Connect with us

Actualitate

Despre Illuminati- Episodul al Douăzecelea

Mihai Daniel

Publicat

pe

Motto  „Fiul meu, de voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te învoi.Dacă-ţi spun: „Vino cu noi, să ne punem la pândă, ca să vărsăm sânge, să întindem curse fără cuvânt celui neprihănit,Să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în mormânt.Să punem stăpânire pe tot felul de lucruri scumpe, să ne umplem de pradă casele noastre,Fii părtaş la obştea noastră, o singură pungă fi-va pentru toţi!”Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor,Căci picioarele lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să verse sânge.” (Proverbele lui Solomon, Capitolul 1, versetele 10-16)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzecelea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect.

*******************************************************************************************************

În lumina acestei cercetări jurnalistice, vreau să aduc în discuție elementele istorice definitorii care contrazic orice fel de teoretizări lipsite de noimă despre acest subiect.De-a lungul a mai bine de două secole au fost create nenumărate legende sau povești conspirative despre aceste ființe întrupate. Majoritatea au fost pe deplin pozitive, deoarece moda, trend-ul a fost determinat de convulsiile reflexive și sociale punându-se accentul pe viața culturală a acestei secte.

De altfel, acesta este motivul generator al acestui serial , din moment ce în loc de înțelegerea angajamentelor acestor malefici am abordat filonul istoric, din care am desprins majoritatea amănuntelor care se regăsesc din plin și prin vasta literatură cu iz conspiraționist. Ca urmare a parcurgerii a unui volum semnificativ de informație, am structurat aleatoriu „ordinea” acestor episoade, din considerentul că fiecare dintre dumneavoastră este liber să discearnă, să evalueze și să studieze, fără a avea o anumită stare psihologică sau culturală prestabilită.

De aceea, cred că este mai benefic și mai fructuos ca fiecare să aibe libertatea de a proba absolut tot ceea ce am cercetat , iar orice fel de critici sau abordări să se bazeze pe surse , pe argumente valide. Se cunosc destule, dar, cu tot respectul, majoritatea dintre noi nu s-au născut teoreticieni ai conspirației, nici nu sunt pur și simplu suferinzi sau opaci ai acestei ere digitalizate. Cu toate acestea, orice fisură detectabilă poate avea sens în lumina experiențele proprii ale oamenilor de a fi sau de a da explicații sau de a ilustra realități vis a vis de acest subiect. Oricum, fără a mai justifica, salut orice fel de comentariu la obiect, pe deplin plauzibil și chiar mai sensibil decât cele oferite de sursele sau autoritățile Sistemului , care nu au fost până acum deschise niciunui dialog, ferindu-se , acoperind urmele trasate de către acești Illuminati.

Bazându-mă pe cercetarea asiduă, vă voi detalia despre antemergătorii acestei secte, detaliind modul în care au fost atrași de teoriile conspirației

 În anul 1492, maronii spanioli (evrei botezați catolic dar care păstrau în secret credința lor talmudică) au fondat organizația Alumbrado (care se traduce prin ”Illuminati”); o organizație similară acesteia a fost înființată în Franța, la anul 1623, ”Guerienti” care și-a schimbat numele, în 1722, în Illuminati.Autoritățile spaniole ale vremii au încercat să stopeze mișcarea Allumbrado, încă de la începutul anului 1527 când Ignatius de Loyola avea să fie arestat pentru activitățile sale cu acest ordin. Loyola (Inigo Lopez de Regalde), evreu la origine, s-a născut în anul 1490. În anul 1534 el a fondat propriul său ordin, Iezuiții, pentru care a făcut și un împrumut. Papa a luat cunoștință despre ordinul iezuit abia la data de 5 aprilie 1540.

Benjamin Disraeli, autor și prim ministru al Marii Britanii în anul 1868 și apoi în perioada 1874-76, evreu la rându-i, scria în cartea sa, ”Coningsby” (Londra, 1844) că, primii iezuiții au fost evrei. În acest ordin nou, toți membrii se aflau sub supravegherea directă a lui Loyola.Cardinalul iezuit Roberto Bellarmino (1542-1621), alt evreu, a fost acela care a ordonat ca filozoful Filippo Giordano Bruno să fie ars pe rug, la data de 17 februarie 1600.

În anul 1771, Weishaupt, care pe atunci avea 23 de ani, l-a întâlnit pe un anume Kolmer, un evreu danez cabalist care tocmai se întorcea dintr-o călătorie din Egipt. Kolmer l-a inițiat pe Weishaupt în secretele magiei lui Osiris, în Kabbalah și în organizația Allumbrado.

