Despre Illuminati-Episodul al Treizeci și Cincilea

0
266

 

Motto ” Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz ameţit de vin.Şi a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi; ocară veşnică le-a dat lor.Şi a lepădat cortul lui Iosif şi seminţia lui Efraim n-a ales-o;Ci a ales seminţia lui Iuda, Muntele Sion, pe care l-a iubit Şi a zidit locaşul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului; pe pământ l-a întemeiat pe el în veac.Şi a ales pe David robul Său şi l-a luat pe el de la turmele oilor.Şi i-a păscut pe ei întru nerăutatea inimii lui şi în priceperea mâinii lui i-a povăţuit pe ei.” (Psalmul 77 al Proorocului și Regelui David,versetele 72,73,74, 76, 78)


Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!
,

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea și cincilea episod al serialului lansat acum mai bine de patru luni intitulat –„Despre Illuminati „

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

*****************************************************************

Subiectul Illuminati și al Masoneriei este mereu în actualitate. După ce s-a tot făcut vâlvă cu uriaşul templul masonic care se va construi în Bucureşti, precum şi declaraţia de bucurie pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte (din primul mandat), iată că această organizaţie este din nou una activă.

Una din aceste dovezi pe deplin imbatabile o voi expune acum,din moment ce se cunoaşte că, de mai bine de cinci ani de zile există o declarație, mai degrabă un interviu al Marelui Maestru Viorel Dănacu care a stârnit rumoare atunci când a afirmat că doreşte să promoveze o „masonerie pe înţelesul românilor.” Aceasta s-a arhivat pentru ziarul Ring , iar  data de 15 noiembrie 2014 este una edificatoare  deoarece a fost scris următorul fragment (de interviu): „Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament creştin-ortodox. (…) În lăcaşurile de cult româneşti găsim foarte multe simboluri masonice. Şi, atunci, sigur că am mers pe ideea de a promova această masonerie pe care să o înțelegem noi, românii, majoritar creştin-ortodocşi”.

Acest „venerabil” a mai afirmat că masoneria trebuie să atragă cât mai mulţi preoţi: „Ştiţi când îşi va reveni francmasoneria? Masoneria îşi va reveni şi va reintra pe făgaşul normal când în loji vor fi cât mai mulți preoţi”.

Derutant (sau nu), prin prisma celor evidenţiate am apelat la Enciclopedia Masonică a autorului și istoricului grec N. H. Laskaris, care a fost tipărită cu aprobarea Marii Loje a Greciei și a Consiliului. Am găsit scris în articolul: ”Religie și Francmasonerie”printre altele: „religia masonică nu face diferențieri. Acceptă în sânul ei primitor bărbați ai oricărei învățături și nu favorizează sau dezaprobă în mod absolut nici o dogmă religioasă. Masoneria nu este iudaism, așa cum au vrut să o prezinte unii, nici nu cuprinde în ea nimic care ar putea să ofesenze iudaismul. Nu este nici creștinism, dar în același timp nici nu învață ceva care ar fi putea să jignească pe un creștin. Religia masoneriei este religia generală a naturii și a revelației primordiale – a celei moștenite de noi de la clerul ei antic și patriarhal – întru care toți oamenii pot să fie de acord. Ea învață practicarea virtuții, dar nu oferă un mod de izbăvire din păcat. Ea recomandă adepților ei cărarea dreptății, dar nu susține că ea constituie ”adevărul și viața”. Masoneria constituie însă fără îndoială poarta prin care credincioșii intra în Templul Adevărului Dumnezeiesc!

Acest text ilustrează limpede a dumnezeului masoneriei, M.A.U. (Marele Arhitect al Universului), cu toate numele lui: Lucifer, Diavolul, Satana, Beelzebul, Veliar, Bafomet, Demon ș.a., așa cum sunt ele menționate în Vechiul Testament.

Așa cum a declarat încă de la apariția ei, Illuminati și Masoneria crede în existența unui principiu creator, numit codat Marele Arhitect al Universului.Același lucru e definit și în primul articolul al Constituției Marii Loje a Greciei din 20 decembrie 1949: ”Masoneria liberă crede în existența lui Dumnezeu, numit Marele Arhitect al Universului.”

