Connect with us

Actualitate

Despre Illuminati- Episodul al Nouăsprezecelea

Mihai Daniel

Publicat

pe

Motto  „Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi ridică glasul său, Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase; înaintea porţilor cetăţii îşi spune cuvântul: „Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa? Întoarceţi-vă iarăşi la mustrarea mea şi iată eu voi turna peste voi duhul meu şi vă voi vesti cuvintele mele.”(Proverbele lui Solomon, Capitolul 1, versetele 20-23)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al nouăsprezecelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect.

Spicuiri din Jurământul Illuminati

Toți inițiații acestei frății depuneau un jurământ ”al eternei tăceri și loialități și totale supuneri față de Ordin.” Fiecare membru promitea următoarele:

” Mă angajez să consider că ceea ce este cel mai bine pentru ordin este propriul meu bine. Eu sunt gata sa servesc Ordinul cu viața mea, onoarea și sângele meu… prietenii și dușmanii Ordinului vor fi de asemenea prietenii și dușmanii mei…”

Iar la sfârșit, fiecare membru era avertizat cu următoarele cuvinte: ”Dacă vei trăda și vei comite sperjur, atunci să știi că frații tăi își vor ridica mâinile împotriva ta. Să nu speri că vei putea fugi sau să găsești vreun loc unde să te ascunzi. Oriunde vei fi, 26 de condamnări și mânia fraților tăi se vor abate asupra ta ca un torent și te vor chinui până în cele mai mici măruntaie.”

Cei mai mulți membrii erau determinați să creadă că, de la nivelul lor de jos, ei vor atinge misterele mai înalte, odată cu înaintarea lor în grad. Doar câțiva membrii ai ordinului erau informați despre adevăratul scop al Ordinului.

CODEX-ul Illuminati era prezentat în termeni masonici și prescria minciuna, trădarea, violența și tortura pentru atingerea scopurilor sale. Mulți dintre membrii săi erau convinși că lucrează pentru mai-binele omenirii. Ei nu s-au întrebat niciodată asupra adevăratului scop al lui Adam Weishaupt, acela de stabilire a Novus Ordum Seclorum, un program global pentru dominarea lumii.

Soarta genialului compozitor Wofgang Amadeus Mozart

La data de 5 decembrie 1784, francmasonii i-au cerut genialului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart să devină francmason. Fără să intuiască pericolul, Mozart s-a alăturat lojei ”Zur wahren Eintracht” (Către adevărata concordie.) Din toate sursele istorice, aceasta era o lojă dublă. În curând, Mozart avea să primească cel mai înalt grad. Astfel, cu timpul, Mozart a ajuns chiar să compună numeroase compoziții pentru ceremoniile masonice.

Numai că, tocmai legătura cu Illuminati avea să joace un rol crucial, pe linia destinului acestui geniu al omenirii.

Cei mai importanți francmasoni din Vienna erau în același timp și membri Illuminati. În anul 1783, 36 dintre toți cei 83 de frați masoni ai lojei ”Zur wahren Eintracht” erau și membri Illuminati. De asemenea, mulți erau și conspiratori în loja ”Caritatea”.

Puternicul prieten al lui Mozart, baronul Gotfired von Swieten era un frate al acestei caste Illuminati. De asemenea, prietenul său apropiat, contele August von Hatzfeld era de asemenea un membru al Illuminati. În necrologul său pentru Hatzfeld din anul 1787, liderul local al Illuminati, Christian Gottlob Neefe l-a lăudat în Magazin der Musik. De altfel,Neefe fusese profesorul lui Ludwig van Beethoven. Din acest motiv și Beethoven se speculează faptul că, după  introducerea în  francmasonerie, „Titanul” și a câștigat legături strânse cu Illuminati, inclusiv cu Gemmingen, care îl ajutase pe Mozart în Manheim și-l recrutase ca membru al organizației ”Pentru Caritate.”