 Scriitoarea Nesta Webster afirmă că acesta l-a întâlnit pe cabalist în Italia, ca Altotas, maestrul lui Cagliostro. Cunoștințele de ocultism ale lui Kolmer au făcut o puternică impresie asupra lui Weishaupt care, mai târziu, a ales piramida egipteană ca simbol al puterii Illuminati, utilizând probabil o ilustrație din cartea, ”Pyramidography” (1646) scrisă de Jean Greaver, profesor de astronomie la Oxford.

Un an mai devreme (1770), Weishaupt primise un post de lector la catedra de drept canonic de la Universitatea din Ingoldstadt. Mai târziu el și-a luat și doctoratul, și în anul 1773, la vârsta de 25 de ani, el devenea profesor la aceeași universitate. Pentru o scurtă perioadă de timp, el a deținut chiar șefia catedrei. În anul 1800, universitatea s-a mutat la Landshut și de acolo la Munchen, în anul 1826. Nu a fost nicio conincidență în faptul că, ordinul Illuminati a fost fondat pe data de 1 Mai.

Printre cabaliștii evrei, această dată – 1 Mai – , 15 (1.5), simbolizează numărul sacru al lui Yahweh, și așa a devenit sărbătoarea lor ocultă. Potrivit lui Johann Wolfgand von Goethe, ziua de 1 Mai – zi care urmează Nopții Walpurgiilor – este ziua în care sunt sărbătorite forțele mistice ale întunericului.

În vremea aceea, un tânăr evreu pe nume Mayer Amschel (n. 23 feb. 1744) era instruit pentru a deveni rabin. Amschel locuia cu părinții săi într-un ghetto din Frankfurt am Main.Mai târziu, el și-a luat numele de Rothschild, Mayer Amschel Rothschild a fost acela care l-a convins pe Weishaupt să adopte doctrina Cabbalei Frankiste, iar mai apoi a finanțat Illuminati.

Rothschild i-a dat lui Weishaupt sarcina de a reînființa mișcarea vechiului ordin Allumbrado, pentru cabaliștii evrei. Cabbala Teoretică îmbrățișează doar învățăturile secrete despre Dumnezeu și natură. Dar Cabbala Practică (precum Frankismul) încearcă să afecteze elementele materiale. Ea implică folosirea de amulete și numere magice și la fel de bine, invocarea spiritelor rele. Atât Talmudul (Bavli) cât și Midrash, conțin informații cabbalistice (”Ancient Oriental and Jewish Secret Doctrines”, Leipzig, 1805).

Jakob Frank (1726 – 1791) a fost cel mai înspăimântător fenomen din istoria evreiască, potrivit profesorului de iudaică, Gershom G. Sholem. Acțiunile sale au fost total imorale.

Rabbi Marvin S. Antelman arată în cartea sa, ”To Eliminate the Opiate” (New York, 1974) că, a existat o conexiune clară între Frankism și Iluminismul lui Weishaupt. Scopul frankiștilor era de a lucra în secret pentru stabilirea supremației evreiești asupra întregului pământ. Profesorul Scholem a probat documentat că, ei au obținut o putere politică extinsă.

 

 Jakob Frank (pe numele său real Leibowicz) s-a născut în anul 1726, în Galiția, Polonia. El s-a convertit oficial la catolicism dar asta nu a fost decât un camuflaj. Jakob Frank a fost închis în anul 1760 pentru că, continua să predea Cabbala (Zohar) și pentru practicarea ritualurilor secrete evreiești.

În anul 1773, rușii au atacat regiunea din Polonia în care Frank era ținut prizonier. El a fost eliberat și s-a mutat în Offenbach (aproape de Frankfurt am Main) în Germania unde, el a început să ducă o viață de lux și destrăbălare.Dorințele lui erau rele, iar personalitatea sa una nefastă. Această informație vine de la profesorul Gershom G. Sholem, în cărțile: ”Cabbala” (New York and Scarborough, 1974); Sabbatai Zevi (New Jersey, 1973) și ”The Messianic Idea in Judaism” (New York, 1971).