Perfecționarea,în limbaj masonic, se referă la procesul de șlefuire a pietrei brute, proces finalizat „prin obținerea cubului perfect”.Totuși, trebuie precizat că această formă de „iluminare” sub aspect spiritual fac parte dintr-un ritual al „treptelor desăvârșirii infinite”. Chiar dacă pare a fi ceva savant, iluminarea e o iluzie, un punct de la ascensiunea propriu-zisă la finele unui drum al căutărilor prin „labirintul realităților”, planul vertical al „elevării spirituale”.Planul acesta „are ca Punct Central Sinele transcendent”, pentru acest deziderat aspirantul „trebuie să-și asume un semnificativ efort etic” ce-l va conduce treptat spre un grad mai mare de integritate „precum la întregirea Ființei”. Acest deziderat e crucial, indispensabil pentru realizarea statutului de „bun mason”, de „homo universalis”, experiența aceasta fiind etalată de W.L.Wilmshurst în lucrarea „Masoneria și înțelesul ei tainic.”

De altfel, ceva comparabil este menționat în lucrarea filosofului Lucian Blaga- „Trilogia cunoașterii”, o experiență ” spre stihiile de dincolo, malul de pe care se lansează săgeata de foc în patria nopții.”

”Sensul” Marelui Arhitect al Universului 

Masoneria arată tuturor gradelor ei componente și invocă, la începutul și la încheierea adunărilor ei, numele Marelui Arhitect al Universului. Dar masoneria nu oferă niciunui membru al vreunui grad al ei analiza semnificației acestui termen.Pentru că dacă se dădea o definiție Marelui Arhitect al Universului, această definiție nu ar fi fost una potrivită. „Nedefinitul nu poate fi definit. Inexprimabilul nu poate fi exprimat. Nemăsuratul nu poate fi măsurat.” amintea masonul engez W.L.Wilshurst, cel care oferă o interpretare în cheie mistică a organizării şi ritualului masonic. Deschiderea sa asupra problematizării, deplinei rearanjări a simbolisticii, a scopului continuând apoi cu o hermeneutică a diferitelor ritualuri din practica ordinului dau o imagine de organizație pe deplin „deschisă”. Numai că, respectarea acestei dontologii este una falsă deoareceplasează masoneria în contextul general al misteriilor, comparînd-o cu misterele antichităţii.

Dar, petru a elucida mai clar, ae mai exista un motiv pentru care nu este posibil să fie dat de către masonerie sensul Marelui Arhitect al Universului. Din start, expunerea oricărui sens s-ar fi adresat înțelegerii raționale a tuturor ascultătorilor. Însă masoneria și în general Tainele ”cultele de misterii” nu se adresează rațiunii, ci inimii. De aceea, o analiză concentrată, axată pe identificarea acestor aspecte nu au deloc adresant părții raționale, ci eului interior al fiecăruia om care simpatizează sau aderă voit la principiile masoneriei.

Prin urmare, chiar dacă nimeni sau nimic nu poate indica precis sau se declară c-ar venera „cu religiozitate” pe Marele Arhitect al Universului, niciuna dintre „misterii” nu face  definitiva firea sau originea masoneriei. Aceasta, pentru publicul larg, avid de informații cu iz senzațional este capabilă să creioneze anumite definiții, chiar să le sugereze puterii de înțelegere a inițiaților ei prin săvârșirea ritualurilor de inițiere, prin simboluri și prin tot felul de alegorii.

De aceea, exclud aceste tentative de a fi amăgit, iar din moment ce-mi asum o privire plenară, pe deplin critică asupra fenomenului sunt dator să nu urmez niciun fel de argumentări ce vin cu aceste metode brevetate. Nu e vorba aici de a expune sensul Marelui Arhitect al Universului, ci doresc să îndrept atenția asupra elementelor ceremonialului de slăvire a lui, elemente care se referă la sensul Marelui Arhitect al Universului.

Adevăratul sens al Marelui Arhitect al Universului este ca și vestitul ”mister al masoneriei”. Este posibil ca unii dintre „frații masoni” tineri aspiranți, pe deplin necunoscuți, insignifianți să nu știe absolut deloc despre ceea ce această castă să le pregătească. De altfel, nu doresc deloc să le deturnez atenția lor asupra acestui element. Însă, conform ritualurilor mai vechi, la inițierea în gradul de Învățător, se ”dezvăluia” taina masoneriei.

