Despre Illuminati-Episodul al Treizeci și Şaselea

0
272

Motto ” Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte…Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, odată ce sunteţi răi? Căci din prisosul inimii grăieşte gura.Omul cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea scoate afară cele rele.Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit. ” (Evanghelia dupa Matei Capitolul 12, versetele 29,30 34,35,37)


Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii și toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media și mai ales de acest putred sistem ce își închipuie că ele rezistă!Treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult îi slujesc cu obediență…este nulă!

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al treizecilea și şaselea episod al serialului lansat acum mai bine de cinci luni intitulat –„Despre Illuminati „

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

În acest episod am pornit de la etimologia cuvintelor „francmason“, „francmasonerie“ sub forma românească a cuvintelor englez free mason, francez francmaçon și german Freimaurer care deseamnează „zidar,constructor liber“. La nivelul acesta reprezintă o moștenire a uneia din rădăcinile francmasoneriei, tocmai breasla zidarilor care construiau biserici, bazilici și catedrale în Evul Mediu.

Francmasoneria și-a propus ultimele ei scopuri în cel mai mare secret. Dar fără voia acestora se întrevăd adeseori aceste scopuri. Mai mult sau mai puțin voit, unele dintre informații sau mărturii masonice par învăluite. Iar, cu toate acestea mai mereu anumiți „venerabili” și Marii Maeștrii ai francmasoneriei transmit faptul că „scopul ei este cercetarea adevărului și acțiunea caritativă.”

Se impun anumite observații, întrebări pe deplin pertinente. Unele dintre acestea se leagă de faptul că tocmai acum, de ce ar fi lipsa de o asociație clandestină și de secrete, pentru desfășurarea unei acțiuni caritabile? Sau de ce nicio acțiune caritabila a acestora nu s-a împiedicat sau nu a avut impactul scontat ?

În realitate, când Illuminati masonii explică mai pe larg sensul acțiunii lor caritabile, ar putea fi vorba despre o fericire a lumii prin scăparea ei de ideile de până acum, prin așezarea ei pe temeliile principiilor „pline de raționalitate masonice.”

„Binefacerea pentru masoni nu se confundă cu ceea ce s-a convenit să se numească caritate. Cedarea câtorva bucăți de pâine, din prisos, nu-l achită de datoria sfântă ce o contractează inițiaților fața de umanitate. A face bine comportă un întreg program de viață”.

Într-o formă mai alegorică, Francisc Oswald Wirth, cel care a fost inițiat ca mason pe data de 24 ianuarie 1884 în loja Beneficiența din Chalon aparținând Marelui Orient al Franței. În mod succesiv a fost membru a trei obediențe masonice franceze. Prima obediență a fost Marele Orient al Franței, urmată de Marea Lojă Simbolică Scoțiană (obediență franceză) și de Marea Lojă a Franței. A militat activ pentru unirea acestor ultime două obediențe, unire care s-a produs pe 18 decembrie 1896.

Acest „frate” a arătat așadar că nu caritatea este scopul francmasoneriei. În cercetarea adevărului de care vorbește francmasoneria ar trebui înțeleasă ca o lansare a tuturor ideilor de destrămare a statului și a societății. De aceea, ca o consecință directă toate ideile de extremă stânga ale comunismului au fost pregătite în Loji și aplicate de francmasoni. La fel, toate ideile anticreștine, de totala emancipare a instinctelor omenești inferioare de sub prestigiul virtuților creștine.

Scopul Frăției

De la „părintele” comunismului  Karl Marx până la făuritorii lui-Lenin și Trotki, toți șefii mai de seamă ai acestui curent nociv au fost evrei și francmasoni, sau cel puțin francmasoni. O dovadă în acest sens s-a consemnat în ziarul francmason Latomia care a titrat în luna iulie 1849: „Nu putem decât să salutăm socialismul ca pe un aliat al Francmasoneriei în munca de înnobilare a omenirii, în străduința de a promova binele omenirii. Socialismul și francmasoneria împreună cu comunismul au țâșnit din același izvor”.

Scopul francmasoneriei stă în legătură cu soarta întregii omeniri.Francmasoneria luptă pentru o anumită direcționare, pentru o anumită țintă a întregii vieți omenești colective și individuale.
Dintr-o mulțime de mărturisiri masonice și din descifrarea sensului ce se desprinde din toată activitatea de până acum a Francmasoneriei rezultă că acest scop este întemeierea unei republici mondiale condusă de francmasoni. Iar această republică va fi cu desăvârșire laică, cu o omenire pe deplin măcinată de mizerie şi de patimile inferioare dezlănțuite.