Jakob Frank a rezumat doctrina sa în cartea lui, ”The Words of the Lord”. El a făcut aserțiunea că, Dumnezeu nu era același cu acela care li s-a revelat israeliților (pe vremea lui Moise). El credea că, Dumnezeu era rău. Frank s-a proclamat el însuși ca adevăratul Messia. El a jurat să nu spună adevărul, să respingă orice lege morală și a declarat că, singura cale către o nouă societate era distrugerea totală a civilizației prezentului. A ucide, a viola, incestul și a bea sânge uman erau văzute ca perfect acceptabile, ele fiind și ritualuri necesare.

Frank a fost unul dintre acei evrei refractari care s-au închinat demonilor. Evreii extremiști au intra în legătură cu un demon numit, Sammael (C.M. Ekbohrn, ”100.000 frammande ord”/100.000 de Cuvinte Străine, Stockholm, 1936, pg. 1173).

Prinții protestanți și guvernatorii din Germania erau favorabili planului oficial al lui  Adam Weishaupt de distrugere a Bisericii Catolice și prin urmare au devenit membrii ai Ordinului. Prin oamenii aceștia, Weishaupt a câștigat controlul asupra ordinelor masonice, în care el și alți acoliți evrei ai săi fuseseră inițiați în anul 1777. Pentru a-i împiedica pe guvernatori să înțeleagă care erau adevăratele scopuri Illuminati, el a împiedicat contactul lor cu gradele înalte ale ordinului.

La un an de la înființarea sa, ordinul se răspândise rapid în Bavaria de sud.Mai târziu, acesta a câștigat un avanpost în Frankfurt am Main, Eichstadt și în alte orașe potrivit ”Vagledning for frimurare” (Călăuzirea pentru Francmasoni”, Stockholm, 1906, p.166.)

În mod oficial, Illuminati se presupunea că răspândește virtute și înțelepciune, pentru a înlătura prostia și stupiditatea. Ei doreau să facă mari descoperiri în toate domeniile științei. Illuminati urmau să fie cultivați printre nobili, oameni eminenți, potrivit ”Călăuzirii pentru francmasoni.”

 În timp, următorii bărbați s-au alăturat Illuminati:

– Librarul și scriitorul Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811), al cărui alias a devenit, Lucian;

– Ducele Ernst von Gotha;

– Heinrich Pestalozzi, al cărui sistem pedagogic a început să-l aplice în Rusia sovietică, Nadezhda Krupskaya, soția lui Lenin;

– Ducele Karl August;

– Baronul Herbert von Dalberg;

– Baronul Thomas Franz Maria von Bassus ( al cărui alias a devenit Hannibal, la 13 decembrie 1778);

– Autorul, folcloristul și filozoful Johan Gottfried Herder (1744-1793) al cărui pseudonim era Amelius;

– Ferdinand de Brunswick;

– Profesorul Semmer din Ingoldstadt;

– Filozoful Franz Baader din Munchen etc. 

Adam Weishaupt a început să lucreze în special cu liderul masonic evreu Moses Mendelssohn (1729 – 1786); Mendelssohn a devenit, așa cum se spune, ghidul invizibil al lui Weishaupt. Oficial, Mendelssohn era cunoscut de evrei ca un scriitor sărac, și care devenise unul dintre principalii filozofi promotori ai ”Erei Iluminării” în Germania. El însuși s-a numit filozof și personalitate culturală. În mod oficial, scopul lui Mendelssohn era de a ”moderniza” iudaismul, așa încât publicul i-ar putea accepta pe evrei care renunțând aparent la Talmud, urmau să fie ”asimilați” de cultura occidentală.

Mirabeau, un Illuminati, a scris în anul 1787 o carte despre ”reformele” politice ale lui Moses Mendelssohn, pentru a răspândi cu și mai mult fanatism miturile legate de acesta.El a condus loja Illuminati din Berlin.

**********************************************************************************************************

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : DODIS,Jacket2,Peeters Publishers,Theomagica,Alchetron,Wikipedia

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Testosteron Enantant un produs la mare cautare 

Andreea M

Publicat

pe

Testosteron Enantant un produs la mare cautare

Culturismul a debutat ca sport international inca din anul 1880, de atunci a suferit diverse cresteri si scaderi ca si valoare a sportului. Epogeul acestui sport a fost atins in anii 1960-1970, cand au aparut cele mai bine conturate exemplare din punct de vedere muscular. De atunci se afla intr-o continua stagnare datorita diverselor probleme musculare existente. Traim in perioada in care stresul este considerat drept boala internationala. O data cu stresul apar si diverse probleme psihice si fizice. In cazul acestui sport, tot mai multi sportivi sufera de o dezvoltare lenta a musculaturii, fapt care nu atrage reusite pentru acesta. Dar aici avem leacul pentru problema, hormonul testosteron enantant.