Iar pasajul respectiv al ceremoniei de inițiere este următorul, fapt confirmat de majoritatea celor care au urcat pe scara ierarhică:

”Niciun grad masonic nu învață sau relevă Adevărul. Fiecare mason rupe singur perdeaua după care se ascunde adevărul. Secretul francmasoneriei este, ca și însăși firea ei, inviolabil. Pentru că masonul, atât cât îl cunoaște, nu poate să îl explice de unul singur. L-a descoperit fiind ucenic în loja înțelepților masoni, observând  comparând, judecând. Și când va reuși să înțeleagă această taină, o va păstra desigur pentru sine și nu o va face cunoscută nici acelora dintre frați (masoni) față de care are cea mai mare încredere. Pentru că devreme ce acela nu a fost capabil să înțeleagă singur, nici nu va putea să se folosească de adevăr dacă îl află de la altcineva.”

Acestor oameni ”li se va oferi nemurire și înțelepciune dumnezeiască.” În comun cu majoritatea celorlalte tipuri gnostice, Illuminati cred că șarpele a spus adevărul în Grădina Edenului.Conformcelor scrise de W.L.Wilmshurst, practic se poate afirma că toți candidații sunt expuși unui program în cinci etape:

1. Adopția. Acesta este locul în care masonul este adus în „părtășia” cu Marele Arhitect al Universului, nimeni altul decat Lucifer. El este ghidat înăuntru și va practica un jurământ „și va fi rostit solemn” la templul masonic. În cele din urmă, el va fi condus să încheie un pact cu Lucifer. Aceasta este practic „vânzarea sufletului” către diavol. Masonul promite să se predea,trup, suflet și spirit către Lucifer, de obicei pentru o perioadă de șapte ani. În schimb, Lucifer promite că îi va acorda el toate dorințele sale lumești. După ce s-au terminat cei șapte ani, dacă a fost un servitor bun, Lucifer va da „de la el încă șapte ani. ” Dacă va eșua într-o anumită modă, viața lui este îi va fi luată.

2. Iluminarea.Aceasta se realizează prin droguri și tehnici oculte ale Văzuților, așa-numitul Al treilea Ochi, care ar fi deschis, nu doar parțial (ca în cazul bolnavilor psihici), ci complet. Acest „ochi”, numit și chakra Ajna, este resimțit să fie punctul de contact între oameni și conștiința luciferică. Se presupune că se află în frunte, un pic deasupra celor doi ochi vizibili. A „deschide” puțin ochiul înseamnă a experimenta „noi puteri psihice.” A deschide complet ochiul înseamnă a avea creierul  inundat de conștiința „pură” a lui Lucifer. Acesta este motivul pentru care unul dintre simbolurile masonice este „Ochiul atotvăzător” fiind un simbol al iluminării.

3. Conversația: Aceasta implică comunicarea cu „Puternicul Spirit.” Atât experiențele unora descrise dar și anumite mărturii istorice sunt de acord că spiritismul (comunicările cu morții) joacă un rol important în acest tenebros ritual. Meditatia este încurajată, iar „conversația” cu înțelepții istoriei este vitală.
Unii se presupune c-ar vorbi cu asemenea „lumini” precum Iisus, Platon, Francisc de Assisi, regele Arthur, împăratul Nero, Aleister Crowley și chiar Hitler… După cum observați, asemenea vremurilor suntem chiar „politically correctness”, iar ecumenicii nu se pot văita.Aceste „ființe înțelepte și puternice” – de fapt niște diavoli chiar dau imppresia c-ar oferi sfaturi și învățături celor care practică asemenea vrăjitorii periculoase, mai bine zis cum să fie aduse corpurile și testamentele mai bine sub supunerea lui
Lucifer.