Oswald Wirth, în „Manuscrisul maestrului” a lăsat scris: „Să avem curajul să ne zicem religioși să ne afirmăm apostoli ai unei religii mai sfinte decât toate celelalte. Să propagăm religia Republicii, care va forma inima cetățenilor și va cultiva virtuțile republicane”.

Tema întemeierii republicii mondiale sub stăpânirea Francmasoneriei a format obiectul Congresului mondial al Francmasoneriei, din 1900, ținut la Paris.

Când transmit mesaje, aceștia folosesc un limbaj metaforic.Trebuie ținut cont că francmasonii se prezintă ca zidarii care au sa rezidească,(sub conducerea ipoteticului Hiram) Templul lui Solomon din Ierusalim.Aceasta înseamnă fără metaforă, restabilirea dominației masonice asupra lumii întregi.

Numai din tendința Francmasoneriei, după republica laică, internațională și extrem de democratică, se explică de ce toate revoluțiile de la 1789 încoace, toate loviturile date creștinismului, principiului monarhic și național, principiului autorității, sunt opera Francmasoneriei. Din aceste motive, toate statele care recunosc valoarea principiului național și a factorului creștin au contestat, fără a lua măsuri pentru a eradica Francmasoneria.

Francmasoneria este un ferment de continuă și subversivă subminare a ordinii sociale prin aceea că își selectează din funcționarii statului, din ofițeri,unelte subordonate altei autorități pământești decât acelea care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori nestiuti inca nici de ei, avand sa lupte pentru idei și scopuri politice ce nu le cunosc. Este o luptă dezechilibrată, niciodată nu există o siguranță în viața statului și în ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna și întunericul.

Jurăminte ale francmasoneriei

Împotriva jurământului creștinesc pe care acei functionari l-au prestat statului, ei dau un jurământ păgânesc, pe deplin diavolesc, cum am amintit în episoadele trecute.
Francmasoneria luptă împotriva legii naturale voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusa din națiuni. Biserica Ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al națiunilor și le-a ajutat să-și dobândească libertatea și să-și mențină ființa primejduită de asupritori nu admite lupta pentru exterminarea varietății spirituale din mijlocul omenirii.

Biserica Ortodoxă a dat anatema francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă și în special pentru următoarele motive.Francmasoneria învață pe adepții săi să renunțe la orice credință și adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu ratiunea lor. Illuminati propagă astfel necredința și lupta împotriva creștinismului, ale cărui învățături sunt revelate de Dumnezeu. Vânează  pe câți mai mulți intelectuali să și-i facă membri și îi obisnuiește pe aceștia să renunțe la credința creștină.

Illuminati ii rupe de biserică și, având inîn  vedere influența însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de așteptat ca necredința să se întindă asupra multor cercuri sociale. În fața propagandei anticreștine a acestei organizații, Biserica Ortodoxă ar cam trebui să  raspundă cu o contra-propagandă.
Francmasoneria propagă o concepție despre lume ca fiind una de origine naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume și ideea omului că persoana deosebită, destinata nemuririi.Din raționalismul și naturalismul său, francmasoneria deduce în mod de-a dreptul infam și consecvent o morală pur laică, un învățământ la fel de superficial, de lumesc, excluând orice principiu moral și orice educație ce rezultă din credința religioasă și din destinația omului la o viață spirituală eternă. Se remarcă de asemenea materialismul și oportunismul cel mai cras, în toate acțiunile lor „ale aleșilor”, iar aceasta este  încă una dintre caracteristici.

Neținând seama de deosebirile din afară dintre oameni, de granițe, rasă, culoare, naționalitate, clase și stări, francmasoneria pretinde ca lucrează pentru întronarea în lume a celor trei principii ale marii Revoluții Franceze: libertate, egalitate și fraternitate, și că în activitatea ei dă dovadă de cea mai largă toleranță.

După propria lor mărturie, ce sunt libertatea, egalitatea și fraternitatea masonice, lucrurile stau altcumva.

„Libertate. Arma atotputernică cu care noi am răsturnat lumea, înseamnă independența fără margini și fără restricții, sustragere de la orice autoritate; înseamnă libertatea spiritului, care nu poate fi stânjenită de nicio revelație; înseamnă independența voinței, care nu se supune niciunei puteri, care nu recunoaste nici rege, nici Dumnezeu… Cu ajutorul libertății,ca pârghie, și al pasiunilor omenești, ca punct de sprijin, noi vom răsturna pentru totdeauna pe regi și pe preoți, acești dușmani neînduplecați ai neamului omenesc, mai funești pentru omenire decât tigrii pentru celelalte animale”.