Daca esti o persoana care sufera de aceasta afectiune, o numesc afectiune pentru ca este considerata un deficit al organismului, o activitate anormala a acestuia, si anume lipsa unui hormon important in dezvoltare. Pentru aceste persoane, exista hormonul testosteron enantant care va pune la dispozitie hormonul special conceput pentru toate tipurile de sportivi.

Pentru aceasta problema, nutritionistii si antrenorii indeosebi, recomanda cu incredere produsele de tip steroid injectabil, care are rolul de a accelera organismul in vederea dezvoltarii sale in cele mai optime conditii. Hormonul testosteron enantant este raspunsul cautat la problema ta. Produsele de tip steroizi ofera o compensatie de hormone in organism si in acelasi timp il face sa lupte cu depozitele de grasime prezente in corp. Produsele cu testosteron enantant sunt concepute special pentru sportivi. Nu te stresa daca nu ai o dezvoltare optima a musculaturii, incearca acest produs pe baza de testosteron enantant si o sa te convingi de cele mai bune rezultate. Acest produs se recomanda doar sportivilor care il alterneaza cu un regim alimentar optim si un efort fizic constant. Pentru rezultate exceptionale intr-un timp relativ scurt, se recomanda sa continuati intens efortul fizic, produsul ofera un raport de energie destinat organismului sa il consume intr-un antrenament fizic intens. Iar pentru ca produsul este de tip steroid injectabil, corpul sigur il accepta fara probleme si se va imprastia in organism cu rapiditate. Rezultatele astfel o sa fie de exceptie. Intra acum si profita de produs!

 

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Despre Illuminati- Episodul al Douăzeci şi patrulea

Mihai Daniel

Publicat

pe

Motto  „Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuieşte fără grijă lângă tine.Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut niciun rău.Nu râvni să fii ca omul silnic şi nu alege niciuna din căile lui;Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepţi El este mai aproape.Domnul blesteamă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi.De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har.Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară” (Pildele lui Solomon, Capitolul al 3-lea, versetele 29-35)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzeci şi patrulea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect. 

În anul 1778, francmasonii s-au adunat la Lyon pentru a discuta despre revoluția care trebuia să înceapă. Următoarele congrese ale francmasoneriei s-au ținut în anii 1785 și 1787 la Paris, și în 1786 în Frankfurt am Main (acolo unde Rothschild avea și banca sa.) Illuminati urmăreau să obțină controlul asupra presei și au început astfel să-și plaseze ”infiltrații” în spatele scenei, în calitate de ”experți”. Ordinul dorea de asemenea să influențeze și școlile.

În 1800, Illuminati erau activi în Suedia, Austria, Rusia și în multe alte țări. Trei ani mai târziu, profesorul John Robison a scris cartea, ”Proofs of a Conspiracy„, Londra, 1797., în care el demasca, complotul Illuminati.

Poetul englez Percy Bysshe Shelley a fost inițial păcălit de propaganda Illuminati, în ciuda faptului că Adam Weisshaupt declarase în mod limpede și concis că, scopul Illuminati era de a acționa fără odihnă până când, ”liderii și națiunile întregului pământ vor dispărea, fără violență, pentru ca umanitatea să devină o singură mare familie iar lumea, o reședință mai bună a oamenilor sensibili. Dar ulterior, Shelley a intrat în posesia unei cărți senzaționale, ”Memoirs, Illustrating of History of Jacobinism”, care fusese publicată la anul 1798.Această carte dezvăluia, prin expunerea unor documente din Bavaria, conspirația Illuminati.

 

Shelley a luat în serios aceste dezvăluiri și a recomandat cartea și prietenilor săi. El a început să vadă Illuminati ca pe o încarnare a răului și chiar si-a sugerat lui Leigh Hunt, autorul cărții, ca ei să înființeze o societate prin care membrii onești să se ridice împotriva ”dușmanilor unei societâți cu adevărat libere.” După aceasta, Shelley a continuat să observe mașinațiunile Illuminati.

