Despre Illuminati-Episodul al Patruzeci și unulea

0
253

Motto :” Iubiţi dreptatea, judecători ai pământului; cugetaţi drept despre Domnul şi căutaţi-L cu inimă smerită,Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El.Într-adevăr, cugetele viclene depărtează de Dumnezeu, şi puterea Lui, când Îl ispiteşti, mustră pe cei fără de minte.Duhul cel Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de vicleşug, Se depărtează de minţile fără de pricepere şi Se dă în lături când se apropie fărădelegea;Înţelepciunea este duh iubitor de oameni şi nu lasă nepedepsit pe cel care huleşte prin vorbele sale, căci Dumnezeu este martor gândurilor celor mai ascunse şi pătrunde fără greş inimile şi aude toate cuvintele.Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.”(Cartea înţelepciunii lui Solomon,Capitolul 1,versetele 1-7)

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii dimpreună cu toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media sunt devoalate tuturor. De asemenea, în plin secol al XXI-lea  aceste cabale grupate elitist în societăţi secrete sunt prezentate în adevărata lor lumină, ridicând acel văl al secretomaniei care a asigurat prosperitatea unui putred sistem ce își închipuie că totul ar rezista pentru totdeauna!

De aceea, treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult ce îi slujesc cu obediență…este nulă! Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al patruzeci și unulea episod al serialului lansat acum mai bine de un an de zile intitulat –„Despre Illuminati”.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

Personalitatea lui Jacques Attali

Într-o carte pe care Henry Kissinger a numit-o „strălucită şi provocatoare… greu de respins“, insiderul Jacques Attali confirmă faptul că bancherii „iluminați” sunt în curs de impunere a unei hidoase „Brave New World“ asupra omenirii, o lume bizară care n-are nicio conexiune cu frumuseţea, cu bunătatea, cu adevărul sau cu realitatea.
Cartea „O scurtă istorie a viitorului“ descrie ordinea de zi a elitei pentru secolul XXI. Titlul este revelator, deoarece Attali defineşte istoria ca fiind „nimic mai mult decât gândirea celor mai puternici“. Așadar, lucrarea este o poveste predictivă a secolului XXI, în funcţie de planurile elitelor.

Aceasta nu e o simplă carte.În ea ni se ilustrează un viitor deosebit de sumbru.Trecutul, aşa cum afirmă şi autorul ei reprezintă o etapă dar și ” operspectivă critică asupra trecutului nostru şi mai ales asupra prezentului sau, mai precis, asupra tendinţelor şi pattern-urilor prezentului.”Cu alte cuvinte, tocmai conturarea acestora desăvârșesc un tablou al felului în care este cel mai probabil să arate viitorul, dacă acele pattern-uri îşi continuă dezvoltarea nestingherite de contra-mişcări neprevăzute
Iar acum, în centrul subiectului nu stau deloc cei pentru care am alocat ebergie, bani și timp pentru a îi de boala.Departe de a-şi asuma un caracter profetic, lucrarea lui Attali poate să fie considerată mai mult un ghid, pentru aşteptările prezentului, asupra a ceea ce ar putea să aducă viitorul, în funcţie de traiectoriile mega-proceselor deja aflate în desfăşurare.
Jacques Attali vede viitoarea dezvoltare a lumii ca având loc în trei „valuri” de transformare (într-un mod similar cu viziunea valurilor viitorului a lui Alvin Toffler sau cea a valurilor democratizării a lui Samuel Huntington).
În ceea ce priveşte impresia subiectivă pe care o lasă lectura, cartea este scrisă concomitent într-un ton pesimist şi într-unul optimist.Proiecțiile delimitează și înfricoșează prin dimensiunile apocaliptice ale lumii noastre, urmate de reliefarea
unui altparadisului mundan, aproape prevestind sfârşitul umanităţii, urmat de renaşterea acesteia.

Cele două etape menţionate cvasi-metaforic mai sus sunt conceptualizate de autor sub numele de hiperconflict şi hiperdemocraţie, ele succedându-se după o primă etapă a hiperimperiului.
Povestea proiectată în lucrarea lui Attali este, de fapt, povestea capitalismului. Autorul afirmă că întreaga istorie a civilizaţiilor „este reductibilă la un singur principiu, cel al individualizării accentuate
şi graduale, care, odată pornită, a funcţionat ca un motor al devenirii societăţilor şi nu mai poate fi
oprită.”

