Connect with us
https://www.nationalul.ro/wp-content/uploads/2019/07/untold-facebook.jpg

Actualitate

Despre Illuminati- Episodul al Douăzeci şi şaselea

Mihai Daniel

Publicat

pe

Motto „Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei; numai dreptatea izbăveşte de moarte.Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui.Dreptatea izbăveşte pe cei drepţi, iar cei vicleni vor fi prinşi prin pofta lor.” (Pildele lui Solomon, Capitolul al 11-lea, versetele 1-6)

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc niciunei interpretări, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al douăzeci şi șaselea episod al serialului lansat intitulat –”Despre Illuminati”. Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informaţii cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate sunt aspecte definite și tratate, cu lux de amănunte care întregește imaginea globală despre acest subiect. 

**********************************************************************************************************

Cine și care sunt familiile aliate cu primele 13, pe linii de sânge ale llluminati?

David Icke a scris în lucrarea intitulată  „Secretul Suprem” că există 13 familii care alcătuiesc „o rasă de oameni care nu se încrucişează decât între ei (cu o linie genealogică aproape continuă), un fel de „rasă în interiorul rasei”. Aceasta a fost creată în Antichitate, în Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, această rasă şi-a extins continuu puterile, acaparând practic întregul glob.[…]

Practic, procesul a durat mii de ani. Structurile instituţiilor moderne de control: guvernele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele şi mass-media nu au fost infiltrate de această forţă, ci au fost chiar create de ea, de la bun început.”
Aceste familii sunt în ordine alfabetică:
1. Dinastia Astor
2. Dinastia Bundy
3. Dinastia Collins
4. Dinastia DuPont
5. Dinastia Freeman
6. Dinastia Kennedy
7. Dinastia Li
8. Dinastia Onassis
9. Dinastia Reynolds
10. Dinastia Rockefeller
11. Dinastia Rothschild
12. Dinastia Russell
13. Dinastia Van Duyn
Membrii acestor familii ocupa cele mai înalte poziţii în toate ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află întotdeauna „deasupra legii”. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar niciodată pe listele cunoscute de către marele public cu cei mai bogaţi oameni din lume. Ceea ce îi interesează pe aceștia nu este nicidecum să fie popularizați,cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile şi controlul planetei, precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii.

Illuminati urmărește captarea puterii oculte a liniilor de descoperire extrem de puternice din întreaga lume. Cu aceștia s-au căsătorit indienii americani ca să câștige rezidența puterii spirituale în spiritualitatea indo-americanilor din vârful piramidei. Pare oarecum ieșit dinbtipare, dar pentru ritualurile llluminati sunt folosiți diferiți indivizi care au statutul de „a fi rezervați”. Ei au făcut acest tipuri de lucruri pentru anii în care familiile puternice din întreaga lume participă și colaborează, la diferite nivele cu Illuminati.

Fiecare din aceste 13 familii ce conduc lumea de secole întregi au câte un domeniu sau o zonă de pe Pământ de care se ocupă, pentru a conduce această planetă. Aceste domenii se referă la finanţele globale, tehnologia militară, controlul minţii, religie şi mass-media. Comitetul celor 300 se foloseşte de multe instituţii binecunoscute, pentru a-şi îndeplini scopurile: Consiliul pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations – CFR), Bilderberg, Comisia Trilaterală, Clubul de la Roma, Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, FMI, Federal Reserve etc.

Structura Illuminati a creat ţări artificiale pentru a-şi îndeplini scopurile. Exemple de ţări artificiale: SUA, Elveţia, Kuwait, URSS, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Marea Britanie, multe ţări din Africa neagră, toate ţările arabe, toate statele din America Centrală şi de sud. Toate aceste ţări au fost create pentru a strânge bogăţie pentru familiile conducătoare Illuminati şi pentru simpatizanții lor înfocați, pentru a ascunde sau pentru a păstra bogăţiile, pentru a crea condiţiile necesare pentru a declanşa războaie.

Ca exemplu, Elveţia a fost creată ca un centru bancar pentru familiile Illuminati, pentru a-şi păstra fondurile lor în siguranţă, fără frica de a fi distruse de războaie şi departe de ochii curioşi.

Cazul din Nepal

Anumiți indivizi chiar participă la un nivel al unor afaceri cu iz necurat, ocult, așa cum ar fi diferitele familii ce au un cult pentru crimele de tip mafiot din întreaga lume. Familiile cu legături mafiote ar putea să nu se aboneze la filosofia ocultă, dar recunosc puterea și mirajul afacerilor. Unele familii puternice din întreaga lume participă pur și simplu la nivelul pe care îl au sau sunt pe deplin aspirați în sistemul acestei lumi, fiind dependenți de a merge împreună cu fluxul acestui sistem întunecat. Un exemplu în acest sens ar fi masacrul asupra familiei regale din Nepal.

