Fiecare comună, municipiu sau județ va avea fonduri prealocate pentru cel puțin un proiect prin „Anghel Saligny”. Care sunt sumele maxime

0
77

Comunele, municipiile și județele ar urma să primească bani din start pentru cel puțin un proiect eligibil prin controversatul Program Național de Investiții „Anghel Saligny” – PNDL 3 – conform proiectului de ordin de aprobare a normelor metodologice.

Din bugetul de 50 de miliarde de lei, pentru contracte încheiate în anii 2021-2028, fiecări unități administrative ar urma să i se prealoce bani pentru cel pțin un proiect din categoria de lucrări eligibile prin PNI „Anghel Saligny”, în limita sumelor stabilite prin normele metodologice.

Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” – program care a produs tensiuni în coaliția de guvernare până la retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Cîțu de către partenerii de la USR Plus și depunerea unei moțiuni de cenzură, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, având ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ – teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de  muncă pentru toți locuitorii României.

Ce lucrări sunt finanțate prin program

Proiectul de ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d), a fost pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), pe site-ul instituției.

Conform Art. 4., alin (1), „În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

 • a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
 • b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;
 • c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
 • d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
 • e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.”

OUG 95/2021 prevede indicatorii minimali ai Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”:

 • a) lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;
 • b) număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă / racorduri individuale la sistem de canalizare: 700.000 buc;
 • c) lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/ realizate: 2.000 km;
 • d) lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice din interiorul localităților modernizate/ realizate: 3.000 km;
 • e) număr de poduri, podețe, pasaje, punţi pietonale construite/modernizate: 200.

Un municipiu reședință de județ primește 43 de milioane

Potrivit documentului, pentru asigurarea conformării cu obligaţiile asumate faţă de Uniunea Europeană, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență se alocă fonduri doar pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de peste 2.000 de locuitori și prin excepție, în cazuri justificate, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație sub 2.000 de locuitori.

Proiectul de ordin prevede ca, pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale:

 • a)            comune: 4 milioane lei, cu TVA
 • b)            orașe: 7 milioane lei, cu TVA
 • c)            municipii, altele decât reședințele de județ: 10 milioane lei, cu TVA
 • d)            municipii reședințe de județ: 43 milioane lei, cu TVA
 • e)            sectoarele municipiului București: 35 milioane lei, cu TVA
 • f)             județe (reprezentate de Consilii Județene): 140 milioane lei, cu TVA

Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare asociație de dezvoltare intercomunitară va avea prealocată finanțare pentru cel puțin un proiect eligibil, a cărui valoare maximală reprezintă suma valorilor ce ar reveni fiecărui membru al asociației conform alin. (4), la care se adaugă un procent de 10%, după cum a precizat și Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

În plus, normele iau în considerare componenta de mediu ca obiectiv specific pentru investițiile ce se vor finanța prin program. Ministrul a maimenționat că îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local vor fi parte a obiectivelor proiectelor locale.

Potivit reprezentanților ministerului, odată aprobat proiectul de ordin, care prevede normele metodologice, MDLPA pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro. Astfel, derularea programului va fi total transparentă, întrucât UAT-urile și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi individuale pe platforma digitală prin care vor fi gestionate proiectele finanțate prin PNI „Anghel Saligny”, a adăugat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Contractele de finanțare multianuale încheiate între MDLPA și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Execuția contractelor va fi permanent monitorizată pentru a evita deturnările de fonduri. Va fi organizată o structură specială în cadrul MDLPA, care va asigura monitorizarea proiectelor.

Pentru evitarea situațiilor în care lucrările recente de asfaltare sunt sparte pentru construirea rețelei de apă și canalizare, se vor finanța proiecte de modernizări de drumuri doar acolo unde există deja rețea de apă și canalizare.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, poate fi consultat pe site-ul MDLPA, iar propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa fizică sau electronică a insituției.

Proiect Ordin Norme Metodologice Anghel Saligny by Gandul.info on Scribd

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here