Despre Illuminati- Episodul al Nouăsprezecelea

0
247

Motto  „Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi ridică glasul său, Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase; înaintea porţilor cetăţii îşi spune cuvântul: „Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa? Întoarceţi-vă iarăşi la mustrarea mea şi iată eu voi turna peste voi duhul meu şi vă voi vesti cuvintele mele.”(Proverbele lui Solomon, Capitolul 1, versetele 20-23)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al nouăsprezecelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect.

Spicuiri din Jurământul Illuminati

Toți inițiații acestei frății depuneau un jurământ ”al eternei tăceri și loialități și totale supuneri față de Ordin.” Fiecare membru promitea următoarele:

” Mă angajez să consider că ceea ce este cel mai bine pentru ordin este propriul meu bine. Eu sunt gata sa servesc Ordinul cu viața mea, onoarea și sângele meu… prietenii și dușmanii Ordinului vor fi de asemenea prietenii și dușmanii mei…”

Iar la sfârșit, fiecare membru era avertizat cu următoarele cuvinte: ”Dacă vei trăda și vei comite sperjur, atunci să știi că frații tăi își vor ridica mâinile împotriva ta. Să nu speri că vei putea fugi sau să găsești vreun loc unde să te ascunzi. Oriunde vei fi, 26 de condamnări și mânia fraților tăi se vor abate asupra ta ca un torent și te vor chinui până în cele mai mici măruntaie.”

Cei mai mulți membrii erau determinați să creadă că, de la nivelul lor de jos, ei vor atinge misterele mai înalte, odată cu înaintarea lor în grad. Doar câțiva membrii ai ordinului erau informați despre adevăratul scop al Ordinului.

CODEX-ul Illuminati era prezentat în termeni masonici și prescria minciuna, trădarea, violența și tortura pentru atingerea scopurilor sale. Mulți dintre membrii săi erau convinși că lucrează pentru mai-binele omenirii. Ei nu s-au întrebat niciodată asupra adevăratului scop al lui Adam Weishaupt, acela de stabilire a Novus Ordum Seclorum, un program global pentru dominarea lumii.

Soarta genialului compozitor Wofgang Amadeus Mozart

La data de 5 decembrie 1784, francmasonii i-au cerut genialului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart să devină francmason. Fără să intuiască pericolul, Mozart s-a alăturat lojei ”Zur wahren Eintracht” (Către adevărata concordie.) Din toate sursele istorice, aceasta era o lojă dublă. În curând, Mozart avea să primească cel mai înalt grad. Astfel, cu timpul, Mozart a ajuns chiar să compună numeroase compoziții pentru ceremoniile masonice.

Numai că, tocmai legătura cu Illuminati avea să joace un rol crucial, pe linia destinului acestui geniu al omenirii.

Cei mai importanți francmasoni din Vienna erau în același timp și membri Illuminati. În anul 1783, 36 dintre toți cei 83 de frați masoni ai lojei ”Zur wahren Eintracht” erau și membri Illuminati. De asemenea, mulți erau și conspiratori în loja ”Caritatea”.

Puternicul prieten al lui Mozart, baronul Gotfired von Swieten era un frate al acestei caste Illuminati. De asemenea, prietenul său apropiat, contele August von Hatzfeld era de asemenea un membru al Illuminati. În necrologul său pentru Hatzfeld din anul 1787, liderul local al Illuminati, Christian Gottlob Neefe l-a lăudat în Magazin der Musik. De altfel,Neefe fusese profesorul lui Ludwig van Beethoven. Din acest motiv și Beethoven se speculează faptul că, după  introducerea în  francmasonerie, „Titanul” și a câștigat legături strânse cu Illuminati, inclusiv cu Gemmingen, care îl ajutase pe Mozart în Manheim și-l recrutase ca membru al organizației ”Pentru Caritate.”

Inițial Mozart a fost impresionat de intențiile oficiale ale Illuminati. În afară de asta însă, din nefericire genialul compozitor nu mai cunoștea niciun alt detaliu.Mai mult decat atat, n-a avut nicio idee despre adevăratul scop al influenților săi prieteni. Nu există informații clare dacă, Mozart ar fi putut ști că prietenii săi erau membri ai subversivului grup Illuminati, deoarece ei dezvăluiau lucrul acesta doar acelora pe care doreau să-i recruteze.