„Chiar dacă manualele de istorie se interesează şi în zilele noastre mai mult de principi decât de negustori, chiar dacă ele preferă să relateze ascensiunea şi decăderea împărăţiilor ce vor continua
să-şi împartă lumea şi în mileniile următoare, esenţialul evoluţiei Istoriei se află, din acel moment, în altă parte: în naşterea unei ordini individualiste, care şi-a făcut din drepturile omului un ideal absolut. O ordine capabilă să producă, prin violarea neîncetată a propriului ideal, bogăţie, mai mult decât oricare dintre cele anterioare ei” (pagina 27).

Deşi, iniţial, are anumite reminiscențe quasi romantice şi aduce un plus de demnitate
şi confort existenţei umane, ceea ce avertizează este pe deplin răscolitor.Se referă la individualizarea care va duce, în cele din urmă, tocmai la perimarea valorilor
în numele cărora a pornit la drum şi la transformarea oamenilor în pioni integraţi într-o reţea complexă a unor multiple forme de sclavie, așa cum a lăsat scris Jacques Attali.

Dar forțele fasciste care au dus lumea în întuneric acum 80 de ani își întind din nou tentaculele, și-și desfășoară vastele armate de conturi false pentru a ne întoarce unul împotriva celuilalt. Pentru a ne determina să fim neîncrezători, să urâm, chiar să ne omorâm unii pe alții!

În India, femei și bărbați nevinovați au fost masacrați după ce știri false că ar fi răpit copii au fost răspândite ca focul cu ajutorul WhatsApp. Un studiu de referință din Germania a constatat că atacurile asupra refugiaților cresc odată cu numărul de utilizatori de Facebook. Vă dau un alt exemplu, cu toate că vă voi stârni…De pildă, un neo-fascist este noul președinte al Braziliei după ce minciunile toxice despre adversarii săi au devenit virale pe social media – până când 89% dintre alegători le-au crezut!

Este un război de propagandă pe toate fronturile – nu prin radiourile din casele noastre, ci prin telefoanele inteligente din buzunarele noastre.

Însă există vreo modalitate de a-i pune capăt?

În timpul alegerilor din Brazilia, s-a făcut un experiment: doar șase persoane au primit o pregătire de bază pentru a investiga rețelele de propagandă și au desființat fabrici online de știri false care au ajuns la 16 milioane de oameni. De aceea, imaginați-vă ce ar putea realiza de zece ori mai multe persoane!

 
 Rolul lor în secolul XXI
Familiile Illuminati sunt cele care determină și mobilizează absolut toate acțiunile militare, trimițând soldați pe post de carne de tun în țările sărace, dar bogate în resurse naturale. Membrii acestora au creat sistemul monetar, pentru a înrobi și a controla populația.Ei dictează ratele dobânzilor și limiteaza cantitatea de bani aflată în circulație, care se află pe traseul cunoscut de ei.De aceea, orice instituție financiar-bancară o controlează, chiar dacă este de talia și prestigiul Bănci Angliei sau Rezervei Federale a Statelor Unite, trăgându-și apoi un procent consistent prin nenumăratele taxe, inventate și legalizate tot de ei. În acest fel sunt finanțate acțiunile militare aducătoare de profit și este întreținută prosperitatea, iar luxul și stilul de viață, îl consideră un drept natural, derivat din dreptul divin de a stăpâni discreționar.

Discreția Illuminatilor

Cultivarea acestei discreției nu e deloc întâmplătoare, din moment ce, învăluiți în mister  pelerinii Illuminati, despre care crede că ar putea desfășura în continuare întâlniri secrete oriunde.

Ideea că întâlnirile clandestine ale acestor Illuminati ar fi avut loc în micul oraș bavarez Ingolstadt, acum mai bine de două sute cincizeci de ani nu ar putea părea exagerată.

Acest oraș are o istorie lungă a acestor „frății”, care la un moment dat a fost consemnat ca fiind locul de naștere al societății secrete care a devenit mit parțial, parte a adevărului istoric și fundamentul nenumăratelor teorii ale conspirației.

Adevăruri învăluite sau fake-news-uri incitante?

Fenomenul de „fake news „este inclus în acest meniu, în acest conglomerat misterios, din moment ce totul se învârte în spatele unor „nevinovate” povești, a unor fapte cunoscute și atestate documentar împletite cu parfumul legendelor cu caracter mai mult decât fantezist. Mai direct spus, promovarea de minciuni și manipulări grosolane a folosit la îngroparea, la ascunderea adevărului istoric și a legăturilor și evenimentelor pe care i-a avut ca protagoniști.

Iar, dacă plecăm din punctul de a cerceta etimologic acest cuvânt, vom avea toate șansele de a fi închiși că într-un labirint.Illuminati este forma plurală nearticulată a substantivului latin illuminatus, „iluminați”.Cu siguranță nu este o denumire sau titulatură, care se referă la mai multe grupuri și mișcări, atât istorice cât și moderne, atât reale cât și fictive. Este cu mult mai mult decât se oferă ca „informație oficială.”