Iată-i pe francmasoni proclamându-se, pe temeiul principiului de libertate, anarhiști și atei, dușmani neîmpăcați ai monarhiei și ai religiei!

Unde le este toleranța față de convingerile politice şi religioase ale celor ce nu
fac parte din lojile lor?

„Egalitate. Instrumentul atotputernic cu care noi am transformat lumea înseamnă: egalizarea proprietăților, căci drepturile omului la pământul comun, ca cetățean al unei singure și aceleiași lumi, ca un copil al unei singure si aceleiași mame, sunt mai vechi și mai sacre decât toate contractele și decât tot dreptul nescris, și prin urmare aceste drept uri trebuie restabilite, iar contractele trebuie rupte și dreptul nescris trebuie desființat”. Iată ce anume reprezinta comunismul sub forma lui cea mai nouă- bolșevismul, justificat și propovăduit de loji, ca principiu al egalității!”

„Fraternitate. Făgăduințăa atotputernică cu care noi am stabilit puterea noastră, înseamnă: frăția în francmasonerie, pentru a construi un stat în stat, cu mijloace și funcțiuni independente de stat și necunoscute statului; frăția în francmasonerie, pentru a construi un stat deasupra statului, cu o unitate în cosmopolitism, cu o universalitate care face ca francmasoneria să fie superioară statului și să-l conducă; frăția în francmasonerie, pentru a
constitui un stat în contra statului, atâta vreme cât vor mai exista armate permanente, care sunt instrumente de aparare, principii parazitare, piedica a oricărei înfrățirii. Prin ajutorul fraternității, ca parghie, si prin urile omenesti, ca punct de sprijin, noi vom face să piară pentru totdeauna parazitismul și represiunea armata, aceasta ciuma nepotolită, aceasta groază sălbatică a neamului omenesc”.

Avem proclamata ura împotriva armatei, ca susținătoare a ordinei în stat, în „numele fraternități masonice”!

Trecerea peste deosebirile dinauntru de credința religioasă și confesiuni”, trâmbițată de masonerie ca un act de mare afinitate sau largheț sufletească din parte-i, ca o binevoitoare îngăduință față de credință religioasă a celor ce bat la ușile templelor lor, se schimbă dar, după depunerea jurământului de credință masonică, în ateism cras, în tăgăduirea existenței lui Dumnezeu și a sufletului.

De altfel, chiar formula de „Marele Arhitect al Universului” sub care pare a se regăsi în loji ideea de Dumnezeu, este o amăgire, o minciună sfruntată, pentru ca inițiaților de gradul 25 masonic li se spune răspicat: „Marele Arhitect al Universului, în onoarea căruia arde tămâia lojilor și atelierelor, nu este Dumnezeu, ci îngerul luminii, geniul muzicii, spiritul focului”.

Dar, dacă nu există Dumnezeu și suflet, nu există, după logica masonică, nici înger, geniu și spirit, ci aceste expresii sunt vorbe goale, cărora nu le corespunde nimic real.
Dupa alții, „Marele Arhitect al Universului” este însăși francmasoneria, care se intitulează cu emfază și „Marea Asociație de distrugere universală”. După aceasta interpretare, literele D.G.A.D.U. care reprezintă, pentru profani, inițialele cuvintelor franțuzești: „Du Grand Architect de l’Univers”, sunt pentru francmasoni inițialele francmasoneriei: „De la Grande Association Destructive Universelle.

În fine, după concepția materialistă despre lume a Illuminati, „dumnezeul” masonilor este Natura sau, mai exact, Omul. Am selectat mărturisirea făcută de un mare mason evreu: „Cred în eterna Materie-Mama… și în Om, Fiul ei iubit… Carele din Materie s-a zămislit și din Pământul,ce-l susține și-l nutrește, s-a făcut…”

*****************************************************************

De aici înainte, serialul meu inițiat va cunoaște unele schimbări.Nu vor fi unele care va vor crea neplăceri, însă, din moment ce interesul dumneavoastră este unul crescut, se impun anumite luări de opinii „direct de la sursă”. Dar, despre toate acestea și alte lucruri conexe veți avea parte și le veți cunoaște la timpul cuvenit.

*****************************************************************

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ,Announcing MyIlluminati | The New Yorker, BBC – Future ,

 Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here