Adam Weishaupt învăța că, ”Unora dintre acești francmasoni, noi le vom revela mai mult decât trebuie să știe un francmason… Toți aceia care nu prezintă interes pentru lucrare, vor rămâne membrii ai lojei masonice fără a cunoaște nimic în plus despre sistemul adițional.” (”Einige Originalschriften des Illuminaten-ordens”, Munchen, 1787, p.300)

Cu toate acestea, in luna decembrie a anului 1785, activitățile Illuminati în Vienna au fost interzise.
Membrii Illuminati au fost forțați să părăsească lojile lor. În ciuda interdicției, ei au continuat să acționeze ca francmasoni obișnuiți. Ei au mers la loja ”The Crowned Hope” (Speranța Încoronată). Apoi, Illuminati Ignaz von Born, Joseph von Sonnefells și Otto von Gemingen au fondat o nouă lojă, ”Adevărul”, al cărei mare maestru a devenit Born. Illuminati credeau că ei predică adevărul ultim.

La data de 14 ianuarie 1786, Mozart s-a alăturat noii loje ”Speranța Încoronată”. Dar el nu a fost prezent nici la ceremonia de deschidere după cum, nici mai târziu, el avea să participe doar arareori la întrunirile lor. În timpul acestei perioade, Mozart a mai compus foarte rar muzică masonică.

Mozart aparținea unei societăți dominate de Illuminati. De abia în ultimul an al vieții sale, 1791, el a mai compus piese noi pentru francmasoni. Această muzică conține coduri și dispoziții secrete. Mozart își dorea să aibă prieteni adevărați. Acesta a fost motivul real pentru care el a aderat și a  devenit francmason. Toți prietenii săi au fost francmasoni. Iar, întrucât era o persoană foarte sociabilă, Mozart nu se simțea bine singur și de aceea avea nevoie de prieteni cu care să se asocieze.

S-a observat că W.A. Mozart, în timpul apartenenței sale la lojile masonice, reușea cu ușurință să acceadă, făcându-și un nume în Europa, în timp ce frații francmasoni de grad înalt l-au susținut. Aproape jumătate dintre membrii ”Pentru Adevărat Concordie” erau aristocrați care îl ajutau pe Mozart, de exemplu Esterhazy. Cei care-l publicau pe Mozart erau de asemenea francmasoni – Pasquale Artaria, Cristophe Torricella și Franz Anton Hoffmeister.


W.A.Mozart a putut întotdeauna să se bazeze pe ospitalitatea frăției francmasonice și în timpul călătoriilor sale peste hotare el primea sprijin economic și găzduire gratuită. În timpul călătoriilor sale din 1787 – 1791, fancmasonii din Praga și din alte locuri l-au ajutat pe Mozart în diferite moduri. Există documente scrise care probează acest lucru. Prietenii săi francmasoni au jucat un rol crucial în susținerea financiară a lui Mozart: Lichnowsky, Franz Hofdemel și Michael Puchberg s-au numărat printre cei mai importanți finanțatori ai săi.

Mozart, la rândul său, i-a ajutat pe alți francmasoni contractând împrumuturi pentru ei. În decembrie 1787, Mozart a fost numit compozitor al Casei Imperiale. Aceasta i-a oferit mijloacele pentru cea mai mare operă. Illuminati deveniseră stat în stat. În ciuda tuturor interdicțiilor, ei își continuau activitățile subversive împotriva societății. La acea vreme, oamenii duceau lipsă de experiență și de resurse pentru a se putea proteja împotriva francmasoneriei care, lucra sub influența Illuminati.Ca un exemplu, de la polul opus, compozitorul austriac Franz Schubert care nu a fost francmason, a murit sărac și neapreciat la justa lui valoare.

La 22 aprilie 1785 el a căpătat gradul al treilea în loja Zum wahren Eintrach unde pe 24 aprilie s-a executat cantata Die Maurerfreunde (K. 471) a lui W. A. Mozart. La moartea unui frate mason, Georg August, Mozart a compus cea mai importantă creaţie masonică a sa Maurerische Trauermusik (K. 477), ca muzică funerară în loja Zum gekrönten Hoffnung în care deţinea gradul al treilea sau maestru francmason. În această lucrare Mozart a încercat o sinteză de romano-catolicism austro-german cu francmasonerie.