Din moment ce tot ce se spune “la liber” despre orice, fiecare își poate imagina și aduce contribuția. Dar, acesta nu este decât rezultatul unui fals care izvorăște dintr-un lung șir de minciuni oficiale, pe care Sistemul iese în avantaj.

Pe bună dreptate, aveți tot dreptul să vă considerați ca fiind prinși în acest miraj-acela al cunoașterii pe de o parte și acela al transmiterii informațiilor, a îmbogățirii lor.Mai mult ca sigur că nu este nimic adevărat, deoarece paradigma este inevitabil ranversată și are numai o înfățișare a acestei simple concepții conspiraționist-alarmist-apocaliptice, la mare modă în aceste vremuri nesigure, tulburi. Dar, îndrăznesc să vă întreb- „dacă este adevărat”?

În acest caz, vom descoperi, pe baza a ceea ce există și se propagă (mituri, adevăruri,legende) încet dar sigur că “Forța”, „Puterea” acestei lumi nu este aceea pentru care se bat în prezent Statele Unite ale Americii , Federația Rusă, Japonia,India U.E. etc Toate aceste puteri economice și militare, excelent asamblate (până la proba contrarie) nu sunt decât niște banale piese de joc, mânuite din umbră de cei din partea nevăzută a iceberg-ului.Cu alte cuvinte, adevărații stăpâni ai planetei nu suportă deloc ideea de a fi vocali și nu-și doresc notorietatea.

De acolo, din acel „cald” anonimat al Întunericului, ei leagă și dezleagă mersul lucrurilor, influențează orice.De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii înțeles că autoritate, acest for necunoscut celor mulți guvernează aproape fără vreo problemă.

Scriitori ca Mark Dice,David Icke, Ryan Burke, Jüri Lina și Morgan Gricar au argumentat că Iluminații bavarezi au supraviețuit, posibil până în ziua de azi. Multe din aceste teorii sugerează că evenimentele din lume sunt controlate și manipulate de o societate secretă care se numește Illuminati.

Aceștia instituie și impun legi, trasează și împrăștie mascat idei dorind să instaureze Noua Ordine Mondială.

Dacă ne uităm în istorie, aceștia au hotărât când anume trebuie să se „facă pace” dar și când anume au avut loc revoluții sângeroase, din moment ce ei decid și instaurează guverne, hotărasc ce națiuni dispar pentru ca altele sa le ia locul. Tot ei  sunt autorii “fabricării” de noi ideologii și chiar religii.

Aceștia au creat sistemul capitalist, cu toate avatarurile sale și tot ei au creat și orientarea comunistă, național-socialistă și chiar fascistă. Nu au întâmpinat absolut niciun fel de opoziție,  nicio formă de protest serioasă, deoarece ei au eliminat, asemenea unor cărți de joc toate aceste forme de control și orânduire socio-politică, numai dacă analizăm anumite aspecte.Modalitatea de operare este ireproșabilă, aproape inaesizabilă, din acest punct de vedere ei fiind cu adevărat maeștrii.

Să ne întoarcem un pic în tulburatul secol al XX-lea și să încercăm , pe repede înainte să ne aducem aminte de ceea ce a însemnat doctrina bolșevică.Comunismul a fost rapid asimilat și metamorfozat în istorie ca o „perioadă necesară”, iar în momentul în care au socotit că e cazul, la cererea publicului atunci când au considerat că nu mai corespunde cu planurile lor, au înlocuit atât piesele de joc cunoscute (sau le-au dat credit mai departe) dar și modul de prezentare.

De altfel, chiar dacă a avut o cu totul altă desfășurare și rețetă, doctrina fascistă a reușit, în timp record să fie văzută, iubită și chiar divinizată…

Un alt șir de întrebări,  pe deplin legitime, pe deplin motivate, logice se nasc astfel-„Cine a fost în spatele acestora?Cine a tot finanțat, a propagat și a convins până a idolatriza și a seduce masele?” 

Acum, chiar este cazul să faceți un exercițiu de voință și de imaginație,  iar pe final, fără să vă mai mirați, dar nici să vă mai întrebați, vă puteți răspunde.

