unice societăţii secrete precum cea a Illuminati şi-a divedit nocivitatea prin transmiterea și pe deplin ascunderea majorității secretelor, a ritualurilor și a disciplinei.

Zvonurile cu iz propagandistic aminteau de idei utopice precum promovarea unui spațiu sigur pentru critică, dezbatere și liberă exprimare.

De altfel, diferitele teorii cu privire la aceasta cercetează și modul în care temerile suscitate de acest grup s-au dezvoltat şi s-au modificat în timp. Cel mai nefericit aspect este pe deplin legat de faptul că nu se reuşeşte să se răspundă în prezent la întrebarea de secole: cine sunt de fapt Illuminati?

Inspirat de filosofii francmasoni și de iluminatul francez, Weishaupt credea că societatea nu ar mai trebui să fie dictată de virtuți religioase; în schimb, a vrut să creeze o stare de libertate și de egalitate morală acolo unde cunoașterea nu era limitată de prejudecăți religioase. Cu toate acestea, conservatorismul religios și politic a construit Ingolstadtul de la acel moment, iar materia predată la universitate de către Weishaupt a fost strict monitorizată.

După ce și-a selectat inițial cinci talentați studenți cu cunoștințe temeinice în ceea ce privește dreptul și i-a îndemnat să se alăture, această rețea s-a extins rapid. Membrii acestei „frății” au promovat scopurile lui Weishaupt de iluminare cu învățăturile radicale, creând în același timp o rețea elaborată de informatori care au raportat comportamentul figurilor statale și religioase.

Cu ajutorul diplomatului german Baron Adolf Franz Friedrich, Freiherr von Knigge – care a ajutat la recrutarea luteranilor la cauza Illuminati – grupul clandestin a crescut la peste 2.000 de membri din întreaga Franța, Bavaria, Ungaria, Italia și Polonia.

Tot din documentele oficiale ale epocii am identificat că mișcarea era formată din liber-cugetători, liberali, republicani (deci anti-regalitate) și pro-feminiști, recrutați din loji masonice germane, și a urmărit să promoveze perfecționismul prin intermediul școlilor de mistere. În 1785, ordinul a fost infiltrat, dezbinat și suprimat mai întâi de către guvernul bavarez, pentru un complot și apoi în întregul stat (Reich) german. Acuzația adusă a fost aceea că scopul ordinului a fost și continuă să fie răsturnarea ordinii ,mai precis pentru acea epocă a tuturor monarhiilor și religiilor de stat din „bătrâna” Europă.

Un amănunt esențial rezidă în ideea că acest grup a primit numele „Illuminati”, deși ei se autodenumeau „Perfectibilii”. Grupul a fost de asemenea numit Ordinul Illuminati și Illuminații Bavariei, iar mișcarea însăși a fost raportată la IluminismOrganizația a suscitat interes și a avut mare trecere la intelectuali de marcă, la genii precum Johann Wolfgang von Goethe și Johann Gottfried Header dar și chiar pentru ducii de Gotha și Weimar. Abil, cu o influență și interrs major,Adam Weishaupt a modelat grupul său spre extinderea în francmasonerie.Conform documentelor vremii,multe filiale Illuminati au adus membri din loji masonice existente.

Numai că nemulțumirile și desele neînțelegeri din interior dublate de panica generală cu privire la succesiune i-au anunțat căderea, care a fost realizată de Decretul Secular făcut de guvernul bavarez în anul 1785.

Membrii organizației Iluminati promiteau ascultare față de superiorii lor. Ei au fost împărțiți în trei clase principale, fiecare cu diferite grade. Ordinul a avut succes  în mai multe țări de pe continentul european, dovada cea mai clară fiind că a avut în jur de 2.000 de membri în decursul a zece ani.

Illuminati au venerat și continuă probabil să se închine divinităților egiptene și babiloniene. Tot acești „frați” au înclinații oculte și esoterice, din moment ce se presupune că practică ritualuri ciudate. Mulți consideră Illuminati ca fiind succesorii acelei caste sumeriene numite Frăția Șarpelui, despre care am amintit.

Simbolul acestora reprezintă o piramidă care are în partea superioară are un ochi care reprezintă conștiința dominatoare. Piramida este așezată pe un suport de piatră, unde sunt două inscripții în latină. Primul este ANNUIT COEPTIS, care înseamnă, proiectul nostru va fi încununat de succes și cea de a doua, NOVUS ORDO SECLORUM, noua ordine pentru secole.

