Duminica a Patra după Sfintele Paști

0
1036

Perioada care urmează Slăvitei sărbători a Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne arată că numai în Fiul Lui Dumnezeu se află izvorul vieții și al sănătății, izvorul milostivirii și al iertării pacatelor, izvorul ridicării omului din moartea păcatului și totodată a pregustării vieții veșnice încă din lumea aceasta ca garanție prin întâlnirea și împărtășirea cu El.

Minunea relatată în textul Evangheliei de astăzi 7 Mai 2023, din Duminica a Patra după Sfintele Paști are capacitatea de a ne întoarce aproape de începutul activităţii Mântuitorului Iisus Hristos de acum mai bine de două mii de ani. Avem totodată privilegiul de a descoperi cu ochii sufletului nostru Evanghelia acestei duminici, numită Duminica Slăbănogului, acum când vedem cum anume Iisus vindecă pe un om care suferea de paralizie de mai bine de treizeci și opt de ani, la scăldătoarea Vitezda. 

Minunea săvârșită de către Mântuitorul Iisus Hristos 

Din punct de vedere strict cronologic, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan respectă ordinea în sensul că, la finalul capitolului al patrulea din cadrul Evangheliei sale precizează care este a doua minune a lui Iisus, săvârşită după întoarcerea din Iudeea în Galileea. Aceasta a fost tămăduirea fiului unui funcţionar imperial în Capernaum pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat de la distanţă. Prima minune săvârşită de Iisus a fost prefacerea apei în vin, la nunta din satul Cana, din provincia Galileea.

De data aceasta, fiind sărbătoare Mântuitorul a plecat din nou spre Iudeea, „suindu-se la Ierusalim” şi acolo a făcut o vizită la ceea ce reprezenta un mare rezervor de apă, pe lângă care era amenajată un fel de baie publică naturală. Era denumită „scăldătoarea” Vitezda, descrisă ca având cinci pridvoare, fapt confirmat de descoperirea ei recentă, de către arheologi.

Era un loc arhicunoscut, chiar vestit, deoarece, conform unei tradiţii împământenite în Israel, din când în când, un înger al lui Dumnezeu se pogora în apa aceea şi o tulbura, adică se făceau acolo nişte valuri şi cel care intra primul după ce se pogora îngerul, se vindeca de orice boală era cuprins.

Cele cinci pridvoare în care aşteptau bolnavii ne oferă indiciul că era asemenea unei staţiuni balneare, amenajată anume. „În acestea zăceau mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau tulburarea apei.” (Evanghelia după Ioan Capitolul 5, versetul 3).

Printre cei mulţi care aştep­tau tulburarea apei, era şi un slăbănog bolnav de 38 de ani care aștepta și încerca să ajungă şi el odată primul în apă, ca să se vindece de slăbănogirea sa. Din relatare ne dăm seama că nu avea rude apropiate, puternice și eficiente care să-l poată ajuta ca să-l arunce în apă. Acest slăbănog zăcea răbdător acolo, trecând din speranţă în speranţă, de la o tulburare la alta a apei.

Venind Mântuitorul în acest loc, văzându-l, i s-a adresat numai lui. Sfântul Evanghelist Ioan întrebuinţează însă în Evanghelia sa un cuvânt cheie, care ar explica oarecum motivul vizitei lui Iisus. El spune: „Cunoscând că zace de multă vreme, i s-a adresat zicându-i: Vrei să te faci sănătos?”. Poate că întrebarea, nouă celor de astăzi ni s-ar fi părut chiar nelalocul ei.

Slabanogul I-a răspuns totuşi: „Da, Doamne, dar nu am om care să mă arunce şi pe mine în scăldătoare în momentul când se tulbură apa şi de aceea până să merg eu, altul se pogoară înaintea mea” (Ev. Ioan Capitolul 5, versetul 7).

De fapt, din punctul meu de vedere, acolo se petreceau multe lucruri nedrepte deoarece se vindecau tocmai cei mai puţin bolnavi, cei mai în putere, care reuşeau s-o ia înaintea celor mai slabi sau cei care aveau slujitori și ajungeau primii. Cu siguranță, Mântuitorul Iisus Hristos, știind, a avut și acest lucru în vedere.

Cu o economie de cuvinte caracteristică tuturor evangheliştilor, fără nici o altă introducere şi fără să-şi motiveze intervenţia, Iisus i s-a adresat: „Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă”. Şi omul s-a ridicat şi s-a făcut dintr-o dată sănătos.

Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda a fost săvârșită de Iisus într-o zi de sâmbătă. Ea a adus bucurie multă celui ce suferea, dar i-a întristat pe toți cei care Îl invidiau pe Iisus că face minuni.

Invidia lor ascunsă sub paravanul respectării sâmbetei i-a făcut pe aceștia foarte nemulțumiți de vindecarea slăbănogului.Aceștia, nemaisuportând binele, l-au mustrat pe omul vindecat, întrucât a fost vindecat în zi de sâmbătă, însă el, recunoscător față de Cel ce l-a vindecat, a explicat: „Cel ce m-a vindecat mi-a zis: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă” (Ioan 5, 11). Acești oameni plini de invidie și curiozitate l-au intrebat: „Cine este acela?” Dar slabanogul nu a știut să le răspundă.

