Despre Illuminati- Episodul al Treizeci şi Doilea

0
164

Motto „Miluiește-ne pe noi,Stăpâne, Dumnezeul tuturor,și cercetează-ne!Trimite frică Ta peste toate neamurile.Ridică mâna Ta peste neamurile cele străine, că să vadă puterea Ta.Precum înaintea lor Te-ai sfințit întru noi, așa și înaintea noastră  Te mărește întru ei.Ca să Te cunoască pe Tine, cum și noi Te-am cunoscut; că nu este Dumnezeu afară de Tine,Doamne.”(Înțelepciunea lui Isus Sirah Capitolul, versetele 1-5)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea și doilea episod al serialului lansat acum mai bine de două luni intitulat –„Despre Illuminati „Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

 

Unul dintre multele minciuni luate ca temei de către Illuminati și ,Francmasonerie se leagă de originile sale.În cadrul Lojelor se  vorbește și există anumite ritualuri.Așa cum reiese din statutele lor, sub cupola lor, sub auspiciile „Marelui Arhitect”, Illuminati creează falsă impresie că aceasta este „religia” conciliantă, superioară tuturor, deoarece „dacă ești francmason nu mai contează ce ești în rest.”

Totodată, ei au acea mândrie istorică de a-i atribui lui Hiram meritul de a fi fost arhitectul Templului lui Solomon.Numai că, nicăieri în Vechiul Testament nu se găsește această mențiune.Confuzia este una generală, pe deplin întreținută, din moment ce Hiram al Tirului (III Regi 5,1) nu este constructor, ci rege, neputând fi un simplu supus al înțeleptului rege evreu Solomon.În Cartea a Treia a Regilor, la capitolul al șaptelea,de la versetele 13 până la 50, se mai amintește de un Tiran din Tur, care însă nu era nici el arhitect,  ci turnător de metale-„Acesta era fiul unei văduve din Neftali.Tatăl lui, un tirian,era arămar;era și Hiram plîn de pricepere, cu meșteșug și cu știința de a face orice lucru din aramă.”(versetul 14,III Regi,Capitolul 7)

Odată demonstrată și edificată această chestiune, vă voi expune și alte inadvertențe din cadrul acestei misterioase caste.Baza înființării și funcționării lojilor e contradictorie și inconsecvență.De exemplu, francmasonii români-conform lucrării comune a lui Radu Comănescu și Emilian Dobrescu „Istoria Franc-Masoneriei”(1960-1968)-” îi cercetează pe discipoli din România asupra sentimentelor și datoriilor față de țară, familie,ceilalți oameni” și mai la sfârșit față de „Marele Arhitect al Universului”.Este că și cum francmasoneria internațională ar face un favor Dumnezeului unic și românilor să…creadă în El!

Contradicția e și ai pregnanță când aflăm că unele statute spun „că pot crede altele” sau „că este obligatoriu a crede”, iar unele amintesc de apartenența la această organizație „că nu trebuie considerată o religie”.Surprinzător,aceiași istorici români citați au lăsat sctis faptul că „pentru a fi admis în Lojă trebuie să crezi în Mare e Arhitect al Universului”, cu toate că de fapt, din cele menționate nu ar exista propriu-zis „vreun dumnezeu al mașinilor.”

Illuminati, Francmasoneria experimentează așadar o ambiguitate, provenită pe de o parte din acțiunea ritualurilor „cu caracter solemn, religios” sau care trimit la „sacralitate” cât și din proclamarea unor țeluri eminamente religioase.Unul dintre acestea este întemeierea unei noi „religii” universale, cu dezideratul reconstruirii Templului lui Solomon.Pentru aceasta, cu vehemență combat orice fel de creștinism întemeiat pe Sfânta Tradiție și totodată își ascund și neagă propria vocație și intenție.Dau ca exemplu acceptarea, în cadrul celui de-al treizecilea grad a cavalerului kadosh( în idiș-„sacru), fiind înțeles ca un combatant împotriva guvernanților și preoților.Jean Marques-Rivière în „Ritualurile secrete ale Francmasoneria, după arhivele Marelui Orient și ale Marii Liji a Franței” frapează prin amănunte conexe acestei avansări simbolizat prin călcarea în picioare în cadrul ritualului a tiarei papale.De altfel, se găsesc o multitudine de elemente șocante precum săbii, capete de mort, sorții, rochii, figuri geometrice, compas, mistrie etc Ceea ce contează cu adevărat e conștiința faptului că mașinile, cavalerul kadosh e „frate” prin jurământ, devotament și ascultare-iar nu cu „dumnezeul” lui, cu care s-a dus acolo sau pe care l-a părăsit.

Oswald Wirth,unul din principalii teoreticieni francmasoni a dezvoltat în lucrarea „Francmasoneria pe înțelesul adepților săi” idei deloc favorabile precum caracterul subversiv, anti-eclezial.Dealminteri,” înțelepciunea, metoda și mijloacele sale sunt doar mituri ale Francmasoneria.”Cu alte cuvinte, absolut orice mason poate avea ” religia lui, sau să nu aibe nicio religie.”

Pentru a clarifica acest aspect,am apelat și la alte surse,demne de încredere.Din moment ce unele statute vorbesc de o divinitate numită „Marele Arhitect al Universului” ca fiind divinitatea lor,  că mai apoi să amintească de acea depunere de jurământ pe o carte numită a unei „legi sfinte”(carte a cărei identitate rămâne misterioasă,neprecizată),se cuvine să ne îndreptăm atenția la detalii.De exemplu, la întrunirile lor, francmasonii,Illuminati nu au voie să discute probleme politice sau religioase(principiul 7 consemnat de R.Comănescu în Istoria Francmasoneria Universal, pag 213).Dar, în altă parte ei sunt îndemnați „să nu-și uite a cultiva religia proprie”…cu toate că „francmasoneria nu trebuie considerată religie.”

Contestarea dogmelor și multiplele contradicții intră astfel în apanajul acestor statute.Acestea pot fi interpretate.O altă dovadă în acest sens este oferită de Marea Lojă Unită a Angliei, care pe data de 1 iunie 1984 a emis o afirmație pe care o consideră „fundamentală.”Conform acesteia-masoneria nu ar fi o religie,cu toate că se impune membrilor să creadă în ceva superior.”Tot în această ni se comunică faptul că „francmasonii nu ar avea un dumnezeu al lor”,dar „ar fi bine că jurământul să se facă pe o carte”, despre care ei înșiși cred că e sfântă,dar atenție…această nefiind Biblia!

De aceea,toate aceste afirmații sunt „fundamentale”, dar pe atât de superficiale,contradictorii și, în ultimă instanță pe de-a-ntregul penibile.Rezultatul acestei ambiguități este (…)”fără doar și poate o diluare a religiosului,o rupere a lui de dogme, de învățătura de credință”(O.Wirth,Ed.Rao,2005,pag 79)

În concluzie,acest lucru servește de minune orientării profund antiecleziale și caracterului sincretist, amalgamat.Dogmele nu mai sunt necesare,fii d chiar văzute de Illuminati  că un dușman de moarte ce trebuie nimicit.Masoneria respinge astfel dogmele ca substituție a unor paradigme ale formulării Adevărului Transcendent cât și conținutul specific.În locul lor, ei plasează niște ritualuri așa-zis religioase și o pretinsă, o falsă stare „de neutralitate” cu privire la orientarea împărtășită de „frații devotați” ai acestei periculoase și sordide caste.

Despre inconsecvență și trădarea propriilor principii vă voi relata în episodul viitor.

     Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ThePOC,National Geographic,Etsy

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here