Revenind, din vremurile romantice cât și în plină eră post-adevăr,lumea contemporană și-a cam dat seama că toți acești „iluștri necunoscuți” și „înțelepți” au grijă de noi, se sfătuiesc și făuresc toate tratatele militare și economice internaționale.După cum am amintit sau ați dedus, tot ei schimbă regimuri politice și presedinti de state, ca pe niște simple piese uzate ale unei masini. Pentru ei, Lojile Masonice de orice rit, N.A.T.O., Grupul Bilderberg, O.N.U., Comisia Trilaterară, fosta U.R.S.S. dar și alte organizații pe care le cunoaștem sau le-am văzut sau le mai vedem încă defilând cu un aer ceremonial în documentare mai puțin accesate și interesante din atâtea unghiuri, puncte de vedere …

Îndrăznesc să lansez o supoziție, din moment ce accesul la informații de acest tip este restrictiv. Toate organizațiile și organismele msi sus menționate nu sunt altceva decât “terenul de lucru” al acestor veritabili stăpâni din umbră. Despre identitățile și naționalitățile Celor 13 Familii din „Aristocrația Neagră” sau Cei 300 și îndeosebi a Illuminatilor nu se cunosc decât foarte puține lucruri, după cum este facil de intuit. În schimb planurile lor devin vizibile pe măsura ce “vălul” nostru se poate elibera de pe ochii noștri, ai tuturor celor care doresc să cunoască ,să devoaleze și să afle cu tot dinadinsul Adevărul.

Aici, în mod cu totul special se impune altceva, deoarece morivația aceasta este dublată în egală măsură și de setea cunoașterii totale dar și de dorința de a fi cu adevărat sau de a îndrăzni de a fi…liber. Puterea acestora este mare și temută de oricine care se arată interesat sau ajunge să afle, direct sau indirect  câte ceva despre aceștia.

 

Planul Illuminati 

De-a lungul mileniilor, aceștia au avut un plan aproape infailibil, pe deplin desăvârșit prin arta conspirației până aproape de acel plan al „perfecțiunii.”Proba de necontestat o constituie tocmai trecerea timpului, deoarece, neavând statutul de nemuritori, au întâmpinat multe și variate probleme, chiar dacă nu le-a șlefuit politica.

În general, aceștia acționează în trei mari „tehnici” sau direcții, atât de simple dar tot atât de greu de contracarat.

Prima dintre ele se bazează pe crearea de animozități, pe conflicte și războaie în care cele două părți provocate vor avea numai de pierdut.De altfel, cercetând și apelând la istoria oficială , ne vom da seama că tocmai lupta unuia împotriva celuilalt și nu contra adevăratului instigator duce la apariția haosului și la profitul acestor malefici.
Cea de-a doua fază se bazează pe oferirea de alternative, de soluții, aproape identice ambelor părți. Și aici, ei joacă cu succes rolul de mediatori, de negociatori,  de împăciuitori.

Odată oferite soluții, națiunile aflate în derută sunt pe deplin dezorientate și apelează la „salvatori”,lăsând din neglijență sau chiar de bunăvoie imounerea acestor soluții, rezolcarea lor.

Ceea ce este deosebit de interesant, pentru toți ei nu apar niciodată în văzul tuturor, se feresc de publicitate, din moment ce au interese și finanțează toate părțile implicate în conflict.
Chiar dacă trec întotdeauna drept instanța supremă împăciuitoare care pune capăt conflictelor, nu se vor știi să caute o pace , o rezolvare de urgență, iar costurile umane  și materiale sunt imense.

Succesul lor mondial nu se bazează exclusiv pe politica lor inteligent – diabolică, cat msi ales pe inerția ,blazarea, necunoștința și superficialitatea marilor mase de oameni din întreaga lume. E cunoscut faptul că masele sunt foarte ușor influențate deoarece cred absolut tot ce li se servește drept viață zilnică și realitate palpabilă.  Mase de oameni se lasă docil conduse precum o turmă de oi .Ceea ce îi deranjează este numărul de peste 6 miliarde de capete…

Aristocrația Neagră din care face parte și această „frăție” cunoscută ca Illuminati are rolul de a pregăti terenul venirii Antihristului, a falsului Mesia. Acum, mai mult ca niciodată, fără să vă înfricoșez în plus, vă invit și vă provoc la încă un exercițiu de imaginație deoarece conform teoriilor vehiculate și controversate, nimeni și nimic nu le poate sta în cale.Sentimentul este dur, dar nu trebuie persistat în zona aceasta de resemnate, de înfrângere deja programată.Și să nu vă gândiți că vreunul dintre ei ar fi atins iluminarea spirituală.Nici pe departe, din moment ce „acești frați” generează pe dușmanul Creatorului Cerului și al Pământului.

Termenul acesta, din cele mai îndepărtate veacuri le-a fost atribuit mai degrabă din sentimentul inferior de frică și obediență.Ca și alte organizații oculte, malefice și pe deplin nocive ei nu apar deloc în mass-media mondială… din simplul motiv că ei o dețin si o controlează aproape în totalitate.

