5.5 C
Bucuresti
vineri, noiembrie 22, 2019
Acasă Actualitate Despre Illuminati-Episodul al Treizeci și patrulea

Despre Illuminati-Episodul al Treizeci și patrulea

0
172

Motto ” Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.”(Psalmul 22 al Proorocului și Regelui David, versetele 3-7)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea și patrulea episod al serialului lansat acum mai bine de trei luni intitulat –„Despre Illuminati „.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

Francmasoneria este o societate secretă, răspândită pretutindeni în zilele noastre pe tot globul pământesc.Membrii ei pretind c-ar avea „un scop filosofic și umanitarist”.Nu voi începe acest episod prin a da o definiție completă a Francmasoneriei, ci voi arăta pe rând originile,organizația și diferitele ei aspecte, rezumându-ne la sfârșit și la cu totul alte aspecte.

Membrii francmasoneriei sunt împărțiți cu precizie în demnități și grade pline. Caracterul ocult al membrilor dintr-un grad se cuantifică prin acea „accesibilitate” către ritualurile și accesul la putere. Acum,la modul concret nu știm nici cine face parte dintr-un grad superior, nici cine face parte din același grad cu cei care sunt selectați. În prezent numai cine face parte din gradele inferioare poate fi avansat. Din punct de vedere al numărului gradelor, precum și al altor caracteristici rituale, francmasoneria se împarte în diferite rituri.

Astfel există francmasoneria ioanită sau albastră. Membrii acesteia sunt împărțiți numai în trei grade: ucenic, calfă și maestru.

Există de asemenea și ritul scoțian (sau roșu) și cuprinde așa zisele grade înalte, 30 la număr, iar și mai sus de acestea sunt așa-numitele „gradele invizibile”. De obicei însă francmasoneria ioanită nu există decât ca treaptă inferioară, supusă celei scoțiene. Gradele înalte și cele invizibile sunt cele care conduc din umbră toată această organizație a francmasoneriei, în mod unitar, pe tot globul pămîntesc. În vârful piramidei stă Patriarhul, sau Împăratul neîncoronat al lumii.

Ridicarea într-un grad nu se face prin alegerea de jos, ci prin selecție de sus. Cei din gradele superioare ridică pe cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. Intrarea în orice grad se face printr-un jurământ înfricoșător și printr-o inițiere. Prin jurământ, cel ce intră în gradul nou se obligă să păstreze secretul față de tot ce va vedea și va cunoaște în  acest grad.

Prin inițiere, candidatului i se comunică „taine din învățătura și misiunea francmasoneriei”, necunoscută de gradele inferioare. Secretele comunicate gradelor inferioare sunt anodine, dar cele comunicate gradelor superioare sunt grozave.

Redau jurământul prestat de ucenicul Francmasoneriei ioanite: „Jur înaintea Marelui Arhitect al Pământului că nu voi descoperi nimic, nici prin semne, gesturi sau altceva ce poate descoperi și indică ceva ce nu trebuie descoperit. În caz de călcare a jurământului primesc să mi se taie beregata, să mi se scoată ochii, să mi se găurească pieptul, să mi se smulgă inima, să mi se scoată măruntaiele din trup, să se ardă, să se prefacă în cenușă și să se arunce în fundul mării sau să se împrăștie în cele patru vânturi pe fața pământului”.

Alături de această organizație, pe de-a-ntregul ocultă chiar pentru membri, există una administrativă, secretă pentru profani. Francmasoneria lucrează în ateliere. Atelierele în care lucrează primele grade se numesc loji simbolice, formate fiecare dintr-un număr variabil de persoane. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. În fruntea fiecarei loji se află un venerabil cu rol de președinte ajutat de mai mulți demnitari. Toți sunt aleși pe o durată de un an de către membrii lojei.

„Părinţii fondatori ai francmasoneriei” moderne au revendicat moştenirea tu­turor masonilor anteriori, de la con­structorii piramidelor până la construc­torii catedralelor. Ei au elaborat un parcurs iniţiatic care duce de la gradul de ucenic la cel de maestru, propunând instrumentele unei posibile îmbunătăţiri a sinelui.

De altfel, procesul de iniţiere prin care un profan (pro fanum, „în faţa Templului”) devine iniţiat (in itium, „pe drum”) a fost descris cu lux de amănunte de mulți istorici precum Mihai Vâlsan în volumul intitulat Les derniers hauts grades de l’Ecossisme et la réalisation descendante.

„Candidatul este primit legat cu o panglică la ochi şi trece proba pământului, apei, vântului şi focului înainte de a muri simbolic pentru a renaşte ca francmason: el este acum uce­nic.”

De aici înainte, în timpul acestei faze, care poate dura de la câteva luni până la câţiva ani, el trebuie să păstreze tăcerea pentru a înţelege regulile de funcţionare a lojii.

„Devenit apoi calfă, el îşi exercită dreptul la cuvânt. În final, maestru, el dispune de toate uneltele simbolice necesare şi îşi aprofundează angajamentul.”