Inițial Mozart a fost impresionat de intențiile oficiale ale Illuminati. În afară de asta însă, din nefericire genialul compozitor nu mai cunoștea niciun alt detaliu.Mai mult decat atat, n-a avut nicio idee despre adevăratul scop al influenților săi prieteni. Nu există informații clare dacă, Mozart ar fi putut ști că prietenii săi erau membri ai subversivului grup Illuminati, deoarece ei dezvăluiau lucrul acesta doar acelora pe care doreau să-i recruteze.

Adam Weishaupt învăța că, ”Unora dintre acești francmasoni, noi le vom revela mai mult decât trebuie să știe un francmason… Toți aceia care nu prezintă interes pentru lucrare, vor rămâne membrii ai lojei masonice fără a cunoaște nimic în plus despre sistemul adițional.” (”Einige Originalschriften des Illuminaten-ordens”, Munchen, 1787, p.300)

Cu toate acestea, in luna decembrie a anului 1785, activitățile Illuminati în Vienna au fost interzise.
Membrii Illuminati au fost forțați să părăsească lojile lor. În ciuda interdicției, ei au continuat să acționeze ca francmasoni obișnuiți. Ei au mers la loja ”The Crowned Hope” (Speranța Încoronată). Apoi, Illuminati Ignaz von Born, Joseph von Sonnefells și Otto von Gemingen au fondat o nouă lojă, ”Adevărul”, al cărei mare maestru a devenit Born. Illuminati credeau că ei predică adevărul ultim.

La data de 14 ianuarie 1786, Mozart s-a alăturat noii loje ”Speranța Încoronată”. Dar el nu a fost prezent nici la ceremonia de deschidere după cum, nici mai târziu, el avea să participe doar arareori la întrunirile lor. În timpul acestei perioade, Mozart a mai compus foarte rar muzică masonică.

Mozart aparținea unei societăți dominate de Illuminati. De abia în ultimul an al vieții sale, 1791, el a mai compus piese noi pentru francmasoni. Această muzică conține coduri și dispoziții secrete. Mozart își dorea să aibă prieteni adevărați. Acesta a fost motivul real pentru care el a aderat și a  devenit francmason. Toți prietenii săi au fost francmasoni. Iar, întrucât era o persoană foarte sociabilă, Mozart nu se simțea bine singur și de aceea avea nevoie de prieteni cu care să se asocieze.

S-a observat că W.A. Mozart, în timpul apartenenței sale la lojile masonice, reușea cu ușurință să acceadă, făcându-și un nume în Europa, în timp ce frații francmasoni de grad înalt l-au susținut. Aproape jumătate dintre membrii ”Pentru Adevărat Concordie” erau aristocrați care îl ajutau pe Mozart, de exemplu Esterhazy. Cei care-l publicau pe Mozart erau de asemenea francmasoni – Pasquale Artaria, Cristophe Torricella și Franz Anton Hoffmeister.


W.A.Mozart a putut întotdeauna să se bazeze pe ospitalitatea frăției francmasonice și în timpul călătoriilor sale peste hotare el primea sprijin economic și găzduire gratuită. În timpul călătoriilor sale din 1787 – 1791, fancmasonii din Praga și din alte locuri l-au ajutat pe Mozart în diferite moduri. Există documente scrise care probează acest lucru. Prietenii săi francmasoni au jucat un rol crucial în susținerea financiară a lui Mozart: Lichnowsky, Franz Hofdemel și Michael Puchberg s-au numărat printre cei mai importanți finanțatori ai săi.

