Despre Illuminati-Episodul al Treizeci și Treilea

0
208

 

Motto „Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;(…)Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului.De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.”(Primul Psalm al Proorocului și Regelui David, vedetele 1,4,5,6)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea și treilea episod al serialului lansat acum mai bine de trei luni intitulat –„Despre Illuminati „.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

***************************************

Scurt istoric

Ordinul Illuminati a fost practic societatea secretă fondată la data de 1 mai 1776, în Ingolstadt, în Bavaria de Nord, de către Adam Weishaupt, primul profesor de drept canonic de la Universitatea din Ingolstadt.Mișcarea era formată din liber-cugetători, liberali, republicani (antimonarhici) și chiar premergători ai emancipării feminine, recrutați din lojile masonice din Germania.Toți aceștia au urmărit să promoveze perfecționismul prin intermediul vechilor școli antice de mistere.

Chiar dacă în anul 1785 ordinul a fost infiltrat, dezbinat și suprimat mai întâi de către guvernul bavarez, pentru un presupus complot, și apoi în întregul stat (Imperiu) german, aceștia nu au dispărut niciodată.

Acuzația adusă cu temeinicie a fost aceea că scopul ordinului viza să răstoarne toate monarhiile și religiile de stat din Europa.Grupul de partizani a primit numele „Illuminati”, deși ei se autodenumeau „Perfectibilii”. Grupul a fost de asemenea numit Ordinul Illuminati și Illumináții Bavarezi, iar mișcarea însăși a fost raportată la Iluminism.

Etimologie.Curent favorabil în lumea postmodernă 

Fracmasoneria este practic o organizație cu multe norme, principii.Termenul principiu vine din latinescul principium, -ii, cu sensul de „obârşie, început, izvor”. Este un termen ce duce cu gândul la o sinonimie precum bază,precept, normă, regulă sau rânduială.

În istoria omenirii acest termen a fost utilizat în domenii diverse precumdiplomația, protocolul pregătirii armatelor, știință, artă, tehnică, cercetare etc ceea ce în general a dus la stabilirea unor atribute și repere clare.

Sondând mai departe, îl regăsim și în hermeneutică, unde acest termen se leagă de esenţă, adică de ceea ce face ca un lucru să fie aşa şi nu altfel. Mergând pe acest drum, în sinuosul domeniu al metafizicii, el şi-a întărit această semnificaţie, fiind asimilat cu temeiul, cu teza fundamentală ori cu legea.

De aceea, se justifică faptul că autori masoni prestigioşi, unanim (re)cunoscuți de genul lui Henry Wilson Coil sau André Marie Gerard l-au preferat.Ca amănunt „de culoare”,acest termen s-a aflat mai mereu în concurenţa cu termenul landmark, deoarece readucea cercetarea masonologică în limitele hermeneuticii tradiţionale,fapt argumentat de acești cunoscuți „corifei masonic.”

Pe scurt, „landmark-ul” poate avea vastitatea unei mitologii, în timp ce „principiile” sunt obligate să aparţină unei esenţe perfect definite, iar de aceea teza principală este tăgăduirea Dumnezeului Treimi și adularea, prosternarea în fața „Marelui Arhitect”, nimeni altul decât vrăjmașul, potrivnicul „Steaua dimineții”…

Cercetarea mea s-a extins chiar în punctul în care am srsizat cu stupefacție că există chiar un curent favorabil de opinie în rândurile tuturor păturilor sociale de pe întreg globul care admit faptul că actualii „noi” Illuminati nu au niciun fel de legătură cu legenda dezvoltată de vastul domeniu al teoriilor conspiraţiei. Majoritatea celor care îi admiră consideră că aceștia sunt „minţile luminate” ale timpului nostru, reunite nu într-o societate secretă, ci într-una „discretă”, doar din cauza sofisticatelor concepte cu care lucrează.Pare greu de crezut, dar, dat fiind faptul că această cercetare și demers ar fi în slujba dumneavoastră și implicit al omenirii, vă voi aduce aminte de aceste lucruri arhicunoscute.

