„Singura soluție, înc-o Revoluție!” – un slogan iluzoriu?

0
1086
Frâmântările din ultimul an de pe scena politică românească,fricțiunile dintre manifestanți și Guvern/coaliția parlamentară majoritară se pare că vor deveni o tristă amintire.
De ce?
Din cauză că dreptul la contestarea unor actanți publici precum și a bunurilor deținute de aceștia vor fi aspru sancționate de legislația penală.
De unde reiese acest lucru?
Dintr-un alt proiect de lege, marca PSD-ALDE, care prevede introducerea unui nou alineat la articolul 397 din Codul penal ce reglementează acțiunile împotriva ordinii constituționale.
Astfel, conform PL 190/2017, la articolul 397 din Codul Penal se introduce alineatul 3 ce va avea următorul cuprins:
„(3) Întreprinderea de acțiuni împotriva persoanelor sau bunurilor săvârșite de una sau mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituționale ori a îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”.
Ce aduce nou textul acestui proiect legislativ?
În forma actuală a art. 397 Cod Penal, la alineatul 1 este sancționată doar acțiunea armată, care atrage o pedeapsă cuprinsă între 15 și 25 de ani, iar la alineatul 2 sunt incriminate acțiunile violente ce au scop schimbarea ordinii constituționale ori a îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat care atrag o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani de detenție și interzicerea unor drepturi.
Cu alte cuvinte, modificarea dorită de coaliția majoritară PSD-ALDE vine în plus la cele două alineate, care amândouă se referă la fapte violente: acțiuni armate sau acțiuni violente.
Prin această modificare, fără a specifica în alineatul 3 despre ce tip de acțiuni este vorba, textul de lege lasă loc la interpretări destul de largi și la atitudine abuzivă din partea organelor de ordine.
Practic nefiind vorba despre acțiuni armate sau violente, așa cum sunt stipulate ele în alineatele 1 și 2 ale art. 397 Cod Penal, putem spune că orice manifestare pașnică împotriva persoanelor și bunurilor în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat va fi considerată infracțiune și pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Care ar fi acest tip de manifestări?
Ne putem gândi la un miting neautorizat prin care este blocat, de exemplu, accesul aleșilor în clădirea Parlamentului. Neputând intra în clădire și legifera, organele statului i-ar putea trimite în închisoare pe manifestanți, pe motivul că au împiedicat exercitarea puterii de stat. Același lucru ar fi valabil și în cazul unui cordon uman care ar împiedica membrii Guvernului să intre în Palatul Victoria la ședințele săptămânale ale Executivului.
Sau în cazul blocării accesului mașinilor demnitarilor, pentru că tot vorbim despre acțiuni împotriva bunurilor.
Mai mult, din interpretarea largă a modificării dorite de parlamentarii PSD-ALDE, ne putem gândi că în categoria acțiunilor la adresa unor persoane pot fi trecute și huiduielile sau insultele adresate acestora în timp ce se află în exercițiul funcțiunii sau în drum către birourile din Parlament sau Palatul Victoria ori către ministerele de profil.
Cu alte cuvine, dacă acest text de lege va fi adoptat de membrii actualului Legislativ, „singura soluție, înc-o Revoluție” – fie ea și pașnică – va rămâne doar un slogan iluzoriu sau căzut în desuetudine.
Pentru că, nu-i așa, actuala putere a găsit de cuviință să reînvie vechiul articol stalinist 209 din legea 5 din 19 ianuarie 1948.
Care este diferența între viitorul alineat 3 al art. 397 din Codul Penal și alineatul 1 din art. 209 al legii 5/1948? Niciuna.
În încheiere, pentru a vă convinge, vă invităm să citiți ce se spunea în alineatul 1 și alineatul 2 din art.209 al legii staliniste din Republica Populară Romînă (sic!).
„Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale și se pedepsește cu închisoare corecțională:
I. De la 6 luni la 3 ani, amendă dela 2.000 la 20.000 lei și interdicție corecțională dela 1 la 3 ani faptul de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice de guvernământ a Statului.
II. De la 3 la 7 ani, amendă dela 2.000 la 20.000 lei și interdicție corecțională dela 3 la 5 ani:
a) Faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existentă în Stat;
b) Faptul de a constitui sau organiza asociații secrete cu scopul arătat la alineatul precedent, fie că au ori nu caracter internațional;
c) Faptul de a lucra, prin mijloace violente, pentru a produce teroare, teamă ori dezordine publică, cu scop de a schimba ordinea economică sau socială din România;
d) Faptul de a intra în legătură cu vreo persoană sau asociație cu caracter internațional din străinătate sau din țară, în scopul de a primi instrucțiuni sau ajutoare de orice fel pentru pregătirea unei răsturnări a ordinei democrate a Statului;
e) Faptul de a ajuta, în orice mod, o asociațiune din străinătate sau din țară, care ar avea de scop să lupte contra ordinei economice sau sociale din România, prin mijloacele arătate la literele a și c;
f) Faptul de a se afilia sau a deveni membru al vreuneia din asociațiile prevăzute la literele b și c.”

 

Redacția platformei media Naționalul.ro mulțumește domnului George Marinescu pentru acest material oferit în exclusivitate astăzi 24 Aprilie 2018!

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here