Veniturile medii ale unei gospodării din România au ajuns la 6.979 lei: unde se duc cei mai mulți bani

0
99

O gospodărie din România a avut, în primul trimestru din 2023, în medie, venituri în valoare de 6.979 de lei și cheltuieli de 5.971 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

Cheltuielile românilor din mediul urban sunt mai mari decât ale celor din rural, Foto: Shutterstock

Cheltuielile românilor din mediul urban sunt mai mari decât ale celor din rural, Foto: Shutterstock

Concret, veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2023, în termeni nominali, 6.979 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.797 lei pe o persoană, în creştere cu 5,2%, respectiv, cu 5,6% faţă de trimestrul IV 2022, informează INS.

Comparativ cu primul trimestru al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie, au crescut cu 12,1%, iar cele pe o persoană cu 13,0%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în trimestrul I 2023, de 5.971 lei pe o gospodărie (2.393 lei pe o persoană) și au reprezentat 85,6% din veniturile totale, în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2022. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie, au crescut cu 12,2%, iar cele pe o persoană cu 13,1%.

Cum s-au împărțit veniturile

Conform INS, veniturile băneşti medii lunare au fost în primul trimestru din. 2023, de 6363 lei lunar pe o gospodărie (2.550 lei pe o persoană) în creştere cu 4,2 % faţă de trimestrul IV 2022, iar veniturile în natură de 616 lei lunar pe gospodărie (247 lei pe o persoană), în creştere cu 16,4% faţă de trimestrul IV 2022.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 4.526 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (64,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă de trimestrul IV 2022 cu 1,7 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o, atât veniturile din prestaţii sociale de 1.483 lei lunar pe o gospodărie (21,3% în trimestrul I 2023, respectiv, 19,9% în trimestrul IV 2022 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (8,8% în trimestrul I 2023, respectiv, 8,0% în trimestrul IV 2022), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,9% în trimestrul I 2023, respectiv, 1,7% în trimestrul IV 2022) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (6,9% în trimestrul I 2023, respectiv, 6,3% în trimestrul IV 2022).

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2023 a fost de 7.706 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural iar pe o persoană, de 3.303 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 71,5%, mai mari cu 17,3 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 22,5%, mai mari cu 2,0 puncte procentuale față de cea din mediul urban, iar ponderea veniturilor în natură a fost de 15,2%, de 3,2 ori mai mare față de cea mediul urban.

Cum s-au împărțit cheltuielile

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost în trimestrul I 2023, de 5.487 lei pe o gospodărie (2.199 lei pe o persoană) mai mari cu 1,1% față de trimestrul IV 2022, respectiv cu 1,5% la nivel de persoană.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2023, a fost, în medie, de 485 lei lunar pe gospodărie (194 lei pe o persoană), în creștere cu 16,6% față de trimestrul IV 2022.

În trimestrul I 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de 3.702 lei lunar pe o gospodărie (62,0%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor de 1.888 lei pe o gospodărie (31,6%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei de 181 lei pe o gospodărie (3,1%).

Cheltuielile, diferite în funcție de mediul de rezidenţă

În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.573 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural, precizează INS.

Potrivit specialiștilor, asta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.817 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 35,3% în cheltuielile totale, cu 9,4 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii în cheltuielile totale a fost de 4,4 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1301 lei pe o gospodărie, au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor (35,1%).

Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 682 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 18,4% și de cele pentru băuturi alcoolice și tutun în valoare de 271 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,3%.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor populației a fost cel efectuat pentru educație 24 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare) și cel pentru asigurări și servicii financiare 31 lei pe o gospodărie (0,8% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here