Despre Illuminati- Episodul al Douăzecelea

0
204

Motto  „Fiul meu, de voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te învoi.Dacă-ţi spun: „Vino cu noi, să ne punem la pândă, ca să vărsăm sânge, să întindem curse fără cuvânt celui neprihănit,Să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în mormânt.Să punem stăpânire pe tot felul de lucruri scumpe, să ne umplem de pradă casele noastre,Fii părtaş la obştea noastră, o singură pungă fi-va pentru toţi!”Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor,Căci picioarele lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să verse sânge.” (Proverbele lui Solomon, Capitolul 1, versetele 10-16)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzecelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect.

*******************************************************************************************************

În lumina acestei cercetări jurnalistice, vreau să aduc în discuție elementele istorice definitorii care contrazic orice fel de teoretizări lipsite de noimă despre acest subiect.De-a lungul a mai bine de două secole au fost create nenumărate legende sau povești conspirative despre aceste ființe întrupate. Majoritatea au fost pe deplin pozitive, deoarece moda, trend-ul a fost determinat de convulsiile reflexive și sociale punându-se accentul pe viața culturală a acestei secte.

De altfel, acesta este motivul generator al acestui serial , din moment ce în loc de înțelegerea angajamentelor acestor malefici am abordat filonul istoric, din care am desprins majoritatea amănuntelor care se regăsesc din plin și prin vasta literatură cu iz conspiraționist. Ca urmare a parcurgerii a unui volum semnificativ de informație, am structurat aleatoriu „ordinea” acestor episoade, din considerentul că fiecare dintre dumneavoastră este liber să discearnă, să evalueze și să studieze, fără a avea o anumită stare psihologică sau culturală prestabilită.

De aceea, cred că este mai benefic și mai fructuos ca fiecare să aibe libertatea de a proba absolut tot ceea ce am cercetat , iar orice fel de critici sau abordări să se bazeze pe surse , pe argumente valide. Se cunosc destule, dar, cu tot respectul, majoritatea dintre noi nu s-au născut teoreticieni ai conspirației, nici nu sunt pur și simplu suferinzi sau opaci ai acestei ere digitalizate. Cu toate acestea, orice fisură detectabilă poate avea sens în lumina experiențele proprii ale oamenilor de a fi sau de a da explicații sau de a ilustra realități vis a vis de acest subiect. Oricum, fără a mai justifica, salut orice fel de comentariu la obiect, pe deplin plauzibil și chiar mai sensibil decât cele oferite de sursele sau autoritățile Sistemului , care nu au fost până acum deschise niciunui dialog, ferindu-se , acoperind urmele trasate de către acești Illuminati.

Bazându-mă pe cercetarea asiduă, vă voi detalia despre antemergătorii acestei secte, detaliind modul în care au fost atrași de teoriile conspirației

 În anul 1492, maronii spanioli (evrei botezați catolic dar care păstrau în secret credința lor talmudică) au fondat organizația Alumbrado (care se traduce prin ”Illuminati”); o organizație similară acesteia a fost înființată în Franța, la anul 1623, ”Guerienti” care și-a schimbat numele, în 1722, în Illuminati.Autoritățile spaniole ale vremii au încercat să stopeze mișcarea Allumbrado, încă de la începutul anului 1527 când Ignatius de Loyola avea să fie arestat pentru activitățile sale cu acest ordin. Loyola (Inigo Lopez de Regalde), evreu la origine, s-a născut în anul 1490. În anul 1534 el a fondat propriul său ordin, Iezuiții, pentru care a făcut și un împrumut. Papa a luat cunoștință despre ordinul iezuit abia la data de 5 aprilie 1540.

Benjamin Disraeli, autor și prim ministru al Marii Britanii în anul 1868 și apoi în perioada 1874-76, evreu la rându-i, scria în cartea sa, ”Coningsby” (Londra, 1844) că, primii iezuiții au fost evrei. În acest ordin nou, toți membrii se aflau sub supravegherea directă a lui Loyola.Cardinalul iezuit Roberto Bellarmino (1542-1621), alt evreu, a fost acela care a ordonat ca filozoful Filippo Giordano Bruno să fie ars pe rug, la data de 17 februarie 1600.