Mozart, la rândul său, i-a ajutat pe alți francmasoni contractând împrumuturi pentru ei. În decembrie 1787, Mozart a fost numit compozitor al Casei Imperiale. Aceasta i-a oferit mijloacele pentru cea mai mare operă. Illuminati deveniseră stat în stat. În ciuda tuturor interdicțiilor, ei își continuau activitățile subversive împotriva societății. La acea vreme, oamenii duceau lipsă de experiență și de resurse pentru a se putea proteja împotriva francmasoneriei care, lucra sub influența Illuminati.Ca un exemplu, de la polul opus, compozitorul austriac Franz Schubert care nu a fost francmason, a murit sărac și neapreciat la justa lui valoare.

La 22 aprilie 1785 el a căpătat gradul al treilea în loja Zum wahren Eintrach unde pe 24 aprilie s-a executat cantata Die Maurerfreunde (K. 471) a lui W. A. Mozart. La moartea unui frate mason, Georg August, Mozart a compus cea mai importantă creaţie masonică a sa Maurerische Trauermusik (K. 477), ca muzică funerară în loja Zum gekrönten Hoffnung în care deţinea gradul al treilea sau maestru francmason. În această lucrare Mozart a încercat o sinteză de romano-catolicism austro-german cu francmasonerie.

Fiind un om inteligent, Mozart a ajuns ca într-un final să vadă tot marasmul și răutatea celor din Illuminati, în ciuda faptului că acest ordin ”părea a fi un înger de lumină.” El intenționa să protejeze societatea prin fondarea unei societăți secrete împreună cu câțiva dintre prietenii săi, Die Grotte (Caverna). Mozart era conștient de riscul de moarte la care se expusese. Astfel, în aprilie 1787 el i-a trimis o scrisoare tatălui său în care spunea că, moartea era prietenul cel mai apropiat al omului și că, el nu mai putea adormi niciodată liniștit fără a fi încercat de gândul că a doua zi nu se va mai trezi (Maynard Solomon, ”Mozart”, Stockholm, 1995.)


El dorea să expună toată vrăjitoria și să devoaleze conspirația francmasonilor în public. Pentru realizarea acestui scop el a compus  opera  ”Die Zauberflote” (Flautul Fermecat), în care personajul Sarastro este prototipul marelui maestru al francmasonilor, Ignaz von Born. Mozart avea o memorie perfectă. Odată ce auzea o linie melodică, el o putea reda mai târziu fără a face vreo  greșeală. ”Flautul Fermecat” (1791) conținea multe revelații despre secretele francmasoneriei,
El a folosit piramida Illuminati, ochiul atot-văzător, templul și alte simboluri secrete. Aceste metafore aveau să fie înlăturate mai târziu. Mozart a folosit de asemenea înțelesuri muzicale ca expresii, prin contrastul dintre temele tragice și lirice, dintre eleganță și folclor, detalii fantastice și atmosfera solidă, a orchestrei. Opera sa a avut premiera în toamna anului 1791.

Illuminati nu l-au putut ierta pe Mozart pentru acest lucru. Lucru intuit , binecunoscut multora este acela egat de”Requiem”ul, ultima lucrare care îl viza chiar pe Mozart, în mod anonim, pentru celebrarea proprei sale morți. Cineva (rămas intenționat necunoscut) plătise deja în avans, iar atfel planul răzbunării Illuminatilor a fost pus în aplicare, iar Mozart a devenit doar un obiect al urii francmasonilor, deoarece a fost ucis prin otrăvire lentă…


Herman Ahlwardt a afirmat în cartea sa, ”Mehr Licht” (Mai multă lumină) că Mozart a fost ucis. El a murit pe data de 5 decembrie 1791, exact la 7 ani după inițierea sa în loja masonică. Mai târziu, compozitorul italian Antonio Salieri a fost făcut țap ispășitor. Herman Wagener în lucrarea sa ”Staats und Gesellschaftslexikon” (vol 18, 1865) a confirmat că Mozart a fost otrăvit.