Regele Nepalului guvernează un regat hindus destul de sărac. Imperiul britanic a făcut o treabă excelentă în încercarea de a face din Nepal că…să depindă de ei. Nepalului i-a fost acordat protecție britanică, iar familiile sale din conducere au primit educația specifică britanică, și un exemplul în acest sens sunt cei din tribul de război- gurkhii care au servit ca mercenari pentru gloria Imperiului britanic. În cazul în care regele Nepal se vă desprinde dimpreună cu toți consilierii săi și va lua o turnură anti-New World Order, tronul lui va fi luat prin intermediul unei revoluții sau invazii.

New World Order are capacitatea de a aranja Partidul Congresului Indian să aibe parte de acest tratament punitiv, prin „clasica” invadare sau printr-un alt factor de destabilizare, menit a pune control.

De altfel, MI6-ul britanic și CIA-ul american au staționat și au activi nenumărați agenți în această țară. Cu toate acestea, regula ” de aur ” între națiunile care vor colapsul Nepalului se axează pe acea posibilitate de a crea conflicte cum ar fi Războiul Rece și apoi de a aplica dialectică hegeliană. Multe națiuni din întreaga lume au fost forțate să se confrunte cu britanicii și americanii, din cauza Războiului Rece.

Hegel numește metoda sa cu termenul de dialectică sau cu expresia de „metoda speculativă” si o opune metodei metafizice -metoda vechii metafizici. Metoda dialectică este o metodă interioară filosofiei și, respectiv, obiectului ei de studiu: Absolutul. Metoda nu este altceva decât structura întregului înfățișat în pura sa esențialitate(Hegel, Fenomenologia spiritului, Editura Academiei, 1965, p 33). Toate celelalte metode, consideră Hegel, erau exterioare obiectului filosofiei, Absolutului,din moment ce erau abstracte și metafizice. Pe scurt, raționamentul lui Hegel este următorul: Lumea posedă raționalitate, o ordine, un mod ordonat de a fi. Ea nu este o îngrămădire haotică de obiecte. Ea este în permanentă mișcare și dezvoltare. Totul este dat de la bun început. Totul are o finalitate.

Revenind, secrete fabricate și conflictele internaționale controlate din umbră sunt o modalitate foarte bună de a elimina independența unora dintre națiunile mai mici. Regele Nepalului s-a temut timp de mulți ani de invazii venite fie din India, fie din China.

Cu toate acestea, dacă aruncăm un ochi pe situația sau poziția unei țări precum Elveția , putem observa cum anume aceasta a beneficiat de luxul de a nu fi nevoită „să-și ia partea” în ceea ce Illuminati au creat „prin haos la ordine”, nenumărate războaie, deoarece liniile de sânge au avut astfel controlul total asupra Elveției pentru multe secole. Nu este nevoie ca Elveția să participe la dialectica hegeliană. Iar explicația este cât se poate de simplă, dacă familiile sunt puternice, dar nu în clipa trecută ci în prezent. Illuminati „au privilegiul” de a da comanda pentru a fi chiar…distruse, cum ar fi fost „celebrul caz” a lui Howard Hugh.

Alte exemple celebre

Un exemplu în acest sens este modul în care Rothschildii au distrus progresiv familia imperială rusă a Romanovilor. Trebuie amintit faptul acesta, din moment ce Romanovii erau de asemenea pe o linie sângeroasă ocultă, și astfel IlIuminati au luat în secret copii din familia imperială pentru a servi ca „crescători pentru IlIuminati”, astfel încât Illuminati ar fi intenționat a metisa sângele ocult a Romanovilor cu… sângele lor.Evident, mulți dintre dumneavoastră chiar nu vor accepta aceste lucruri că fiind adevărate, însă destinul tragic și schimbarea cursului istoriei secolului al XX-lea stau mărturie în acest caz.

Acum, mai mult ca oricând, „răscolirea trecutului” face parte din datoria de a afla, de a cunoaște și a mărturisi Adevărul.Nu e nicio speculație, deoarece familiile care controlează Elveția se întorc în Veneția.

