Despre Illuminati-Episodul al Patruzecilea

0
276

Motto „Nu era niciun foc care să poată să-i lumineze şi văpăile vii ale stelelor nu puteau să risipească acea noapte înfricoşătoare. Câteodată li se arăta o învâlvorare înspăimântătoare care se aprindea de la sine şi, zguduiţi de această vedenie, cu pricină necunoscută, socoteau arătările şi mai grozave încă Meşteşugul copilăros al vrăjitorilor nu mai putea nimic şi îngâmfarea lor că ştiu ceva ieşise de ruşine.Ei care ziceau că pot să gonească din inima bolnavă spaimele şi tulburările, chiar ei zăceau acum plini de ruşinoasă spaimă.Şi măcar că nu era prea mare grozăvia care să-i înspăimânteze, totuşi fiarele care treceau şi şerpii care fluierau îi îngrozeau, şi se topeau de frică şi închideau ochii să nu mai vadă prăpădul ce-i pândea din toate părţile.Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi; ea îşi vede mărită nenorocirea Căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată” (Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 17, versetele 5-11)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii dimpreună cu toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media sunt devoalate tuturor. De asemenea, în plin secol al XXI-lea  aceste cabale grupate elitist în societăţi secrete sunt prezentate în adevărata lor lumină, ridicând acel văl al secretomaniei care a asigurat prosperitatea unui putred sistem ce își închipuie că totul ar rezista pentru totdeauna!

De aceea, treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult ce îi slujesc cu obediență…este nulă!Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al patruzecilea episod al serialului lansat acum mai bine de un an de zile intitulat –„Despre Illuminati”.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

De mai bine de trei milenii, instituția provenită din masonerie, prin îndoita ei origine templieră și meșteșugărească-după cum o învederează numele de franc-maçon (zidar liber)- a luat din secolul al XVIII-lea aspectul nevinovat al instituirii unui grup de „sociabilitate specifică.” În acest grup au fost mereu aduși, cooptați laolaltă oameni provenind din toate păturile sociale, din toate profesiile, din toate semințiile, din toate confesiunile.Aproximativ în același timp, respectând tiparul epocii, în Regatul Unit al Marii Britanii a luat ființă acea ” excepțională instituție de aleasă sociabilitate „-care este clubul.

Inedit (sau nu) rămâne faptul bine împământenit că, nici clubul, nici lojă masonică nu îngăduie prezența femeilor. Ele își pot organiza „cluburi feminine”, sau loji de adopție. Dar nu se pot amesteca, în club sau în loji, cu membrii sexului dezavantajat.Nu de alta, dar ca să nu existe conflicte și ca să nu le schimbe gândurile…

În cele ce urmează am să vă creionez anumite direcții masonice , consemnate de către istoria mai mult sau mai puțin recentă.Oricum, demn de remarcat este faptul că „ceea ce este esențial în trecutul, prezentul și viitorul masoneriei” (D.Beresniak-Francmasoneria în Europa de Est), ca și în viitoarea configurație a omenirii,  rămân „două năzuințe de rang înalt.”

Prima dintre ele se identifică cu „năzuința libertății.” A libertății individuale, precum și a libertății naționale. De aceea, interpelată (sau deloc), masoneria ar fi ajutat la momentele importante istorice ca fluxul evenimentelor să fie îndreptat acolo unde aceștia și-au impus voința.Nu se poate vorbi despre acest subiect din perspectiva martirajului acestora, deoarece tot ceea ce s-a întâmplat în tulburătoarea istorie a omenirii a avut o finalitate.De aceea, persecuțiile, calomniile și scoaterea în afara legii au fost evenimente logice.În Rusia, de exemplu, lojile au putut să se bucure de un minimum de libertate doar în decursul celor câteva luni care s-au scurs între revoluția din martie și cea din octombrie 1917.În Cehia, numai între anii 1918-1939.În Ungaria numai între anii 1867-1918.În Polonia, inițial până în anul 1795, apoi între anii 1918 și 1926.

Numai în România, țară care, printr-un concurs de împrejurări și îndeosebi printr-un capriciu al marelui împărat mason Napoleon al III-lea s-au petrecut evenimentele fără nicio restricție.De altfel, incredibil dar pe deplin verificabil, acest model a avut marele noroc de a sluji de experiment prioritar „marelui principiu” al naționalităților.Masoneria a putut activa fără nicio constrângere sub lunga domnie a regelui creator de star Carol I (1866-1914), iar apoi sub urmașii lui la tron, între 1914 și 1937, precum și în perioada 1944-1947.Înlăturarea monarhiei a însemnat și scoaterea în afara legii a lojilor masonice din țara noastră.