Din câte mărturii favorabile există, se pare că „noii” Illuminati au locuri în care se reunesc periodic, păstrând nealterat principiul discreției, în formule de tip conferinţe exclusive denumite de mai multă vreme „cognitive clusters“. Acolo, în cerc restrâns se dezbat și se analizează spre exemplu cum va putea fi lumea de mâine. Aceste teme sunt de foarte mare actualitate, din moment ce asistăm frecvent la ciocniri ale civilizaţiilor, la nenumărate bătălii pentru supremaţie, totul fiind legat de nevoia controlului surselor de energie sau de apă, resurse etc De altfel, imediat după intrarea în „secolul vitezei”-al XXI-lea, revenirile acestor probleme au fost ciclice , deoarece cauzele eterne ale conflictului sunt generate tot de intoleranţa motivată etnic sau religios.

Aceşti „noi Illuminati” caută o explicaţie de profunzime folosind conceptul mecanismelor teleologice, astfel definite în anul  1948 de către Fremont-Smith.Acesta a fost administratorul american executiv al Fundației Josiah Macy, Jr., președinte al Federației Mondiale a Sănătății Mentale, bun prieten al generalului britanic Rees, cunoscut cu pseudonimul de Lawrence K.

În 1948 a lăsat scris:„aceste mecanisme pot fi văzute ca o încercare de a scăpa de formulările vechi de tip mecanicist şi care acum apar ca inadecvate şi de a propune noi metodologii, mult mai eficiente şi noi concepte mult mai deschise pentru studierea proceselor auto-regulatoare şi a sistemelor şi organismelor auto-orientatoare dar şi a personalităţilor excepţionale cu capacitate de auto-orientare“.

Principiile Illuminati sau normele, seturile de reguli ale Francmasoneriei

Cele 25 de principii Illuminati sunt deja cunoscute unui public numeros.Se pare că, chiar din momentul  înfiinţării sale de pe 1 mai 1776, organizația secretă Illuminati a îmbrăţişat 25 de obiective şi idealuri.
Nu se mai cunoaște cu exactitate sursa originală textului, dar dacă veți avea curiozitatea, și veți face muncă asiduă de cercetare, ci siguranță veţi găsi multe din aceste principii în literatura de specialitate destinată acestui subiect.

Baza înființării și funcționării lojilor francmasonice e contradictorie și inconsecventă.De exemplu, revenind în actualitate,francmasonii români îi cercetează pe discipolii din România „asupra sentimentelor și datoriilor față de țară,familie,ceilalți oameni”,uitând practic de…Dumnezeu.Este asemănătoare situația care se formează și care ar face un favor Dumnezeu unic și românilor să creadă în…”acțiunile lor pline de filantropie,umanitare.”

Illuminati dovedesc inconsecvență sau contradicții lamentabile în interiorul propriei doctrine, sau pe parcursul dintre precepte și aplicarea lor.De pildă, citind principiile ei în Istoria Francmasoneriei a lui Radu Comănescu am constatat că de la debut își etalează aceste principii intenționând „ca prin această asociație să îi facă pe oameni mai virtuoși, mai solidari, oameni care să-și respecte cuvântul dat.”Numai că, la un moment dat am identificat și un contra-exemplu, pe deplin relevant, atunci când se afirmă că „Tribunalul Masoneriei l-a condamnat pe arhiducele Franz Ferdinand la moarte în 1922.” Nu mai reprezintă absolut vreun secret, din moment ce se explică motivându-se aceste contradicții într-un mod facil și cinic, că și când moartea unui om „ar fi un abuz individual și subiectiv.”

Voi enumera și comenta mai jos o așa-zisă listă a celor 25 de Principii ale Francmasoneriei, lăsând la aprecierea și latitudinea dumneavoastră să judecați și să asociați informațiile.Lista ar fi fost elaborată încă de la începutul secolului al XVIII-lea și ar fi ghidat membrii acestei societăți.Din câte se pare „vechii masoni” sau Illuminati nu au de a face cu nenumăratele „binefaceri” ale actualilor, care cunosc foarte bine toate aceste principii.