Chiar dacă după anii 1990 câțiva doctori au încercat să susțină că Mozart ar fi murit datorită unei afecțiuni. (Dagens Nyheter, 19 sept 1990), teoria aceasta nu are nicio sustenabilitate.Dacă Mozart ar fi murit din cauze naturale, atunci de ce anume francmasonii nu i-ar mai fi luat trupul pentru împiedicarea autopsiei și nu l-ar fi pus după aceea într-o groapă comună pentru săraci peste care au turnat apoi var nestins?

Dacă Mozart ar fi rămas credincios Illuminati, cu siguranță ar fi fost înmormântat cu mari onoruri. Iar tabloul ar fi fost completat de toți ipocriții săi prieteni masoni, care ar fi vărsat lacrimi amare, de crocodil

Dacă opera sa ”Flautul Fermecat” ar fi fost acceptată de francmasoni, liderii acestora nu l-ar mai fi trimis pe Johann Emanuel Schikaneder, autorul libretului operei, la un azil de nebuni unde el a și murit în 1812.


Chiar dacă în Austria, francmasoneria a fost interzisă la mijlocul anilor 1790. Societatea a reușit să-i țină departe ca mișcare subversivă până la anul 1918, atunci când francmasonii din Austria au venit la putere cu ajutorul falsei doctrine socialiste.

Concluzia este una dură, tăioasă. Chiar una lipsită de omenie și eleganță, deoarece francmasonii continuă și în ziua de astăzi să întineze și să deprecize memoria lui Mozart -iar cel mai notoriu exemplu este filmul lui Milos Forman, ”Amadeus”.

 

**********************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : Masonic Lodge of Research No. 401,Irish National Opera,no14plusminus.wordpress.com.YouTube,mozart.com

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Testosteron Enantant un produs la mare cautare 

Andreea M

Publicat

pe

Testosteron Enantant un produs la mare cautare

Culturismul a debutat ca sport international inca din anul 1880, de atunci a suferit diverse cresteri si scaderi ca si valoare a sportului. Epogeul acestui sport a fost atins in anii 1960-1970, cand au aparut cele mai bine conturate exemplare din punct de vedere muscular. De atunci se afla intr-o continua stagnare datorita diverselor probleme musculare existente. Traim in perioada in care stresul este considerat drept boala internationala. O data cu stresul apar si diverse probleme psihice si fizice. In cazul acestui sport, tot mai multi sportivi sufera de o dezvoltare lenta a musculaturii, fapt care nu atrage reusite pentru acesta. Dar aici avem leacul pentru problema, hormonul testosteron enantant.

Daca esti o persoana care sufera de aceasta afectiune, o numesc afectiune pentru ca este considerata un deficit al organismului, o activitate anormala a acestuia, si anume lipsa unui hormon important in dezvoltare. Pentru aceste persoane, exista hormonul testosteron enantant care va pune la dispozitie hormonul special conceput pentru toate tipurile de sportivi.

Pentru aceasta problema, nutritionistii si antrenorii indeosebi, recomanda cu incredere produsele de tip steroid injectabil, care are rolul de a accelera organismul in vederea dezvoltarii sale in cele mai optime conditii. Hormonul testosteron enantant este raspunsul cautat la problema ta. Produsele de tip steroizi ofera o compensatie de hormone in organism si in acelasi timp il face sa lupte cu depozitele de grasime prezente in corp. Produsele cu testosteron enantant sunt concepute special pentru sportivi. Nu te stresa daca nu ai o dezvoltare optima a musculaturii, incearca acest produs pe baza de testosteron enantant si o sa te convingi de cele mai bune rezultate. Acest produs se recomanda doar sportivilor care il alterneaza cu un regim alimentar optim si un efort fizic constant. Pentru rezultate exceptionale intr-un timp relativ scurt, se recomanda sa continuati intens efortul fizic, produsul ofera un raport de energie destinat organismului sa il consume intr-un antrenament fizic intens. Iar pentru ca produsul este de tip steroid injectabil, corpul sigur il accepta fara probleme si se va imprastia in organism cu rapiditate. Rezultatele astfel o sa fie de exceptie. Intra acum si profita de produs!