Dar, Evanghelia ne mai arată încă o virtute a acestui om care s-a pocăit prin suferință, si anume recunoștința sa, mulțumirea adusă Lui Dumnezeu. Acesta nu știa cum se numea omul care i-a zis: „Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă”, dar a simțit că vindecarea lui s-a făcut cu puterea Lui Dumnezeu care lucra prin acest Om. De aceea, îndată ce s-a vindecat și a putut umbla, el a mers la templu să mulțumească lui Dumnezeu pentru vindecare, să-I arate recunoștința, chiar dacă nu știa cine este Omul prin care Dumnezeu l-a vindecat. Or, tocmai acolo, în templu, l-a întâlnit pe Cel care l-a vindecat. Însă Acesta îi spune acum: „Iată, te-ai făcut sănătos.De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău ” (Ioan 5, 14). Atunci paralizatul care fusese vindecat a înțeles că Cel care l-a vindecat era Iisus Hristos.

Scăldătoarea Vitezda

Locul minunii făcute de Mântuitorul Iisus Hristos este bazinul care fusese construit încă din perioada Macabeilor.Denumirea de Vitezda reprezintă din punct de vedere etimologic un cuvânt aramaic care înseamnă „casa îndurării”. Bazinul mai purta numele de Scăldătoarea Oilor deoarece se află în apropiere de Poarta Oilor, unde se ţinea un important târg de oi pentru jertfele de la templu.

În acest loc Mântuitorul Hristos a săvârşit minunea vindecării paraliticului de la Vitezda pe care o relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (Ioan 5, 1-8).

Pe vremea lui Iisus, scăldătoarea avea formă trapezoidală şi avea circa 120 de metri lungime pe 60 de metri lăţime şi adâncimea de 20 de metri. După mărturia Sfântului Evanghelist Ioan, scăldătoarea avea cinci pridvoare, patru de jur împrejurul scăldătoarei, iar un al cincilea era construit pe zidul care îm­părţea rezervorul în două bazine. Rezervorul colecta apa de ploaie din zona mai înaltă din nordul cetăţii şi servea pentru trebuinţele templului.

După tradiţie, în apropiere de Scăldătoarea Oilor s-a aflat şi casa Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi, deci, locul în care s-a născut Maica Domnului.

De luat aminte

Iisus Hristos îl face sanatos pe acest om sâmbăta, si acestui om însănătoșit îi poruncește îndată să desființeze obiceiul din Lege, îndemnându-l să umble sâmbăta și să facă aceasta purtând povara patului. În Vechiul Testament, deși Dumnezeu a poruncit clar printr-unul dintre sfinții prooroci: „Să nu scoateți poveri din casele voastre în riua sambetei” (Ieremia Capitolul 17, versetul 21), în nemărginită Sa iubire față de noi toți ne vindecă.

Oricum, din această minune ar trebui să înțelegem că, vindecând pe acest slabanog sâmbăta , Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că tot timpul trebuie să săvârșim binele, atat în zi de lucru, cât și în zi de sărbătoare. 

Sfântul Chiril al Alexandriei a oferit o interpretare altfel a poruncii dată fostului paralitic de a-și duce patul sâmbăta, contrar Legii ce oprea de la aceasta. Ea îl arată pe Hristos Care cere mai presus de toate credința în El ca Dumnezeu. „Sâmbătă pregătea pentru Hristos. Când vine El, trebuie să se treaca peste faptele Legii la credința în El, arătată cu deosebire în cinstirea duminicii, în care El a înviat. Înainte se cerea odihna de laptele prin care omul se folosește de lucrurile lumii. Dar o dată ce Dumnezeu a venit la noi în Hristos și a Înviat, ne-a arătat că mai înaltă decât odihna de lucrurile lumii este bucuria de Învierea lui Hristos, ca nădejde a învierii noastre, sau ca pregustare a vieții noastre fericite cu Hristos după învierea cea de obște. Atunci omul nu va mai fi un slăbănog supus lucrurilor lumii. Va fi mai tare decât ele. Nu-i va mai fi mântuirea condiționată de supunerea privitoare la Sâmbăta si de alte practici poruncite de Lege, ci de unirea cu Hristos. „

De aceea, toată suflarea creștină trebuie să cinstească așa cum se cuvine și să mărturisească cu înțelepciune, că omul acesta vindecat L-a ascultat pe Mântuitorul Iisus Hristos și a disprețuit poruncile și obiceiurile vechi evreiești, arătându-ne și nouă în ce fel de chip putem să fim alături de Hristos, în timpurile acestea pline de provocări ale acestui veac, când fiecare putem găsi vindecare prin ascultarea și credința în El, ca Fiu al Lui Dumnezeu și Persoană a Sfintei Treimi.

Evanghelia Duminicii a Patra după Sfintele Paști 

„În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreiește Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulțime de bolnavi: orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Și era acolo un om care era bolnav de treizeci și opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și, știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: Voiești să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă! Și îndată omul s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă și nu este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ți-a zis: Ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus Se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Atunci, omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos. (Sfântul Evanghelist Ioan, Capitolul al Cincilea, versetele 5-15)

*****************************************

Precizări:  Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Pentru a susține jurnalismul independent, aveți link ul de donații mai jos:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EX3UVYDFJP2MW

Sursa foto :https://google.com
Acest material a fost realizat de către Prof.Dr.Daniel Mihai redactor-șef al platformei media independente Criteriul National, jurnalist al Ziarului Nationalul.ro și redactor al platformei BPNews. Toate drepturile rezervate! 

 

 

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here