În ordinea de succesiune regăsită în Dicționarul tematic și ilustrat al Francmasoneriei al francezilor Jean Lhomme,Edouard Maisondieu și Jacob Tomaso, acestea sunt:

1. Toţi oamenii sunt mult mai uşor înclinaţi spre rău decât spre bine.
2. Illuminati predică liberalismul.
3. De altfel, ei utilizează ideea de libertate pentru a provoca “războaie între clase”.
4. Francmasonii folosesc orice metodă şi toate mijloacele pentru a atinge obiectivele Illuminati dacă acestea sunt justificate.
5. Au dreptul de a se afla la putere.
6. Puterea resurselor trebuie să rămână invizibilă până în momentul în care au câştigat suficientă tărie, astfel încât nicio forţă sau şiretlic să nu o poată submina.
7. Au preocupare, aproape obsesivă pentru psihologia socială cu scopul de a controla masele.
8. Ei folosesc viciile acceptate în societate precum consumului de alcool, de droguri sau orice sursă a depravării pentru a corupe în mod sistematic tineretul oricărei naţiuni.
9. Francmasonii sunt în stare și confiscă proprietatea prin orice fel de mijloace.
10. Ei folosesc lozinci, cum ar fi „egalitate, libertate, fraternitate”, livrate în gura mulţimii ca formă subtilă de război psihologic
11. În concepția lor, războiul trebuie să fie dirijat astfel încât naţiunile de ambele părţi să fie ulterior introduse în datorii.Mai mult,până şi convențiile de pace trebuie să fie desfăşurate astfel încât nici un combatant să nu obţină drepturi teritoriale.
12. Membrii Illuminati au obligația să folosească bogăţia lor pentru a avea candidaţi selectaţi şi plasaţi în funcţii publice, care vor fi supuşi cererilor lor şi care vor fi folosiţi ca marionete dirijate din spatele scenei. Consilierii lor vor fi astfel crescuţi şi instruiţi din copilărie să conducă toate afacerile lumii.
13. Din punct de vedere al informațiilor, ei își exercită controlorul asupra presei scrise, audio și televizate, în funcție de preferințele și interesele de moment.
14. În caz de conflict, agenţii lor se vor prezenta după “fermentarea” unor situaţii traumatice şi vor apărea ca „salvatori ai maselor.”
15. După cum intuiți, ei creează crize industriale şi sentimentul de panică financiară, încurajează şomajul, foametea, iar lipsa de alimente este pretextul cel mai eficient pentru a controla masele sau grupurile.De asemenea foloseşte mulţimea pentru
a-i înlătura pe toţi cei care le stau în cale.
16. Ei infiltrează în lojile francmasonice oameni aleși, elevați pentru a-i utiliza după bunul lor plac în scopurile Illuminati.
17. Ei expun valoarea înşelăciunii sistematice, utilizează sloganuri şi expresii sonore prezentând promisiuni generoase maselor, chiar dacă acestea nu pot fi ţinute în frâu.
18. Tot ei au capacitatea de a detalia planuri pentru decizii, ei discută despre arta “luptei de stradă”, care este necesară pentru a aduce populaţia la unul din țelurile lor-supunere rapidă, necondiționată!
19.Se folosesc și de agenţii şi consilierii marionetelor, a oamenilor politici indiferent de contextul socio-politic şi art diplomaţiei o manageriază pentru a obţine controlul total.
20. Ei înfiinţează monopoluri uriaşe care tind spre controlul guvernamental mondial.
21. Ei măresc nejustificat taxele și le mențin ridicate şi încurajează concurenţa neloială pentru a aduce ruina economică princontrolul materiilor prime. Tot ei organizează frecvent agitaţie în rândul muncitorilor şi subvenţionează competitorii acestora
22. Este lucru pribat că ei fabrică armament în colaborare cu forţele de poliţie şi ale armatei, suficient pentru a menține ordinea socială în caz de răzmerițe spontane.