4. Congresul. Inițiatul va fi condus la a fi literalmente „căsătorit” cu acești morți. De obicei, asta a fost realizată fie prin faptul că un anumit mediu adecvat să fie posedat de „spiritul mort” (de fapt un demon) și apoi totul este consumat ca o ceremonie da unei nunți pline de sacrilegii. Se crede că magica „virtute a spiritului ” ar urma să curgă din mijlocul celui posedat în inițiat prin actul infam al unui ritual sexual.
Uneori, un spirit real ar fi invocat prin ceea ce se numește o „funcționare”, de fapt totul e
în speranța că se va manifesta un succubus (demon „feminin”) sau un incubus (demon „masculin”).
Ideea de bază, chiar ” înțelepciunea și puterea asemănătoare cu dumnezeul ființei spiritului” se vrea să fie treptat, prin repetate congrese, adunări ce infuzează total mintea, corpul și voința inițiatului.Odată ce acest obiectiv îngrozitor a fost atins, inițiatul este introdus în ultima fază.

Iar aceasta este unirea. În acest moment, sufletul inițiatului este eclipsat total de spiritul rău. Cu alte cuvinte, acolo este practic teritoriu străin, de fapt „nimeni acasă”, cu excepția demonului…. Aceasta este cunoscută sub numele de „posesiune perfectă” și ia multe
ani de invitare a demonilor să vină și să dețină persoana. În acest moment, inițiatul încetează să mai fie un individ autonom. El nu este decât o „mănușă” trupească, cu o „mână” demonică în interiorul căreia îi controlează fiecare mișcare.

Concluzie

Întrucât Domnul nostru Iisus Hristos a arătat ucenicilor si tuturor prin faptul că „sacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine; dar atunci cum va dăinui împărăţia lui?” (Matei 12: 25-26), putem presupunem că demonii săi sunt dispuși să coopereze pentru a-și servi scopurile. Acest lucru este valabil mai ales că Satana nu este un bun stăpân și poate fi incredibil de crud în pedepsele sale pentru neascultare.
Bărbații și femeile care au ajuns la etapa a cincea vor fi atât de complet dați voinței lui Satan că devin unelte satanice. Ei vor merge oriunde și vor face oricepentru a-i face pe plac stăpânului lor.
Prin astfel de oameni se poate folosi „Legea celor cinci” a infamului Adam Weishaupt. Liderii observă ceei percep a fi virați în ciclul politic și au „sfinții” pregătiți să se deplaseze în domenii cheie, să acționeze fără compasiune sau fără vreo fărâmă de umanitate. Astfel de „ființe luminate” consideră oamenii modul în care unii privesc animalele de povară,

De altfel, chiar nu e niciun fel de secret atunci când se tot iscă fenomene precum pogromurile, războaiele civile,crizele economice severe ce reduc sensibil multe milioane sau mai multe vieți umane în comparație cu….”cauza nobilă a Marelui Arhitect…” Ce fel de oameni au precipitat crimele în masă din Rusia stalinistă sau holocaustul nazist? Care
ar putea forța o foamete severă asupra poporului năpăstuit al Etiopiei?

Aceasta sunt „rezultatele muncii” bărbaților și a femeilor (sau a copiilor lor) care sunt teroriști cosmici, niște marionete controlate de demoni.Deoarece sunt marionete, se mișcă la unison, având un scop în minte care este transgenerațional. Deşi vor muri într-o zi curând, ei speră că vor trăi veșnic, de aceea se asigură că mințile demonice care le controlează sunt ei înșiși de „case” noi în care să locuiască (Matei 12: 43-45). Acestor demoni nu le pasă dacăobiectivele durează generații. Ei cred că timpul este de partea lor.

De altfel, ce tânăr bancher, avocat, om politic sau chiar prelat nu ar fi dispus să invite o „ființă puternică” care era înțeleptă și nemuritoare în sine pentru o consultare? Odată „cel înțelept” la care a fost invitată sursa unei astfel de „cunoștințe antice”, este un oaspete din ce în ce mai dificil iar acesta nu se poate evacua. Persoana devine literalmente dependentă de puterea și influența acestui nou „prieten”.

Odată cu dezvoltarea New Age și „canalizarea” lor, Satana a reușit să înceapă marketing-ul în masă, de fapt  ceea ce era rezervat elitei. Asemenea „gunoaielor” spirituale, acești oameni s-au supus la niveluri în creștere a stadiului de autentică depravare, deoarece li s-a promis că unirea cu aceste ființe demonice le va da nemurirea și le permite să evolueze în zei prin alchimie și magie neagră.

************************************************************************

 

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : Insider,Geek.com,BZI LIVE,EscapeAll

 Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here