 

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Despre Illuminati- Episodul al Douăzeci şi patrulea

Mihai Daniel

Publicat

pe

Motto  „Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuieşte fără grijă lângă tine.Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut niciun rău.Nu râvni să fii ca omul silnic şi nu alege niciuna din căile lui;Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepţi El este mai aproape.Domnul blesteamă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi.De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har.Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară” (Pildele lui Solomon, Capitolul al 3-lea, versetele 29-35)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzeci şi patrulea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect. 

În anul 1778, francmasonii s-au adunat la Lyon pentru a discuta despre revoluția care trebuia să înceapă. Următoarele congrese ale francmasoneriei s-au ținut în anii 1785 și 1787 la Paris, și în 1786 în Frankfurt am Main (acolo unde Rothschild avea și banca sa.) Illuminati urmăreau să obțină controlul asupra presei și au început astfel să-și plaseze ”infiltrații” în spatele scenei, în calitate de ”experți”. Ordinul dorea de asemenea să influențeze și școlile.

În 1800, Illuminati erau activi în Suedia, Austria, Rusia și în multe alte țări. Trei ani mai târziu, profesorul John Robison a scris cartea, ”Proofs of a Conspiracy„, Londra, 1797., în care el demasca, complotul Illuminati.

Poetul englez Percy Bysshe Shelley a fost inițial păcălit de propaganda Illuminati, în ciuda faptului că Adam Weisshaupt declarase în mod limpede și concis că, scopul Illuminati era de a acționa fără odihnă până când, ”liderii și națiunile întregului pământ vor dispărea, fără violență, pentru ca umanitatea să devină o singură mare familie iar lumea, o reședință mai bună a oamenilor sensibili. Dar ulterior, Shelley a intrat în posesia unei cărți senzaționale, ”Memoirs, Illustrating of History of Jacobinism”, care fusese publicată la anul 1798.Această carte dezvăluia, prin expunerea unor documente din Bavaria, conspirația Illuminati.

 

Shelley a luat în serios aceste dezvăluiri și a recomandat cartea și prietenilor săi. El a început să vadă Illuminati ca pe o încarnare a răului și chiar si-a sugerat lui Leigh Hunt, autorul cărții, ca ei să înființeze o societate prin care membrii onești să se ridice împotriva ”dușmanilor unei societâți cu adevărat libere.” După aceasta, Shelley a continuat să observe mașinațiunile Illuminati.

La sfârșitul anilor 1790, americanii Thomas Jefferson și Alexander Hamilton erau deja îndoctrinați de propaganda lui Weisshaupt. Jefferson și Hamilton au deschis în America loje masonice pentru Illuminati europeni, în ciuda acelor multe voci care se ridicaseră împotriva acestei acțiuni. Printre cei care au protestat s-au numărat și John Quincy Adams care, mai târziu aveas să fie ales președinte al Statelor Unite. (1825)

El i-a trimis o scrisoare colonelului William L. Stone, dezvăluindu-i modul în care Jefferson folosea ordinul masonic pentru subminarea societății.

Illuminati au ripostat făcând imposibilă o nouă canditatură a lui Adams pentru un al doilea mandat. ams a fost ținta unei campanii denigratoare în presa națională, care intrase deja sub controlul Illuminati. Adams a încercat să publice o carte despre Illuminati dar manuscrisul a fost furat. Căpitanul William Morgan, care deținea deja un grad înalt în francmasonerie precum și o poziție centrală în ordin, a aflat câteva din urâtele secrete ale Illuminati, în loja sa, Batavia no. 433 din New York.

El a devenit conștient de scopurile Illuminati și a călătorit prin toată America pentru a avertiza membrii tuturor lojelor masonice. În anul 1826 el a explicat că era de datoria sa să avertizeze publicul despre planurile Illuminati. Morgan dorea să expună toate activitățile tenebroase ale elitei masonice într-o carte. El a semnat un contract cu editorul, colonelul David C. Miller.