Fiind un om inteligent, Mozart a ajuns ca într-un final să vadă tot marasmul și răutatea celor din Illuminati, în ciuda faptului că acest ordin ”părea a fi un înger de lumină.” El intenționa să protejeze societatea prin fondarea unei societăți secrete împreună cu câțiva dintre prietenii săi, Die Grotte (Caverna). Mozart era conștient de riscul de moarte la care se expusese. Astfel, în aprilie 1787 el i-a trimis o scrisoare tatălui său în care spunea că, moartea era prietenul cel mai apropiat al omului și că, el nu mai putea adormi niciodată liniștit fără a fi încercat de gândul că a doua zi nu se va mai trezi (Maynard Solomon, ”Mozart”, Stockholm, 1995.)


El dorea să expună toată vrăjitoria și să devoaleze conspirația francmasonilor în public. Pentru realizarea acestui scop el a compus  opera  ”Die Zauberflote” (Flautul Fermecat), în care personajul Sarastro este prototipul marelui maestru al francmasonilor, Ignaz von Born. Mozart avea o memorie perfectă. Odată ce auzea o linie melodică, el o putea reda mai târziu fără a face vreo  greșeală. ”Flautul Fermecat” (1791) conținea multe revelații despre secretele francmasoneriei,
El a folosit piramida Illuminati, ochiul atot-văzător, templul și alte simboluri secrete. Aceste metafore aveau să fie înlăturate mai târziu. Mozart a folosit de asemenea înțelesuri muzicale ca expresii, prin contrastul dintre temele tragice și lirice, dintre eleganță și folclor, detalii fantastice și atmosfera solidă, a orchestrei. Opera sa a avut premiera în toamna anului 1791.

Illuminati nu l-au putut ierta pe Mozart pentru acest lucru. Lucru intuit , binecunoscut multora este acela egat de”Requiem”ul, ultima lucrare care îl viza chiar pe Mozart, în mod anonim, pentru celebrarea proprei sale morți. Cineva (rămas intenționat necunoscut) plătise deja în avans, iar atfel planul răzbunării Illuminatilor a fost pus în aplicare, iar Mozart a devenit doar un obiect al urii francmasonilor, deoarece a fost ucis prin otrăvire lentă…


Herman Ahlwardt a afirmat în cartea sa, ”Mehr Licht” (Mai multă lumină) că Mozart a fost ucis. El a murit pe data de 5 decembrie 1791, exact la 7 ani după inițierea sa în loja masonică. Mai târziu, compozitorul italian Antonio Salieri a fost făcut țap ispășitor. Herman Wagener în lucrarea sa ”Staats und Gesellschaftslexikon” (vol 18, 1865) a confirmat că Mozart a fost otrăvit.


Chiar dacă după anii 1990 câțiva doctori au încercat să susțină că Mozart ar fi murit datorită unei afecțiuni. (Dagens Nyheter, 19 sept 1990), teoria aceasta nu are nicio sustenabilitate.Dacă Mozart ar fi murit din cauze naturale, atunci de ce anume francmasonii nu i-ar mai fi luat trupul pentru împiedicarea autopsiei și nu l-ar fi pus după aceea într-o groapă comună pentru săraci peste care au turnat apoi var nestins?

Dacă Mozart ar fi rămas credincios Illuminati, cu siguranță ar fi fost înmormântat cu mari onoruri. Iar tabloul ar fi fost completat de toți ipocriții săi prieteni masoni, care ar fi vărsat lacrimi amare, de crocodil

Dacă opera sa ”Flautul Fermecat” ar fi fost acceptată de francmasoni, liderii acestora nu l-ar mai fi trimis pe Johann Emanuel Schikaneder, autorul libretului operei, la un azil de nebuni unde el a și murit în 1812.


Chiar dacă în Austria, francmasoneria a fost interzisă la mijlocul anilor 1790. Societatea a reușit să-i țină departe ca mișcare subversivă până la anul 1918, atunci când francmasonii din Austria au venit la putere cu ajutorul falsei doctrine socialiste.

Concluzia este una dură, tăioasă. Chiar una lipsită de omenie și eleganță, deoarece francmasonii continuă și în ziua de astăzi să întineze și să deprecize memoria lui Mozart -iar cel mai notoriu exemplu este filmul lui Milos Forman, ”Amadeus”.

 

**********************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : Masonic Lodge of Research No. 401,Irish National Opera,no14plusminus.wordpress.com.YouTube,mozart.com

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here