În anul 1771, Weishaupt, care pe atunci avea 23 de ani, l-a întâlnit pe un anume Kolmer, un evreu danez cabalist care tocmai se întorcea dintr-o călătorie din Egipt. Kolmer l-a inițiat pe Weishaupt în secretele magiei lui Osiris, în Kabbalah și în organizația Allumbrado.

 Scriitoarea Nesta Webster afirmă că acesta l-a întâlnit pe cabalist în Italia, ca Altotas, maestrul lui Cagliostro. Cunoștințele de ocultism ale lui Kolmer au făcut o puternică impresie asupra lui Weishaupt care, mai târziu, a ales piramida egipteană ca simbol al puterii Illuminati, utilizând probabil o ilustrație din cartea, ”Pyramidography” (1646) scrisă de Jean Greaver, profesor de astronomie la Oxford.

Un an mai devreme (1770), Weishaupt primise un post de lector la catedra de drept canonic de la Universitatea din Ingoldstadt. Mai târziu el și-a luat și doctoratul, și în anul 1773, la vârsta de 25 de ani, el devenea profesor la aceeași universitate. Pentru o scurtă perioadă de timp, el a deținut chiar șefia catedrei. În anul 1800, universitatea s-a mutat la Landshut și de acolo la Munchen, în anul 1826. Nu a fost nicio conincidență în faptul că, ordinul Illuminati a fost fondat pe data de 1 Mai.

Printre cabaliștii evrei, această dată – 1 Mai – , 15 (1.5), simbolizează numărul sacru al lui Yahweh, și așa a devenit sărbătoarea lor ocultă. Potrivit lui Johann Wolfgand von Goethe, ziua de 1 Mai – zi care urmează Nopții Walpurgiilor – este ziua în care sunt sărbătorite forțele mistice ale întunericului.

În vremea aceea, un tânăr evreu pe nume Mayer Amschel (n. 23 feb. 1744) era instruit pentru a deveni rabin. Amschel locuia cu părinții săi într-un ghetto din Frankfurt am Main.Mai târziu, el și-a luat numele de Rothschild, Mayer Amschel Rothschild a fost acela care l-a convins pe Weishaupt să adopte doctrina Cabbalei Frankiste, iar mai apoi a finanțat Illuminati.

Rothschild i-a dat lui Weishaupt sarcina de a reînființa mișcarea vechiului ordin Allumbrado, pentru cabaliștii evrei. Cabbala Teoretică îmbrățișează doar învățăturile secrete despre Dumnezeu și natură. Dar Cabbala Practică (precum Frankismul) încearcă să afecteze elementele materiale. Ea implică folosirea de amulete și numere magice și la fel de bine, invocarea spiritelor rele. Atât Talmudul (Bavli) cât și Midrash, conțin informații cabbalistice (”Ancient Oriental and Jewish Secret Doctrines”, Leipzig, 1805).

Jakob Frank (1726 – 1791) a fost cel mai înspăimântător fenomen din istoria evreiască, potrivit profesorului de iudaică, Gershom G. Sholem. Acțiunile sale au fost total imorale.

Rabbi Marvin S. Antelman arată în cartea sa, ”To Eliminate the Opiate” (New York, 1974) că, a existat o conexiune clară între Frankism și Iluminismul lui Weishaupt. Scopul frankiștilor era de a lucra în secret pentru stabilirea supremației evreiești asupra întregului pământ. Profesorul Scholem a probat documentat că, ei au obținut o putere politică extinsă.

 

 Jakob Frank (pe numele său real Leibowicz) s-a născut în anul 1726, în Galiția, Polonia. El s-a convertit oficial la catolicism dar asta nu a fost decât un camuflaj. Jakob Frank a fost închis în anul 1760 pentru că, continua să predea Cabbala (Zohar) și pentru practicarea ritualurilor secrete evreiești.

În anul 1773, rușii au atacat regiunea din Polonia în care Frank era ținut prizonier. El a fost eliberat și s-a mutat în Offenbach (aproape de Frankfurt am Main) în Germania unde, el a început să ducă o viață de lux și destrăbălare.Dorințele lui erau rele, iar personalitatea sa una nefastă. Această informație vine de la profesorul Gershom G. Sholem, în cărțile: ”Cabbala” (New York and Scarborough, 1974); Sabbatai Zevi (New Jersey, 1973) și ”The Messianic Idea in Judaism” (New York, 1971).