La sfârșitul anilor 1790, americanii Thomas Jefferson și Alexander Hamilton erau deja îndoctrinați de propaganda lui Weisshaupt. Jefferson și Hamilton au deschis în America loje masonice pentru Illuminati europeni, în ciuda acelor multe voci care se ridicaseră împotriva acestei acțiuni. Printre cei care au protestat s-au numărat și John Quincy Adams care, mai târziu aveas să fie ales președinte al Statelor Unite. (1825)

El i-a trimis o scrisoare colonelului William L. Stone, dezvăluindu-i modul în care Jefferson folosea ordinul masonic pentru subminarea societății.

Illuminati au ripostat făcând imposibilă o nouă canditatură a lui Adams pentru un al doilea mandat. ams a fost ținta unei campanii denigratoare în presa națională, care intrase deja sub controlul Illuminati. Adams a încercat să publice o carte despre Illuminati dar manuscrisul a fost furat. Căpitanul William Morgan, care deținea deja un grad înalt în francmasonerie precum și o poziție centrală în ordin, a aflat câteva din urâtele secrete ale Illuminati, în loja sa, Batavia no. 433 din New York.

El a devenit conștient de scopurile Illuminati și a călătorit prin toată America pentru a avertiza membrii tuturor lojelor masonice. În anul 1826 el a explicat că era de datoria sa să avertizeze publicul despre planurile Illuminati. Morgan dorea să expună toate activitățile tenebroase ale elitei masonice într-o carte. El a semnat un contract cu editorul, colonelul David C. Miller.

Cartea ”Freemasonry Exposed” a fost publicată în anul 1826. Aceasta a condus la un colaps al marii majorități a lojilor francmasonice. Pe vremea aceea erau cam 50 de mii de masoni în America. După publicarea acestei cărți, 45 de mii de masoni au părăsit lojile lor. Aproape 2000 de loje au fost închise, iar multe dintre cele rămase și-au suspendat activitatea.

Numai în statul New York erau 30 de mii de masoni. După ce cartea lui Morgan a fost publicată, numărul acestora a scăzut la 300. (William J. Whalen, ”Christianity and American Freemasonry”, 1987, pg. 9)

Richard Howard,, un englez illuminatus, a fost trimis în America să-l ucidă pe Morgan. Împreună cu alți patru, el l-a răpit pe Morgan și l-a înecat într-un lac. Intenția evidentă era aceea de a da o lecție pentru alți masoni care ar fi putut să-i urmeze exemplul. (Michael di FGargano, ”Irish and English Freemasons and their Foreign Brothers”, Londra, 1878, s. 73)

Istoricul american Emanuel M. Josephson a dezvăluit în cartea sa, ”Roosevelt”s Communist Manifesto” (New York, 1955, p. 24) că, Loja Illuminati, Columbia, fusese fondată în New York în anul 1785. Primul lider al acestei loje a fost guvernatorul De Witt Clinton, căruia i-a urmat apoi Clinton Roosevelt. În anul 1786 a fost fondată Loja Illuminati din Virginia, iar Thomas Jefferson a devenit primul său lider. Atunci când Weisshaupt a fost dat în vileag în Bavaria, Jefferson s-a grăbit să-l apere, caracterizându-l pe Weisshaupt ca fiind un ”entuziast filantropist”. La scurt timp după aceea, Illuminati și-au deschis 15 loje în America.


Thomas Jefferson a făcut tot ceea ce putea pentru ca simbolul Illuminati, piramida, să fie acceptat de Congres ca sigiliu național, la data de 15 septembrie 1789.

În anul 1789, publicistul, omul de stat și savantul Benjamin Franklin (1706 – 1790), el însuși francmason, a cerut ca Statele Unite să impună o lege pentru imigrația unor evrei și influența acestora, cu ajutorul Constituției, deoarece evreii din America se organizaseră deja ca un stat în stat. Această cerere i-a fost respinsă și, mai mult, steaua lui David a devenit simbolul armatei și al poliției.

George Washington, care devenea mason în 1752, la vârsta de 20 de ani, a încercat la rându-i să se opună lucrării Illuminati în America, după ce s-a convins în 1796 că, aceștia reprezentau o amenințare pentru națiunea americană. În timpul acesta, Weisshaupt a făcut planuri pentru uciderea lui Washington, dacă acesta avea să devină deranjant. (Neal Wilgus, ”The Illuminoids”, New York, 1978, p. 33)


David Pappen, președintele Harvard University, a început de asemenea să avertizeze publicul împotriva Illuminati, la data de 19 iulie 1798, și l-a scurt timp a fost urmat în demersul său de Timothy Dwight, președintele Yale University și William H. Seward, pentru înființarea unui partid antimasonic în America, în anul 1829. Acest partid a participat la alegerile din 1832, dar în anul 1840 era deja desființat…

Weisshaupt, la fel ca Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) în Republica din Florența, credea că, puterea trebuia să fie deținută exclusiv de o elită – toți ceilalți oameni fiind văzuți doar ca o cantitate neglijabilă. 