Revenirea la prezent

  În romanul lui Dan Brown intitulat „Îngeri și Demoni” este abordată pe larg tema Illuminati, o societate secretă care a preluat controlul lumii, înlocuind religia creștină, implicându-se chiar și în alegerile papale de la Vatican.

În ziua de azi,  adepții teoriei conspirației susțin întemeiat , cu argumente valide că ordinul încă există și este format din elitele mondiale, președinți de stat, miliardari și oameni foarte puternici, care controlează guverne, presă, afaceri și resursele planetei.

De-a lungul timpului au avut loc nenumărate discuţii despre grupări secrete, precum masonii sau illuminati, dar există anumite familii care deţin un control uimitor asupra unor factori care influenţează întreaga omenire, de la produsele farmaceutice, băncile centrale şi grupurile militare.

Cu toate ca grupul a existat pentru o perioadă care abia daca a depășit un deceniu, referirile la Illuminati datează de secole, chiar de milenii.De aici iau naștere întrebări pe deplin legitime, aflate mereu fără răspunsuri clare.

Unele dintre acestea pot fi interpretate și formulate ,ca de pildă-„Ce anume se află în spatele acestei organizații tenebroase ,despre care se cunosc parțial amănunte și care evoluează în prezent, la fel ca acum două secole , în mare secret? 

Acest material amintește și punctează anumite momente istorice, pe deplin veridice ale acestei societăți secrete Illuminati, dar nu își propune să examineze diferitele teorii cu privire la ascensiunea și controlul exercitat de aceștia. În plus, cercetarea în amănunt a acestui subiect va continua , iar modul în care temerile suscitate de acest grup s-au dezvoltat și s-au modificat în timp vă vor fi prezentate. Însă, cel mai important este, poate, faptul că, fără falsă modestie acest material reușește să creioneze întrebarea de secole care suscită interes și se poate adresa direct-” ce urmăresc  de fapt Illuminati?”

Între adevăr,  mit și…teorii ale conspirației 

Frica și furia scot la lumină ce e mai rău în umanitate. Și cei care vor să ne învrăjbească au găsit o armă puternică în societate și îndeosebi pe  rețelele sociale, acolo unde site-urile de știri false pot obține mai multe interacțiuni decât o știre provenită,  spre exemplu de la BBC.
Ceea ce se poate sesiza,  fără a fi specialist este această dorință de a exercita presiuni asupra mulțimii, prin abaterea de la cursul firesc al problemelor la aspecte care nu au consistență,  importanță sau scop. De altfel, în era digitală a acestui secol al XXI-lea, noul trend este acela al mixării unor frânturi de adevăr cu nenumărate minciuni, propaganda fiind asigurată de executanții (conștienți sau inconștienți) de pe rețele sociale pentru a pleca și chiar a acționa, pentru a duce și a oficializa obiceiuri  predispoziții în legi și astfel a se crea unele dintre cele mai mari și trainice rețele de dezinformare din lume.
Dar nu este suficient numai atât. Europa și Canada au rezistat până acum extremei drepte, dar ceea ce se dorește în laboratoarele secrete, ceea ce hotărăsc „aleșii” ar putea schimba complet  radical acest pământ, în sensul că vor grăbi instaurarea unei dictaturi nemiloase, feroce.

Autori și cercetători în domeniul periculos al societăților secrete și al conspirațiilor globale, precum David Icke, Ryan Burke, Juri Lina, Morgan Gricar, A. Ralph Epperson, Jan Van Helsing, Fritz Springmeier, Serge Monaste sau Vernon Staufer sunt de parere ca Illuminati dirijează întreaga activitate mondială prin intermediul asa-numitei Nobilimi sau Aristocrații Negre. Societățile secrete de rang secund precum Cavalerii Templieri, Iezuiții, Maltezii, Francmasoneria, Partidul Nazist și cel Comunist, Organizațiile Thule si Ordo Templis Orientalis, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterala etc. ar fi conduse de membrii Nobilimii Negre. Chiar și în istoria oficială este binecunoscută perioada de tristă amintire din istoria Veneției și Genovei, perioadă în care Nobilimea Neagră și-a făcut apariția în public pentru prima dată, în secolul al XII-lea, preluând monopolul afacerilor.

Oamenii i-au numit Nobilimea Neagră datorita cruzimii, lăcomiei și lipsei totale a oricarui atribut moral sau creștinesc. Printr-un șir nemăsurat, necontabilizat de abuzuri, de crime, violuri, răpiri, șantaje, terorism, jafuri și chiar magie neagră, au anihilat orice formă de opoziție pentru a-și atinge scopurile. Cu trecerea timpului au devenit incredibil de bogați, puternici și influenți. Descendenții acestora ar deține și în prezent monopolurile asupra comerțului mondial și sunt adevărații stăpâni ai Mafiei italiene.