Jakob Frank a rezumat doctrina sa în cartea lui, ”The Words of the Lord”. El a făcut aserțiunea că, Dumnezeu nu era același cu acela care li s-a revelat israeliților (pe vremea lui Moise). El credea că, Dumnezeu era rău. Frank s-a proclamat el însuși ca adevăratul Messia. El a jurat să nu spună adevărul, să respingă orice lege morală și a declarat că, singura cale către o nouă societate era distrugerea totală a civilizației prezentului. A ucide, a viola, incestul și a bea sânge uman erau văzute ca perfect acceptabile, ele fiind și ritualuri necesare.

Frank a fost unul dintre acei evrei refractari care s-au închinat demonilor. Evreii extremiști au intra în legătură cu un demon numit, Sammael (C.M. Ekbohrn, ”100.000 frammande ord”/100.000 de Cuvinte Străine, Stockholm, 1936, pg. 1173).

Prinții protestanți și guvernatorii din Germania erau favorabili planului oficial al lui  Adam Weishaupt de distrugere a Bisericii Catolice și prin urmare au devenit membrii ai Ordinului. Prin oamenii aceștia, Weishaupt a câștigat controlul asupra ordinelor masonice, în care el și alți acoliți evrei ai săi fuseseră inițiați în anul 1777. Pentru a-i împiedica pe guvernatori să înțeleagă care erau adevăratele scopuri Illuminati, el a împiedicat contactul lor cu gradele înalte ale ordinului.

La un an de la înființarea sa, ordinul se răspândise rapid în Bavaria de sud.Mai târziu, acesta a câștigat un avanpost în Frankfurt am Main, Eichstadt și în alte orașe potrivit ”Vagledning for frimurare” (Călăuzirea pentru Francmasoni”, Stockholm, 1906, p.166.)

În mod oficial, Illuminati se presupunea că răspândește virtute și înțelepciune, pentru a înlătura prostia și stupiditatea. Ei doreau să facă mari descoperiri în toate domeniile științei. Illuminati urmau să fie cultivați printre nobili, oameni eminenți, potrivit ”Călăuzirii pentru francmasoni.”

 În timp, următorii bărbați s-au alăturat Illuminati:

– Librarul și scriitorul Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811), al cărui alias a devenit, Lucian;

– Ducele Ernst von Gotha;

– Heinrich Pestalozzi, al cărui sistem pedagogic a început să-l aplice în Rusia sovietică, Nadezhda Krupskaya, soția lui Lenin;

– Ducele Karl August;

– Baronul Herbert von Dalberg;

– Baronul Thomas Franz Maria von Bassus ( al cărui alias a devenit Hannibal, la 13 decembrie 1778);

– Autorul, folcloristul și filozoful Johan Gottfried Herder (1744-1793) al cărui pseudonim era Amelius;

– Ferdinand de Brunswick;

– Profesorul Semmer din Ingoldstadt;

– Filozoful Franz Baader din Munchen etc. 

Adam Weishaupt a început să lucreze în special cu liderul masonic evreu Moses Mendelssohn (1729 – 1786); Mendelssohn a devenit, așa cum se spune, ghidul invizibil al lui Weishaupt. Oficial, Mendelssohn era cunoscut de evrei ca un scriitor sărac, și care devenise unul dintre principalii filozofi promotori ai ”Erei Iluminării” în Germania. El însuși s-a numit filozof și personalitate culturală. În mod oficial, scopul lui Mendelssohn era de a ”moderniza” iudaismul, așa încât publicul i-ar putea accepta pe evrei care renunțând aparent la Talmud, urmau să fie ”asimilați” de cultura occidentală.

Mirabeau, un Illuminati, a scris în anul 1787 o carte despre ”reformele” politice ale lui Moses Mendelssohn, pentru a răspândi cu și mai mult fanatism miturile legate de acesta.El a condus loja Illuminati din Berlin.

**********************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : DODIS,Jacket2,Peeters Publishers,Theomagica,Alchetron,Wikipedia

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here