Cartea ”Freemasonry Exposed” a fost publicată în anul 1826. Aceasta a condus la un colaps al marii majorități a lojilor francmasonice. Pe vremea aceea erau cam 50 de mii de masoni în America. După publicarea acestei cărți, 45 de mii de masoni au părăsit lojile lor. Aproape 2000 de loje au fost închise, iar multe dintre cele rămase și-au suspendat activitatea.

Numai în statul New York erau 30 de mii de masoni. După ce cartea lui Morgan a fost publicată, numărul acestora a scăzut la 300. (William J. Whalen, ”Christianity and American Freemasonry”, 1987, pg. 9)

Richard Howard,, un englez illuminatus, a fost trimis în America să-l ucidă pe Morgan. Împreună cu alți patru, el l-a răpit pe Morgan și l-a înecat într-un lac. Intenția evidentă era aceea de a da o lecție pentru alți masoni care ar fi putut să-i urmeze exemplul. (Michael di FGargano, ”Irish and English Freemasons and their Foreign Brothers”, Londra, 1878, s. 73)

Istoricul american Emanuel M. Josephson a dezvăluit în cartea sa, ”Roosevelt”s Communist Manifesto” (New York, 1955, p. 24) că, Loja Illuminati, Columbia, fusese fondată în New York în anul 1785. Primul lider al acestei loje a fost guvernatorul De Witt Clinton, căruia i-a urmat apoi Clinton Roosevelt. În anul 1786 a fost fondată Loja Illuminati din Virginia, iar Thomas Jefferson a devenit primul său lider. Atunci când Weisshaupt a fost dat în vileag în Bavaria, Jefferson s-a grăbit să-l apere, caracterizându-l pe Weisshaupt ca fiind un ”entuziast filantropist”. La scurt timp după aceea, Illuminati și-au deschis 15 loje în America.


Thomas Jefferson a făcut tot ceea ce putea pentru ca simbolul Illuminati, piramida, să fie acceptat de Congres ca sigiliu național, la data de 15 septembrie 1789.

În anul 1789, publicistul, omul de stat și savantul Benjamin Franklin (1706 – 1790), el însuși francmason, a cerut ca Statele Unite să impună o lege pentru imigrația unor evrei și influența acestora, cu ajutorul Constituției, deoarece evreii din America se organizaseră deja ca un stat în stat. Această cerere i-a fost respinsă și, mai mult, steaua lui David a devenit simbolul armatei și al poliției.

George Washington, care devenea mason în 1752, la vârsta de 20 de ani, a încercat la rându-i să se opună lucrării Illuminati în America, după ce s-a convins în 1796 că, aceștia reprezentau o amenințare pentru națiunea americană. În timpul acesta, Weisshaupt a făcut planuri pentru uciderea lui Washington, dacă acesta avea să devină deranjant. (Neal Wilgus, ”The Illuminoids”, New York, 1978, p. 33)


David Pappen, președintele Harvard University, a început de asemenea să avertizeze publicul împotriva Illuminati, la data de 19 iulie 1798, și l-a scurt timp a fost urmat în demersul său de Timothy Dwight, președintele Yale University și William H. Seward, pentru înființarea unui partid antimasonic în America, în anul 1829. Acest partid a participat la alegerile din 1832, dar în anul 1840 era deja desființat…

Weisshaupt, la fel ca Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) în Republica din Florența, credea că, puterea trebuia să fie deținută exclusiv de o elită – toți ceilalți oameni fiind văzuți doar ca o cantitate neglijabilă. 

În cartea sa publicată postum, Principele (1532), Machiavelli pleda pentru introducerea unei dictaturi absolute.