Cea de-a doua țintă supremă a masoneriei universale începe din clipa în care a fost realizată cea dintâi.Anume, din clipa în care lojile și-au făcut datoria și au contribuit la realizarea independenței a fiecărui stat din țările în care îndrăzneau să activeze în clandestinitate.Încununarea acestei realizări naționale, prin toate mijloacele cunoscute o vor realiza masonii care vor multă pentru acea „pace eternă” evocată acum mai bine de două sute de ani de filozoful Immanuel Kant-„pentru Templul ideal al Umanității.”

Supusă unui regim degradant, cu mult mai crud și mai despotic decât statele vecine, România se străduiește de mai bine de 70 de ani să-și recupereze adevărată identitate istorică națională, dar și instituțiile liberale pierdute dimpreună cu imaginea corectă pe care o merită în conștiința europeană.

Masoneria și revirinentul ei au slujit unor interese meschine în contextul în care unele obiective patriotice au fost fluturat și emise doar din spirit de frondă, nicidecum considerate politici de stat.De aceea, masoneria constituie o rețea ce se recomandă a fi „universală”, plină de fraternitate.Integrarea în „lanțul de unire masonic” a avut mereu darul să atragă solidaritatea intelectualității în așa-zisa „Lume Liberă”.Numai că, majoritatea istoricilor nu vor sau nu pot să amintească despre dorințele poporului român, mereu îndatorat și asuprit și în prezent.Acest „lanț de unire” i se opune rezistența reală, a oamenilor verticali  care au descoperit cumulul de minciuni, de nenumărate deservicii izvorâte din prostia și răutatea acestor malefici și pe deplin ticăloși.Din nerecunoașterea realității și având pârghii  precum regimurile totalitare, închipuirea „Lumii Libere” a constituit numai o fantasmă, asemenea unei Fete Morgana.

O societate cândva secretă, astăzi discretă,-care a avut pe coloanele ei cele mai înalte figuri ale istoriei moderne a poporului român:frații Brătianu,frații Golești, Alexandru Ioan Cuza, C.A.Rosetti,Petre C.Carp,Titu Maiorescu și atâția alții-a ajuns să fie populată de către foarte multe non-valori.Trebuie admis fapt ul că, această societate a militat cu un succes discutabil în a obține, „prin noi înșine”-solidaritatea masonică…libertatea României.Iar aici, menționez și aduc în discuție providențialul război al Crimei și apoi Unirea Principatelor.

Cu alte cuvinte, această societate cândva elitistă și pe deplin demnă a ajuns o adunare primejdioasă pentru sănătatea politică și morală a poporului român.Nu orice fel de secrete pot aduce bunăstarea mult visată.De aceea, singurul obiectiv în clipa prezentă e acela de a stăpâni și de a influența, în funcție de multiplele interese viitorul social și politic din epoca post-COVID 19.

În concluzie, istoria trebuie cunoscută în detaliu.Iar cei care o ignoră sau ascund adevărul trebuie rapid îndepărtați, cu recursul de a-și revizui motivațiile.Este de la sine înțeles că, de obicei spre bine dar de cele mai multe ori spre rău, rolul esențial al societăților secrete s-a rezumat la mistificarea tuturor evenimentelor, la pregătirea lor cât și la schimbarea regulilor în timpul jocului.În afara acestor deziderate (cât se poate de meschine), Masoneria în actuala conjunctură a societății planetare, pe deplin controversată și pângărită de o istorie care nu-i mai face deloc cinste, se poate concentra și pe schimbarea personajelor din sfera de influență politică.Nu mai reprezintă absolut niciun secret faptul că, traumatizată de reaua credință absolută a mișcărilor politice totalitare, de la extrema dreaptă până la extrema stângă, Masoneria ne influențează și ne dictează după bunul ei plac…

Închei aici acest episod cu speranța că am  mai lămurit câteva aspecte esențiale ale acestei societăți secrete și totodată, după atâtea frământări fără precedent în istoria omenirii, cuvinte și noțiuni precum „teroare”,”corupție”,”alternative” și „soluții” vor avea ecoul și succesul atât de mult scontat.Să nu ne imaginăm că, dacă vom apela la ipoteza conform căreia vom reuși să deslușim un anumit episod mai lung sau mai scurt din istorie, vom atinge toată înțelegerea asupra acestui subiect.Totuși, fără să mă erijez în savantul absolut, cu ochii minții și cu zvâcnirea și pornirea sufletului voi continua să vă ofer informații despre tot ceea ce se leagă direct sau indirect, în ceea ce privește acest subiect, totul perfect argumentat și motivat.

 

********************************************

 

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.               

Sursa foto : ,Announcing MyIlluminati | The New Yorker, BBC – Future ,

 Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național
Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here