Un alt exemplu este dat de familiile fanariote din fostul Imperiu Otoman (sau Bizantin) care a avut linii puternice, durabile. Statul venețian și genovez  sau ceea ce reprezenta comerțul internațional a fost sub directa lor conducere. S-a demonstrat faptul că tocmai familiile dinastice ale acestor grupuri au tendința spre satanism (gnosticism) sau culte care nu sunt creștine. În această categorie, pot menționa familia Darius Socinus din Veneția.

Rețineți, de asemenea, că până și familia Warburgi care lucrează atât de strâns cu Rothschildii, sunt descendenți ai lui Abraham del Banco, un bancher vechi din Veneția. Warburgii, la rândul lor, sunt legate de familia Rosenberg din Kiev. Unele dintre vechile sale genealogii oculte aristocratice rusești au fost primii care au ajutat financiar pe Adolf Hitler, în favoarea partidului nazist.

Semnele puternice de diversificare a sângelui se identifică în nume diferite, dar unele dintre ele încă mai au destulă vizibilitate, iar oricine poate urmări „traseul” sau metamorfozarea numelor… moderne. De exemplu, familia Cabot din Boston sunt direct descendenți ai lui  Sebastian Cabot, care s-a născut la Veneția, acum mai bine de două  secole.Sebastian Cabot (care a fost tatăl lui John Cabot) a fost, la rândul său, descendent de la Giovanni Caboto din Genova. Giovannia Caboto a fost a membru al unei familii puternice din Genova. În epoca modernă, familia Cabot a fost activă în politică și agențiile de informații pentru New World Order. De exemplu, Thomas D. Cabot a înființat Radio Swan pe Insula cu același nume pentru CIA. Paul Cabot a fost director al lui J.P. Morgan & Co., alături de directorul alteia corporații care se intersectează cu puterea Illuminati.

Familiile dominante din Europa de Vest se leagă de William of Orange. Există un puternic element arab la „reconectarea” la Illuminati. Oamenii ca Sirdar Ikbal Ali Shah sunt foarte pricepuți cu magia neagră și alte practici oculte. Sirdar Ikball Ali Shah a scris cel puțin 70 de cărți despre magie și ocultism. Aceste familii urmăresc genealogiile lor, iar unii membri ai acestor familii oculte cunosc istoriile acestor familii.

Cred că o istorie a celor treisprezece familii llluminati este cheia înțelegerii istoriei. Multe din familiile care par a fi „aliate” cu familiile din vârf sunt de fapt legate într-un anumit moment, (pe)trecut din sfera temporală. Mai mult decât atât, majoritatea dintre familiile aliate sunt sclavii de lux ale acestor familii ce dețin controlul și puterea „absolută.” Unii oameni au încercat să pună pe Rothschild în această categorie, dar o astfel de gândire este de fapt una falimentară și duce la…promovarea consensului. Nu numai că ar exista prea mulți martori oculari care au venit din interiorul IlIuminatilor care pot depune mărturie că Rothschildii „sunt unii dintre cei de sus”, din „vârful piramidei „, dar se poate indica și exercitarea controlului și bogăției familiei Rothschild în multe alte domenii!

În loc de…concluzie

Cunoștințele și cercetarea mea este departe de a fi terminată.Dar, niciodată, cât timp si energie îmi va da Creatorul, nu ma voi limita și nu mă voi feri să mă documentez, să înțeleg și să realizez conexiuni în acest sinuos și tenebros subiect. Se poate face mult mai mult pentru a descoperi lucrurile rele ale acestei forțe distructive a întunericului care lucrează si colaborează asiduu pentru a discredita omenirea și pentru a distruge credința creștină.

Sper că articolele acestea pot servi lumii , deoarece reflectă pe deplin realitatea ascunsă a acestor malefici pe care nici Jekylls și Hyde nu o pot transpune, atunci cand rătăcesc pe fața pământului. Și astfel, văzând, cunoscând mai bine adversarii, creștinii vor evita numeroasele ascunzișuri spirituale care îneacă atât de mult societatea postmodernă,  o sluțesc și o asupresc pe nedrept.

Voi încheia acest capitol cu un caz celebru.În anii 1980 unul cei mai renumiți ucigași au fost un criminal în serie numit Ted (Theodore) R. Bundy. Nu este public, dar el a știut de ce a ucis atât de multe victime nevinovate. Ted Bundy i-a spus prietenei sale, Elizabeth Kendall, nominalizând această „forță” care l-a făcut să omoare. Confesiunea lui Bundy pentru ea a fost dată după arestarea lui finală din Florida. Elizabeth i-a scris mărturisirea, pe care o dădea ei la telefon. Ted a spus:” Nu am personalitate dublă. Nu am nimic. Îmi amintesc tot ce am făcut. Ca și lacul Sammamish. Am ieșit la Farrell pentru înghețată după ce am mâncat hamburgerii. Nu era ca și cum aș fi uitat sau nu mi-am amintit, dar a fost doar peste … plecat … forța nu mă mai împingea. Nu știu, înțelegeți-o. Forța m-ar consuma doar pe mine. „(Kendall, Elizabeth, Prințul Fantomă din Viața mea cu Ted Bundy. Seattle: Madrona Publishers, 1981, p.176)