Totalitarismul iezuit a fost ales ca prototip.Unele surse, mai toate creștine,au afirmat că prototipul ideologic al lui Weisshaupt a fost Republica lui Plato.Dar, despre toate acestea ,în episodul viitor!

 

*******************************************************************************************************

 

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : Gloria.TV,The Satanic Temple Arizona,commons.wikimedia.org,Feral House,Crestin Ortodox,Amazon.com

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Ce beneficii oferă modelele actuale de încălțăminte medicală?

Publicat

pe

Ce beneficii oferă modelele actuale de încălțăminte medicală?

Pentru cei mai mulți dintre noi alegerea perechii de încălțări pe care o vom folosi într-o zi nu este o problemă. Ne putem încălța în ce vrem noi. Putem alege încălțăminte cu toc, cu talpa joasă, ortopedică sau balerini. Există însă domenii de activitate și tipuri de joburi unde această libertate de alegere nu este posibilă. Medicii, cei care lucrează în laboratoare, unități de producție alimentară sau cei care trebuie să stea mult ore în picioare sau să meargă foarte mult trebuie să opteze întotdeauna pentru folosirea unor încălțări cât mai confortabile, cum ar fi saboții sau papucii medicinali.

Astfel de încălțări se găsesc în multe magazine clasice. Însă o varietate mult mai mare de modele sunt disponibile în magazinele online, așa cum este și magazinul taby. Gama impresionată de tipuri de încălțări confortabile face oferta de nerefuzat. Astfel orice doritor de încălțari mediacale, papuci sau saboți medicinali paoate achiziționa ceva pe gustul și pretențiile sale.

papuci și saboți medicali

Care sunt principalele caracteristici și avantaje oferite de acești papuci și saboți medicali?

Având în vedere că se adresează unor persoane pentru care confortul și siguranța sunt foarte importante, acest tip de încălțări trebuie să vină cu o serie de particularități și avantaje. Printre cele mai importante amintim:

 • să fie cât mai flexibili și comozi

 • să fie confecționați dintr-o piele naturală sau ecologică moale

 • să aibă talpă ortopedică turnată, ușor curbată

 • să aibă cusături care nu deranjează

 • să aibă perforații care să permită aerisirea piciorului

 • să aibă un interior din materiale care permit aerisirea piciorului și care să absoarbă șocurile

 • închizătorile trebuie să fie reglabile, pentru a permite o cât mai bună fixare a sabotului

 • să aibă proprietăți antibacteriene, care să împiedice apariția micozelor sau dermatitelor

 • talpa trebuie să aibă striații antiderapante care să împiedice alunecarea.

De ce să alegeți încălțările medicale de la Taby.ro?

Pentru a fi mereu fideli clienților, magazinul încearcă sa vină în fiecare sezon cu oferte noi și modele de produse cât mai adecvate nevoilor celor care le poartă și capabile să satisfacă orice tip de exigențe. Printre cele mai importante detalii legate de produse menționăm:

 • Folosesc materiale și tehnologii moderne și actuale

 • Respectă forma anatomică a piciorului

 • Pielea din care sunt confecționați este moale și plăcută la purtare, fiind tratată antifungic

 • Sunt disponibili în mărimi, modele și culori variate

 • Partea plantară are memorie

 • Materialul din care este confecționată talpa nu alunecă

 • Cusătura pe talpă este manuală, ceea ce conferă o flexibilitate mult mai mare

 • Raportul calitate-preț este unul extraordinar.

Așadar acest tip de încălțăminte medicală oferă deosebit de multe avantaje persoanelor din domeniul medical și tuturor celor care desfășoară o activitate intensă, de durată. Alegerea celei mai potrivite perechi de saboți sau papuci medicali, de cea mai bună calitate este extrem de utilă pentru meținerea confortul și sănătății tuturor persoanelor care le poartă.

Pentru mai multe detalii legate de produse și modalitatea de comandă accesați oferta magazinul online!

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Top Stiri Nationalul.ro