23. Membrii şi liderii Guvernului Mondial suntnumiţi de către directori-nimeni alții decât neștiuții, necunoscuții lideri Illuminati.
24. Ei se infiltrează în toate clasele şi nivelurile societăţii şi în orice guvernare cu scopul de a păcăli, de azăpăci şi corupe membrii tineri al societăţii, învăţându-i teorii şi principii despre care se poate demonstra că sunt greșite, false.
25. Legile naţionale şi internaţionale sunt astfel utilizate pentru a distruge civilizaţia şi înrobirea şi controlul oamenilor.

Alte probe imbatabile ce dovedesc perfidia Illuminati 

Un alt document redactat „de cei 12” (familii super-bogate, cu legături și filiație Illuminati) este ceea ce se cunoaște a fi intitulat în mod sugestiv Noul Testament Diabolic, cunoscut de asemenea publicului datorită unei pure întâmplări din 1785. Curierul care transporta documentul a fost trăsnit de fulger şi materialele au ajuns în mâna poliţiei. Mult asemănător în ideologie, documentul poate fi o oglindă a lumii de astăzi.

Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, voi cita în integralitate documentul:

Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremaţia asupra opiniei publice. Prin aceasta se poate semăna între oameni atâta sciziune, îndoială şi păreri contradictorii încât ei nu se vor mai descurca în zăpăceala colectivă…

                 Al doilea secret este de a pune în mişcare toate slăbiciunile şi defectele omeneşti, patimile, greşelile până ce oamenii nu se mai pot înţelege între ei… Prin invidie, ură, discordie şi război, prin foamete, lipsuri şi molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite, încât nu vor şti cum să iasă din impas, decât dacă se supun voinţei noastre, a Iluminaţilor. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi, în orice caz, o pradă uşoară pentru noi.

                    Vom obişnui popoarele să ia aparenţele drept momeală adevărată, să se mulţumească cu superficialităţi, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârşit să asculte de noi, Iluminaţii. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor….

                      Prin şarlatanii şi vorbe goale, oamenii trebuie sustraşi pentru ca să nu se poată gândi cu mintea proprie. Oratorii politicii instruiţi de Iluminaţi trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de «democraţie» şi «libertate», încât oamenii să fie dezgustaţi de discursuri politice de orice natură ar fi ele. Ideologia Iluminaţilor însă, trebuie să fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite şi lipsite de critică.

                   Dominaţia mondială se obţine numai pe căi ocolite, prin subminarea selectivă a libertăţilor, prin legi, prin ordine a electoratului, prin presă, prin educaţie şi metode de învăţământ, dar mai ales sub stricta ţinere în secret activităţilor noastre.

                    Guvernele trebuie hărţuite până când, de dragul liniştii, să fie dispuse să cedeze puterea. Vom aţâţa în Europa contradicţii individuale și naționale, rasiale și religioase, astfel ca statele să nu mai găsească punţi de înţelegere între ele. Preşedinţii de stat vor fi aleşi de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiuni asupra lor, spre a putea da legilor sensul dorit de noi şi pentru a putea modifica constituţia.Vom corupe înalţii funcţionari ca să sporească datoriile externe ale statului spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculaţii la bursă, pentru a distruge puterea monedei…

                 Societatea spre care tindem trebuie să fie alcătuită, în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliţie şi soldaţi, iar în rest, din cetăţeni lipsiţi de avere.

                 Prin introducerea dreptului de vot general şi individual, vom instaura supremaţia absolută a maselor. Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuşi a fiecărui individ, vom diminua importanţa familiei şi valoarea ei educativă. Printr-o educaţie bazată pe principii false, ideologii mincinoase, vom face ca tineretul să fie indus în eroare, uşor de condus şi depravat.

                      Întemeierea cât mai multor organizaţii cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loji publice au ca scop să le arunce la cât mai mulţi nisip în ochi.

                       Prin metodele expuse, naţiunile vor fi silite să cedeze Iluminaţilor dominaţia lumii. Noul guvern mondial va trebui să apară ca patronul şi binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizaţi vecinii şi instigaţi la o acţiune armată.”

***************************************

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ThePOC,National Geographic,Etsy

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here