„Forța” este termenul foarte înalt la nivelul sataniștilor care folosesc pentru a descrie puterea în care cred, pentru care ei cred și se lasă folosiți spre rău. Filmul „Star Wars” a folosit în mod surprinzător termenul de „forță”.Poate părea incredibil,dar „iluminaților” le folosește industria de entertainment care mereu e finanțată generos și se ridică până în acest moment.De altfel,”forța” nu este doar un concept abstract ci, așa cum fusese rezervat pentru folosirea esoterică a satanismului și a ocultului, acționează prin toate aceste mijloace, unelte.

Aceasta face parte din plan, iar nimeni și nimic nu poate contesta, iar ocultismul și obiectivele sale șle insuflă celor pasionați și interesați în gândire și scopuri, astfel încât totul să devină o „conspirație deschisă” ,unde publicul larg promovează unitatea spre vrăjitorie ca religia mondială și guvernul unic!

De aceea, ma delimitez de ceea ce răspândește propaganda Illuminati prin mass media controlată aproape în  întregime de aceste familii. Aceasta ne spune oficial că Bill Gates nu ar fi vreunul dintre cei mai bogați oameni din lume cu 54 miliarde dolari , devansat doar de către Carlos Slim Helú din Mexic cu 74 miliarde de dolari.De fapt acești miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care deține incredibila sumă de 500 trilioane de dolari (mai mult de jumătate din averea totală a lumii). Cu averea acestei familii poate fi hrănită și îmbrăcată  populația globului, in integralitate…

*******************************************************************************************************

 

Pe finalul acestui episod, vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Sursa foto : www.illuminatiofficial.org/,https://www.revolvy.com,www.youtube.com Sage and Savant,https://www.salon.com,https://www.amazon.co.uk/,www.jesus-is-savior.com,/www.collective-evolution.com/

 

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Top 5 politicienii săptămânii. Taxa pe solidaritate trebuia asumată de premier

Nationalul

Publicat

pe

Top 5 politicienii săptămânii

Locul 5 – Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor

“Pe locul 5 este domnul Eugen Teodorovici care a lansat acea idee extraordinară a taxei pe solidaritate pentru pensiile peste 100 de milioane, inimaginabil în România, vă spun eu, ca om care din 68 am contribuit am avut 50 de ani de contribuţie şi nici nu mă pot gândi la o asemenea pensie, ea este, au fost date magistraţilor, fiecare partid politic s-a grăbit să îi mituiască pe judecători şi pe procurori, după părerea mea nu e vorba de o chestiune bugetară, după părerea mea este o greşeală că i s-a dat domnului Teodorovici, asta trebuia să o asume premierul pentru că este chestiune de egalitate socială, o chestiune elementară, de dreptate socială, nu se poate ca într-o ţară unde oamenii au pensii de 15 milioane, unii să aibă 3.000- 4.000 de euro, fără să facă nimic, deci din punctul acesta de vedere îl pun pe locul 5, măcar că a lansat discuţia, probabil că o să dea înapoi pentru că poate că de aia nici nu şi-a asumat premierul, o să dea înapoi că face acum CSM-ul, magistraţii, organizaţiile internaţionale culmea. Dacă ar fi fost politicieni, sunteţi de acord, sau funcţionari la Parlament sau ziarişti, toată lumea ar fi spus nu se poate aşa ceva fiind vorba de magistraţi ei au voie să aibă, nu e vorba de pensiile militare, e vorba de nişte pensii care au fost nejustificate, pentru un om care nu face nimic”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 4 – Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE

“Pe locul 4 este domnul Călin Popescu Tăriceanu pentru că a primit o lovitură în sensul că el chiar se pregătise să fie candidat unic, o să rămână candidatul ALDE. Dar nu are cum şi o să rămână dintr-un singur motiv, partidul care nu are candidat propriu până la prezidenţiale e terminat ca partid, anul prezidenţialelor e un an de vedetism al unui partid. Ai candidat… E pe locul 4 că va avea o mare problemă că trebuie să decidă dacă rămâne în coaliţie sau nu rămâne… foarte grea, pentru că dacă pleacă din coaliţie, pierde partidul, toţi miniştrii săi vor rămâne pentru că e greu să vă imaginaţi că un ministru, voi pleca, ei vor pleca miniştri pentru că vrea preşedintele partidului să ajungă…”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 3 – Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO

„Locul 3 domnul Mircea Geoană, v-am spus… pentru că are cea mai înaltă funcţie deţinută de un român în istoria modernă”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 2 – Viorica Dăncilă, premierul României, liderul PSD

„Şi pentru că a reabilitat PSD, locul 2 este Viorica Dăncilă care aşa, mai ţineţi minte, cu taca-taca începe să facă, cu paşi mici, ea acuma toată vara aşa cum a sfătuit-o simpatia dumneavoastră Traian Băsescu, va fi numai în ţară, va lua fiecare … toate filialele şi probabil că mai mult ca sigur pe 3 va fi desemnată candidat”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 1- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei şi vicepreşedinte al PSD

„Este Gabriela Firea care e pe locul unu, noi trebuie să spunem acest clasament este al spectacolelor mediatice, nu spunem că cine e pe locul e apreciat faţă de ăla. Ea este vedeta, a venit de la tratament şi acum e prezentă în primul rând, a dus o contribuţie uriaşă pentru Dăncilă scoţându-l din joc pe domnul Tăriceanu care era, nu putea să fie candidatul PSD. (…) Ar trebui să îi mulţumească doamna Dăncilă pentru că i-a deschis drumul, poate să îi ofere dacă să fiu răutăcios, o rectificare bugetară de care Gabriela Firea are nevoie că altfel dă faliment Primăria”, a conchis Ion Cristoiu.

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Halep se implică financiar în dezvoltarea tenisului românesc

Nationalul

Publicat

pe

„Este un proiect pe care îl avem împreună cu Federaţia. Ne-am gândit să mergem prin ţară, să alegem câţiva copilaşi pentru performanţă. Este important să-i descoperim şi să-i susţinem financiar. Tenisul nu este uşor de susţinut şi trebuie să-i ajutăm cât putem pe aceşti copilaşi”, a spus Simona Halep, la Constanţa.

În momentul de faţă, Simona sprijină o echipă feminină de hochei pe gheaţă, dar şi mai mulţi tineri tenismeni de la complexul lui Ion Ţiriac.

Halep va reveni în circuit pe 5 august, la Rogers Cup. În august, Simona va participa la turneele de la Cincinnati şi US Open.

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Actualitate

Introducerea unui mecanism de monitorizare a statului de drept în UE este o abordare corectă

Nationalul

Publicat

pe

„Este bun faptul că este o abordare care nu este specifică doar câtorva state. Este o abordare la nivel european care se va aplica tutror statelor membre. Ne uităm acum la mecanismul de cooperare şi verificare care este aplicat doar României şi Bulgariei . Eu cred că atunci când se ia o măsuri la nivel european trebuie ca acea măsură să vizeze toate statele membre. Sunt convinsă că toţi avem obligaţii în calitate de stat membru al UE, dar avem şi oportunităţi în calitate de stat membru al UE. Cred că aceasă abordare a preşedintelui Comsiei Europene este una corectă pentru că este o măsură care vizează toate statele”, a declarat Viorica Dăncilă, la Sibiu.

Premierul a adăugat că Guvernul va discuta cu reprezentanţii Comisiei Europene cu privire la MCV-ul aplicat României şi Bulgariei.

„Am discutat după alegeri cu fostul prim-vicepreşedinte al Comsiei Europene despre mecanismul de cooperare şi verificare. Am spus că noi avem foatre mare deschidere şi că trebuie să discutăm despre fiecare lucru în parte. Dar la aceste discuţi nu trebuie purtate doar cu Ministerul Justiţiei, sunt discuţii care vozează magistraţii, în care trebuie să avem părerea şi a judeătorilor şi a procurporilor şi a ascociaţiilor magistraţilor pentru a putea pune anumite puncte în aplicare sau la anumite puncte să explicăm de ce nu putem să implementăm acel aspect din MCV. Dar cred că este foarte important dialogul şi Guvernul României va avea un dialog cu Comisia Europeană legat şi de acest aspect şi de alte aspecte referitoare la această cooperare”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ursula von der Leyen, proaspăt aleasă în funcţia de preşedintele al Comisiei Europene, a anunţat că susţine introducerea unui mecanism pentru monitorizarea situaţiei statului de drept în toate ţările Uniunii Europene şi pentru apărarea valorilor europene.

Comentarii Facebook
Citeste in continuare

Top Stiri Nationalul.ro