În cartea sa publicată postum, Principele (1532), Machiavelli pleda pentru introducerea unei dictaturi absolute.

Totalitarismul iezuit a fost ales ca prototip.Unele surse, mai toate creștine,au afirmat că prototipul ideologic al lui Weisshaupt a fost Republica lui Plato.Dar, despre toate acestea ,în episodul viitor!

 

*******************************************************************************************************

 

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : Gloria.TV,The Satanic Temple Arizona,commons.wikimedia.org,Feral House,Crestin Ortodox,Amazon.com

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Ce beneficii oferă modelele actuale de încălțăminte medicală?

Publicat

pe

Ce beneficii oferă modelele actuale de încălțăminte medicală?

Pentru cei mai mulți dintre noi alegerea perechii de încălțări pe care o vom folosi într-o zi nu este o problemă. Ne putem încălța în ce vrem noi. Putem alege încălțăminte cu toc, cu talpa joasă, ortopedică sau balerini. Există însă domenii de activitate și tipuri de joburi unde această libertate de alegere nu este posibilă. Medicii, cei care lucrează în laboratoare, unități de producție alimentară sau cei care trebuie să stea mult ore în picioare sau să meargă foarte mult trebuie să opteze întotdeauna pentru folosirea unor încălțări cât mai confortabile, cum ar fi saboții sau papucii medicinali.

Astfel de încălțări se găsesc în multe magazine clasice. Însă o varietate mult mai mare de modele sunt disponibile în magazinele online, așa cum este și magazinul taby. Gama impresionată de tipuri de încălțări confortabile face oferta de nerefuzat. Astfel orice doritor de încălțari mediacale, papuci sau saboți medicinali paoate achiziționa ceva pe gustul și pretențiile sale.

papuci și saboți medicali

Care sunt principalele caracteristici și avantaje oferite de acești papuci și saboți medicali?

Având în vedere că se adresează unor persoane pentru care confortul și siguranța sunt foarte importante, acest tip de încălțări trebuie să vină cu o serie de particularități și avantaje. Printre cele mai importante amintim:

 • să fie cât mai flexibili și comozi

 • să fie confecționați dintr-o piele naturală sau ecologică moale

 • să aibă talpă ortopedică turnată, ușor curbată

 • să aibă cusături care nu deranjează

 • să aibă perforații care să permită aerisirea piciorului

 • să aibă un interior din materiale care permit aerisirea piciorului și care să absoarbă șocurile

 • închizătorile trebuie să fie reglabile, pentru a permite o cât mai bună fixare a sabotului

 • să aibă proprietăți antibacteriene, care să împiedice apariția micozelor sau dermatitelor

 • talpa trebuie să aibă striații antiderapante care să împiedice alunecarea.

De ce să alegeți încălțările medicale de la Taby.ro?

Pentru a fi mereu fideli clienților, magazinul încearcă sa vină în fiecare sezon cu oferte noi și modele de produse cât mai adecvate nevoilor celor care le poartă și capabile să satisfacă orice tip de exigențe. Printre cele mai importante detalii legate de produse menționăm:

 • Folosesc materiale și tehnologii moderne și actuale

 • Respectă forma anatomică a piciorului

 • Pielea din care sunt confecționați este moale și plăcută la purtare, fiind tratată antifungic

 • Sunt disponibili în mărimi, modele și culori variate

 • Partea plantară are memorie

 • Materialul din care este confecționată talpa nu alunecă

 • Cusătura pe talpă este manuală, ceea ce conferă o flexibilitate mult mai mare

 • Raportul calitate-preț este unul extraordinar.

Așadar acest tip de încălțăminte medicală oferă deosebit de multe avantaje persoanelor din domeniul medical și tuturor celor care desfășoară o activitate intensă, de durată. Alegerea celei mai potrivite perechi de saboți sau papuci medicali, de cea mai bună calitate este extrem de utilă pentru meținerea confortul și sănătății tuturor persoanelor care le poartă.

Pentru mai multe detalii legate de produse și modalitatea de comandă accesați oferta magazinul online!

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Top Stiri Nationalul.ro