Despre Illuminati-Episodul al Patruzeci și patrulea (Final)

0
145

Motto „Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului(…)Dar ei au ispitit şi au amărât pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-au păzit.Şi s-au întors şi au călcat legământul ca şi părinţii lor, întorsu-s-au ca un arc strâmb.Şi L-au mâniat pe El cu înălţimile lor şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El.” Psalmul 77 al Proorocului și Regelui David, versetele 42, 62-64

Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai trebuie să credem ceea ce ei, Iluminatii dimpreună cu toate minciunile lor predate sau prefabricate de complicii lor din mass-media sunt devoalate tuturor. De asemenea, în plin secol al XXI-lea  aceste cabale grupate elitist în societăţi secrete sunt prezentate în adevărata lor lumină, ridicând acel văl al secretomaniei care a asigurat prosperitatea unui putred sistem ce își închipuie că totul ar rezista pentru totdeauna!

De aceea, treburile sunt mult mai limpezi, iar toată propaganda de felul...că nici nu există-nici ei dar nicio urmă de vreo…forță cu caracter sau scop ocult ce îi slujesc cu obediență…este nulă! Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al patruzeci și patrulea episod al serialului lansat acum mai bine de un an de zile intitulat –„Despre Illuminati”.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

 

O privire atentă asupra societății secrete Illuminati

 

Înainte de toate, ca de fiecare dată, pentru a lămuri odată pentru totdeauna și a nu lăsa loc interpretărilor, vreau să vă asigur că acest material se dorește a fi socotit al doilea episod al serialului recent lansat intitulat –„Despre Illuminati „.

Pe parcursul acestui material, nu voi aduce niciun fel de atingere sau prejudiciu acestei caste, dar pe de altă parte nu voi face rabat de la cele mai (ne)semnificative informații cu sau despre acest subiect deosebit de interesant și mai mereu ocolit de majoritatea. Aceste coordonate sunt deja fixate asemenea unor condiții de facto, iar absolut toate cele enumerate încă de la primul episod constituie mai degrabă o promisiune, o autentică decolare, în virtutea dreptului de a scoate la lumină și de a vă oferi fiecăruia dintre dumneavoastră o parte din ceea ce se știe, dar se ține secret.

Drept consecință, din multitudinea de amănunte, de inspirate deducții sau din informațiile reale, istorice care sunt perfect demonstrabile și verificabile, am ales să realizez ceva mai mult decât o simplă trecere în revistă.

Mai mult decât atât, în sprijinul celor recent afirmate invoc dreptul de liberă exprimare și îmi asum tot ceea ce este cuprins în material. Mergând pe aceeași direcție, îmi rezerv dreptul de a vă da posibilitatea să vă exprimați orice dilemă, comentariu sau neînțelegere cauzate de ceea ce va fi prezentat în rândurile de mai jos prin comentariile directe pe care le puteți materializa și exprima în spațiul special destinat acestora.

 

CONCLUZIE -FINAL

Materialul propriu-zis care se dorește a fi unul structurat aparte este liber alcătuit și considerat de către mine nu doar ca un punct de vedere, ci un fel de sinteză extinsă pe deplin motivată și argumentată. În altă ordine de idei, puteți să o catalogați așa cum doriți, însă personal o consider ca pe o încercare temerară de a observa și transmite idei, fapte și sentimente într-o manieră personală în legătură cu acest subiect deosebit, îndeajuns de provocator.

De aceea, cu tot avântul, fără a brava sau a recurge la artificii sau a căuta insolitul sau senzaționalul, mă expun și mă etalez public, în fața dumneavoastră cu lucruri poate deja știute, fără a avea vreo pretenție de a aduce alte noutăți în domeniul abordat. Prin această interpretare mi-am propus să demonstrez că nu suntem conduși de ipoteze sau hazard, ci de către un plan bine și temeinic pus la punct, de care personal sunt convins.

Vă scriu și vă spun toate acestea din convingerea că dumneavoastră cititorii acestei platforme media independente nu trebuie deloc să tratați cu superficialitate și nici să vă lăsați înșelați de directivele Sistemul Global, pe care voluntar sau involuntar suntem dispuși să le urmăm, să le dăm crezare, din moment ce aproape oricine este considerat parte integrantă. Totodată, din modestie vreau să vă asigur că nu trebuie să mă credeți că aș deține vreo „cheie filosofală” sau vreo interpretare care să fie luată drept „adevăr ultim”, dar nici să vă închipuiți că, din acest moment, pe măsura pregătirii sau a cunoștințelor dumneavoastră ar fi cazul să respingeți sau să ironizați toate cele ce vi le voi prezenta, vi le voi dezvălui.Implicațiile sunt cu mult mai subtile, mai profunde deoarece, din acest punct, orice sau oricine poate aduce și face public câte ceva în plus. Atractivitatea și setea de a cunoaște în realitate subiectul au constituit de fapt principala motivație cât și punctul de plecare pentru această documentare.Evident, pentru a glumi un pic, nu este necesar a-i cunoaște personal pe acești ” stăpâni ai lumii”, pe deplin luciferieni…indiferent de implicarea lor în tot ceea ce a fost și înseamnă societate.