Autorul Fritz Springmeier, în lucrarea „Bloodlines of the Illuminati”, enumera cele 13 familii care alcatuiesc forul conducator al Nobilimii Negre: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li ( din China!), Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russel, van Duyn si casa Merovingiana. Cercetătorul John Coleman, care a studiat istoricul Nobilimii Negre, a afirmat că rădăcinile lor pot fi urmarite dincolo de oligarhii medievali ai Veneției. Aceștia ar fi avut origine asiatică și s-ar fi căsătorit cu membrii caselor regale europene, încă de acum peste 800 de ani.

 Arc peste…timp

Am fost deturnați..Internetul ar fi trebuit să conecteze întreaga omenire ca niciodată înainte – dincolo de orice limită, rasă sau religie.

Dar forțele fasciste care au dus lumea în întuneric acum 80 de ani își întind din nou tentaculele, și-și desfășoară vastele armate de conturi false pentru a ne întoarce unul împotriva celuilalt. Pentru a ne determina să fim neîncrezători, să urâm, chiar să ne omorâm unii pe alții!

În India, femei și bărbați nevinovați au fost masacrați după ce știri false că ar fi răpit copii au fost răspândite ca focul cu ajutorul WhatsApp. Un studiu de referință din Germania a constatat că atacurile asupra refugiaților cresc odată cu numărul de utilizatori de Facebook. Vă dau un alt exemplu, cu toate că vă voi stârni…De pildă, un neo-fascist este noul președinte al Braziliei după ce minciunile toxice despre adversarii săi au devenit virale pe social media – până când 89% dintre alegători le-au crezut!

Este un război de propagandă pe toate fronturile – nu prin radiourile din casele noastre, ci prin telefoanele inteligente din buzunarele noastre.

Însă există vreo modalitate de a-i pune capăt?

În timpul alegerilor din Brazilia, s-a făcut un experiment: doar șase persoane au primit o pregătire de bază pentru a investiga rețelele de propagandă și au desființat fabrici online de știri false care au ajuns la 16 milioane de oameni. De aceea, imaginați-vă ce ar putea realiza de zece ori mai multe persoane!

 
 Rolul lor în secolul XXI
Familiile Illuminati sunt cele care determină și mobilizează absolut toate acțiunile militare, trimițând soldați pe post de carne de tun în țările sărace, dar bogate în resurse naturale. Membrii acestora au creat sistemul monetar, pentru a înrobi și a controla populația.Ei dictează ratele dobânzilor și limiteaza cantitatea de bani aflată în circulație, care se află pe traseul cunoscut de ei.De aceea, orice instituție financiar-bancară o controlează, chiar dacă este de talia și prestigiul Bănci Angliei sau Rezervei Federale a Statelor Unite, trăgându-și apoi un procent consistent prin nenumăratele taxe, inventate și legalizate tot de ei. În acest fel sunt finanțate acțiunile militare aducătoare de profit și este întreținută prosperitatea, iar luxul și stilul de viață, îl consideră un drept natural, derivat din dreptul divin de a stăpâni discreționar.
Fără a concluziona și astfel a menține deschis acest interes,  voi publica viitoarele conținuturi cu scopul de a identifica cu mai largă vizibilitate atât ideile cât și acțiunile, într-o sferă mai mult apropiată de sensul sociologic al „societaților secrete” . Nu voi ascunde niciun fel de amănunt sau interes, dar, din motive lesne de înțeles și de altfel care cu adevărat respectă deontologia și valorile mele etice și profesionale, bibliografia sau sursele nu le voi menționa pentruDacă în jurul unor anumite idei care circulă în, de la și pentru o masă largă „alternativă” sunt nevoit sa ascund acestea, pe parcursul (sper) a mai multor materiale original concepute o sa le citez. Oricum, pe durata lunga a acestui serial , vă voi „plimba” și explica cu ajutorul elementelor și mijloacelor existente .Vă asigur că tot acest parcurs, într-un domeniu mult prea puțin prețuit și cunoscut vă vor reconforta iar „rezervorul” de idei, credințe, practici și simboluri sincronizat cu vastele cunoștințe venite dintr-un spectru larg de surse vă va dinamiza.
Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă invit încă de pe acum să urmăriți acest serial care încearcă și reușește  „să facă lumină” în acest atât de sensibil subiect.
Despre originile și implicarea Illuminati în viața publică, dar și multe altele veți lectura în viitorul episod.
 Acest material a fost conceput si oferit de catre Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-sef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here