Munca în lojă constituie „momentul forte al vieţii masonice.” De două ori pe lună, masonii se întâlneau cu ocazia „conferinţelor” în timpul cărora unul dintre ei prezenta un expozeu sau „planşă”. Subiectele politice sau religioase erau în general interzise în favoarea analizei unui simbol sau a unei valori ma­sonice. Expozeul este urmat de dezbateri.După încheierea lucrărilor, masonii se adună într-un mod mai puţin formal, în jurul unei mese, cu ocazia „agapelor”.

Alte…teorii avangardiste

Una din teoriile asupra castei francmasoneriei admit faptul că orice individ creat de acest sistem artificial dar vizibil în lumea în care trăim posedă caracteristicile unui organism viu, având capacitatea sa fundamentală de adaptare şi transformare în funcţie de circumstanţe, impulsuri, mediu sau condiţiile înconjurătoare.

Din moment ce au provocat și continuă să genereze atâta teamă și neîncredere (chiar și sentimente de ură),societatea „adoratorilor stelei dimineții ” se remarcă prin dualitatea dintre termenii opuși „discreție”-„intervenție”.Aceasta se datorează faptului că Illuminati (francmasonii) nu au pregetat niciodată pentru a se angaja în dezbaterile politice ale timpului şi de a se insera uneori în sfera puterii.

Cu toate acestea, ei prezintă caracteristici de a se adapta societății prin mecanismele specifice care pot duce, rapid sau în timp, la extincţia sistemului respectiv. Constatarea este valabilă la nivelul unui mecanism fals teologic, deoarece toate sistemele sau organismele vii, opuse libertății și Lui Dumnezeu nu pot rezista decât prin intervenția puterilor întunecate ale „Marelui Arhitect.”

Rezultă evident posibilitatea ca această paradigma a „evoluţiei lor” să nu fie tradusă în formule matematice, ci elaborată acelui tip de organizare sau a unei societăți menite să accepte obedient toate formele de sclavie …cu scopul iluzoriu al progresului.

Generația „New Illuminati”

Aceşti noi Illuminati au apărut pe scena aproximativ publică imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, anunţând, pentru cine avea ochi de văzut şi urechi de auzit, dar şi mintea educată pentru a digera informaţia, că omenirea intrase deja într-o evoluţie care avea să producă un punct major de rupere.În acest moment, cel care produce toate consecinţele care ne uluiesc, dezorientează şi debusolează acum, justifică întreaga reluare a unui conflict între toate modelele sociale, impuse artificial.

Fiind vorba despre a treia mare ruptură în sistemele de evoluţie, după revoluţia industrială şi cea tehnologică: apariţia lumii informaţiei.

Numărul ma­sonilor este estimat la peste zece milioane, din care majoritatea se află în Statele Unite ale Americii, în Franţa, Germania,Regatul Unit al Marii Britanii etc

Lojile masonice au peste o sută douăzeci de mii de membri, bărbaţi şi femei, în cadrul mai multor „obedienţe”.Dintre acestea fac parte Loja Marele Orient, cu tendinţă laică, Marea Lojă, orientată mai mult spre spirit, Marea Lojă Feminină sau cea a Dreptul Uman, obedienţa mixtă cea mai importantă.

Marea Lojă Naţională Franceză este mai apropiată de masoneria engleză.Ea se remarcă printr-un spirit mai tradiţionalist şi conservator.

Fără a concluziona, această societate, care se vrea mai de­grabă discretă decât secretă este privită cu teamă și suspiciune.

Fiind percepută ca o vastă reţea de întrajutorare, Illuminati suscită critici şi fantasme, dar şi o curiozitate apropiată de fascinaţie în rândul celor care vor să-i deconspiră.De aceea, cel mai mic derapaj al unuia sau al altuia dintre mem­brii este puternic mediatizat.

Illuminati sunt o organizaţie secretă. Din moment ce are o conducere de tip piramidal, iar gradele inferioare nu cunosc ce se întâmplă la nivelele superioare, totul…are o așa-zisa justificare.Iar „justificarea”se bazează pe un vicleşug, şi anume că ei se cred superiori și sunt iniţiați treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că se închină „stelei dimineții”,adică lui Lucifer. Dacă masoneria nu ar fi secretă şi i s-ar cunoaşte toate uneltirile, atunci toţi ar condamna-o şi nimeni nu s-ar angaja ca membru al ei. Ei pretind ca deţin calea spre Adevăr şi Lumină, „însă de fapt ei numesc lumina întuneric şi întunericul lumina” (Isaia 5:20).

Faţa invizibilă a masoneriei care influenţiază asupra lumii constituie 5%, iar 95% din populaţie nu are habar ca trăiesc manipulaţi în mod diabolic de Frăţie şi se petrece ceea ce Sfântul Apostol Petru a proorocul „mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită”. II Petru 2:2.

Dar, despre acestea și multe altele, în episodul viitor.

***************************************

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ThePOC,National Geographic,Etsy

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here