Ca urmare, orice încercare de catalogare sau subminare fără vreo argumentație serioasă este din start inacceptabilă.

De asemenea , orice trimitere sau deschidere față de subiectul sau subiectele conexe sunt binevenite, în contextul în care, în toate mediile sociale sau academice apetența pentru a vorbi deschis este de multe ori cenzurată sau persiflată în variate modalități  iar cei care se interesează de această „arie protejată” a subiectului sunt marginalizați.Din acest punct de vedere, consider că tocmai comportamentele pe deplin subiective și arbitrare sunt doar o palidă încercare și nicidecum o strategie infailibilă, mai degrabă o palidă consolare a celor care fac zid în jurul castei Illuminati.Pare chiar foarte greu de crezut,dar se încearcă să se țină secret și să se amâne să se cunoască în detaliu, în profunzime…

Oricum, din moment ce v-am stârnit interesul, controversele iau naștere, deoarece obiectivul este în a devoala câte puțin din misterul și perfecta secretomanie care învăluie subiectul. asemenea unei văl matricea această „elită mondială. ”

Drept urmare, fie că vă situați și vă considerați cititori și fini cunoscători, fie doar cochetați cu informațiile, vă promit, din postura mea de (ne)specialist faptul că acest material a fost realizat cu bune intenții.Pornind de la premisa că fiecare trebuie să-și cunoască nivelul, rolul și statutul, declar și am tăria să declam și să reclam dreptul de a face cunoscut că limitele actuale, reale ale cunoștințelor noastre despre ceea ce este Sistemul Global ar trebui să ne pasioneze și să ne intereseze într-o proporție mult mai generoasă.

 

Iar pentru acest deziderat, permiteți-mi să vă readuc aminte anumite aspecte cruciale.Dar pentru acest lucru, întorcându-ne la Izvorul Înțelepciunii,  la cuvintele vii, dătătoare de viață ale Mântuitorului Iisus Hristos,putem să ne luminăm și să le luăm că reper.

Am considerat ca fiind mai mult decât utile, din moment ce, în Capitolul al cincilea al Sfintei Evanghelii de la Apostolul

Matei e scris: „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. ”

Este cât se poate de clar pentru toți cum Mântuitorul Hristos ne spune și nouă, nu numaiucenicilor Săi, cu alte cuvinte-„Eu am aprins lumina; grija voastră este ca lumina să rămână aprinsă nu numai pentru voi, ci și pentru cei ce se vor bucurade strălucirea ei și vor fi conduși la adevăr.”

De aceea, ascunderea adevărului, lucrarea, operarea în secret și cultivarea acestuia coroborate cu multitudinea de zvonuri,de bârfe și defăimările nu vor putea acoperi Adevărul și nici luptă pentru virtuțile înrudite cu această.

Timpul programat al ținerii cu strășnicie în secret sau propagarea de minciuni ar fi cazul să ia sfârșit.În toată această tulburătoare istorie a omenirii, bătălia se dă între forțele Binelui și ale răului, iar una dintre condiții este aceea de a se cunoaște foarte bine taberele, mijloacele și resorturile. Căutarea Adevărului și demascarea imposturii reprezintă o virtute, una care face posibilă  strălucirea noastră, ca indivizi, ca autentici și nefățarnici creștini, ca unii ce am primit de mai bine de două milenii învățătura Sa, prin activitatea Sfântului Apostol Andrei.

Revenind la planul inițial, rste bine de reamintit și aspectul esențial care se leagă de ceea ce reprezintă România.După evoluția evenimentelor și contextul geo-politic, dar și după cum se prezintă la ora actuală lucrurile, țara noastră este o placă turnantă a acestui continent și are un rol capital în organizarea și funcționarea optimă a Sistemului Global.

Din moment ce am ajuns îndeajuns de aproape de subiect, fără a nominaliza tot ceea ce voi aminti tangențial, îmi exprim bucuria de a fi cetățean al acestor meleaguri binecuvântate de Bunul și Adevăratul Dumnezeu, Creator, Mântuitor și Împărat a celor Cerești și Pământești. Supranumele de „Grădina Maicii Domnului „ dat acestui areal în care ne-am născut și căreia îi vom aparține întotdeauna, indiferent pe ce meleaguri ne vor călăuzi pașii destinului nu este întâmplător.Similar, nici aceste forțe oculte, ale acestei elite mondiale care se luptă din răsputeri să stăpânească și să creeze premisele instituirii dictaturi „Marelui Arhitect” nu sunt mituri.

Dintr-un alt unghi, (cu condiția de a lectura integral acest material integral, pe episoade) îmi exprim dorința și vă invit să vă simțiți chiar în siguranță, pe deplin integrați în a vă folosi și de „prezumția de nevinovăție” referitor la abordarea și îndeosebi la comentarea în cercuri largi a acestui material. De aceea, conducând la o „estompare a necredinței” în ceea ce privește aceste subiecte mai puțin uzitate, vi le-am prezentat.

 

Vă mulțumesc!

        

Acest material a fost conceput și oferit de către Prof. Dr.Daniel Mihai, redactor-șef al platformei online independente Criteriul Național

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here