Dacă tot am adus vorba despre aceștia, cu tot respectul față de dumneavoastră vreau să vă prezint lucrurile nedeformat, fără a-le face cumva într-un context pozitiv.

O altă supoziție se leagă de averile lor incredibile, deoarece întregul sistem bancar mondial este la picioarele lor. Ca să vă fac să zâmbiți, pot să asemăn averea milionarilor din topurile ”Forbes” ca fiind ca a unor simpli băieți de mingi pe lângă a lor, a celor care  dețin adevărata putere consolidată prin sume de ordinul miilor de miliarde de dolari.

Illuminati este compusă din mulți milionari, miliardari care au o influență majoră asupra majorității afacerilor globale, inclusiv planificarea unei noi ordini mondiale. Mulți lideri mondiali, președinți, prim-miniștri, redactori și directori executivi ai marilor companii Fortune 500 sunt membri ai zidăriei libere. Acum, pentru prima dată în istorie, ei încearcă să fie transparenți, într-o mică măsură,  fără a lăsa vreo cale de comunicare și de a „deschide ușa” spre mase.

Începutul conspirațiilor

Istoria oficială amintește gruparea Illuminati drept o organizatie ocultă care a luat nastere undeva în anul 1776. Adevărul este vechi de mii de ani. Cu mult înainte de apariția lojilor, a Masoneriei  sau a oricărei organizații oculte, undeva printre nisipurile Orientului Apropiat, se punea la cale o conspirație al calărei scop final era dominarea întregii lumi. Într-un colț de la marginea civilizațiilor Sumerului și Mesopotamiei, lua naștere așa numita Frăție a Șarpelui. Înainte de apariția religiilor monoteiste, cei grupati în Frăția Șarpelui oficiau un cult in care îl venerau pe cel rău, cunoscut atunci cu numele de Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe aceasta planeta. Liderii acestui cult de origine sumeriană își spuneau ei înșiși Iluminati, deoarece în cadrul ritualurilor primeau …”lumina cunoașterii direct de la stăpanul lor din Întuneric…Au străbatut astfel veacurile fără să fie detectați de nimeni.

Aceștia au privit din umbră nașterea și decăderea Greciei Antice, a Imperiului Roman, răspândirea creștinismului (cel mai aspru și nemilos „dușman”al acestei confrerii), propaganda și acapararea Islamului, consolidarea primelor state ale Europei Medievale, descoperirea Americilor, apariția prafului de pușcă si perioada Renașterii.

********************************************

Fără a concluziona și astfel a menține deschis acest interes,  voi publica viitoarele conținuturi cu scopul de a identifica cu mai largă vizibilitate atât ideile cât și acțiunile, într-o sferă mai mult apropiată de sensul sociologic al „societaților secrete” . Nu voi ascunde niciun fel de amănunt sau interes, dar, din motive lesne de înțeles și de altfel care cu adevărat respectă deontologia și valorile mele etice și profesionale, bibliografia sau sursele nu le voi menționa din motive întemeiate.
Dacă în jurul unor anumite idei care circulă în, de la și pentru o masă largă „alternativă” totul pare „o poveste”, sunt nevoit să apelez la acest artificiu și să vă relatez toate acestea pe parcursul a mai multor epusoade.Toate materiale original concepute o să fie grupate într-o zi și vor alcătui cu ajutorul Lui Dumnezeu o carte. Oricum, pe durata lungă a acestui serial , vă voi „plimba” și explica cu ajutorul elementelor și mijloacelor existente tot ceea ce vă doriți să aflați.Vă asigur că tot acest parcurs, într-un domeniu mult prea puțin prețuit și cunoscut vă vor reconforta iar „rezervorul” de idei, credințe, practici și simboluri sincronizat cu vastele cunoștințe venite dintr-un spectru larg de surse vă va dinamiza.
Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă invit încă de pe acum să urmăriți acest serial care încearcă și reușește „să facă lumină” în acest atât de sensibil subiect.
Despre implicarea Illuminati în viața publică, dar și multe altele veți lectura în viitorul episod.

********************************************

 

Vă promit că voi continua „această călătorie” şi astfel interesul pentru subiect va fi dezvoltat. Cu speranţa că toate aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea, desconsiderate, iar prin acest demers jurnalistic coroborat cu aceste cunoștințe mai mult sau mai puțin vechiculate despre secretele, influența și puterea acestor malefici vor fi cunoscute iar dumneavoastră veți fi cei câştigați, vă mulțumesc pentru atenția acordată.             

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here