O inițiativă lăudabilă împotriva curentului progresist și a propagandei neo-marxiste

0
795

România a fost condamnată prin hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pentru că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenţie în cazul BUHUCEANU şi alţii v. ROMANIA (cererile nr. 20081/19 şi alte 20 )

 

Scurt istoric 

Progresismul promovează reforma socială, politică și economică. Termenul de progresism este utilizat pentru a descrie o largă gamă de vederi asociate cu mișcările politice de stânga. Este reprezentat de curente în unele partide mari, dar și ca proiecte politice, formalizate în partide. În forma sa mai radicală este un curent antisistem, împotriva partidelor tradiționale.

Conservatorismul este una dintre cele trei așa-numite ideologii de bază: liberalism, socialism și conservatorism. Conservatorismul este o filozofie politică și socială ce promovează instituțiile sociale în contextul culturii si civilizației. Printre principalele elemente ale conservatorismului se numără tradiția, religia, imperfecțiunea umană, unitatea organică, ierarhia și autoritatea.

În ultimii ani, în România, asistăm, pe lângă clasica luptă stânga/dreapta (imediat după Revoluția din Decembrie 1989, disputa se poartă între neocomuniști și partidele istorice, actualizată în challange-ul social-democrați vs. liberali), la o polarizare din ce în ce mai importantă a duelului dintre progresiști și conservatori.

Context

După ce Pl-x 145-2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copiilor de familie a fost adoptata devenind Legea nr. 8/2023, o lege criminală, trecută în regim de urgenţă, potrivit căreia copiii vor fi luați cu forța din familii, acum a venit randul promovării ideii de parteneriat civil între persoane de acelaşi sex, de recunoaștere şi protejare a cuplurilor formate din persoane de același sex.

Pe data de 23 mai 2023, CEDO a constatat că România a încălcat Articolul 8 al Convenției, care protejează viața privată şi de familie şi în urma deciziei, pentru a fi în acord cu Convenția, România trebuie să adopte o formă juridică legală de recunoaștere şi protejare a familiilor formate din persoane de același sex.

Cu alte cuvinte, România trebuie să respecte decizia CEDO pentru a nu fi suspendată, ceea ce de fapt înseamnă promovarea ideii de parteneriat civil, precum şi legiferarea acestuia, mai exact legalizarea concubinajul şi responsabilizarea în timp a celor doi parteneri privind „creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, în detrimentul mamei şi al copilului, al familiei naturale, servind practic doar interesului major al celor două persoane de acelaşi sex

Prin această decizie CEDO, persoanele LGBTQIA+, formate din cupluri de același sex, doresc să fie recunoscute și protejate legal, fie prin căsătorie, fie prin parteneriat civil înregistrat de către ofițerul de stare civilă, să dobândească recunoaștere în societate și în fața statului ca famile, urmând ca ulterior să adopte şi copii pe care îi va putea creşte chiar beneficiarii parteneriatului civil.

Problema propriu-zisă

Mai multe publicații, precum şi Asociaţia ACCENT au distorsionat hotărârea Curţii din 23 mai 2023 în cazul BUHUCEANUşi alţii v. ROMANIA (cererile nr. 20081/19 şi alte 20 ), afirmând că, după această hotărâre, statul român, prin Guvern și Parlament, trebuie să ofere soluții pentru rezolvarea unor situații concrete de viață pentru toți cetățenii săi, să fie recunoscute și protejate legal cuplurile între persoane de acelaşi sex, fie prin căsătorie, fie prin parteneriat civil înregistrat de către ofițerul de stare civilă, mai exact legalizarea concubinajului şi responsabilizarea în timp a celor doi parteneri privind „creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, în detrimentul mamei şi al copilului, al familiei naturale, servind practic doar interesului major al celor două persoane de acelaşi sex.
Această interpretare eronată a deciziei CEDO şi dezinformare reală promovată de Asociaţia ACCENT şi alte persoane LGBTQIA+, formate din cupluri de același sex se bazează pe fapul că România nu poate invoca argumente precum tradiția locală care se împotrivește recunoașterii parteneriatelor dintre persoane de același sex, când CEDO a hotărât că este vorba de o discriminare gravă.
Scopul dezinformării eronate este obligarea României prin Parlament la modificarea codului civil, pentru a permite căsătoria între persoane de același sex și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate, precum şi legiferarea parteneriatului civil, indiferent de sexul celor doi parteneri de cuplu, înregistrat de către ofițerul de stare civilă.
În realitate, vorbim despre cu totul şi cu totul alt înţeles al deciziei CEDO, România trebuie să găsească forme legale de recunoaștere și protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex, ceea ce nu înseamnă că România este obligată să legalizeze căsătoriile persoanelor de același sex.
Această concluzie se constată tocmai din dispozitivul hotărârii CEDO unde instanţa ”3. Constată că a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenției; 4. 4. că nu este necesar să se examineze plângerile în temeiul articolului 14 din Convenție coroborat cu articolul 8” şi ”5. 5. Hotărăște, în unanimitate, că nu este necesară constatarea încălcării Convenției. constituie în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu nepatrimonial prejudiciu nepatrimonial suferit de reclamanți” şi ”6. 6. Respinge, în unanimitate, restul pretențiilor reclamanților privind satisfacția echitabilă. satisfacție echitabilă.”(Translated with www.DeepL.com/Translator) (”FOR THESE REASONS, THE COURT 1. Decides, unanimously, to join the applications; 2. Declares, by five votes to two, the applications admissible; 3. Holds, by five votes to two, that there has been a violation of Article 8 of the Convention; 4. Holds, by six votes to one, that there is no need to examine the complaints under Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8; 5. Holds, unanimously, that the finding of a violation of the Convention constitutes in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage sustained by the applicants; 6. Dismisses, unanimously, the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction. BUHUCEANU AND OTHERS v. ROMANIA JUDGMENT 25 Done in English, and notified in writing on 23 May 2023, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court. Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stad”)

În loc… de final 

Această acţiune este un joc murdar, o gravă inducere în eroare, pentru a se distruge în timp familia tradițională formată din bărbat şi femeie, precum și valorile creștine ce vor fi înlocuite cu principiile neomarxiste.

A venit vremea ca România să își apere identitatea și tradiția, valorile proprii, creștine și să respingă orice încercare de obligare de promovare a ideii de parteneriat civil, precum şi legiferarea acestuia, mai exact legalizarea concubinajul şi responsabilizarea în timp a celor doi parteneri privind „creşterea, educaţia şi instruirea copiilor” (art. 48, alin.1 din Constituţie), în detrimentul mamei şi al copilului, al familiei tradiţionale, servind practic doar interesului major al celor două persoane de acelaşi sex.
România poate doar să găsească un cadru normativ special de recunoaștere și protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex, dar asta nu înseamnă înregistrarea automată sau oferirea automată a dreptului de a fi înregistrat ca o căsătorie pentru relațiile cuplurilor de același sex.

 Vă invit să semnați petiţia online: CERE ROMÂNIEI SĂ NU RECUNOASCĂ CUPLURI, FAMILII FORMATE DIN PERSOANE DE ACELASI SEX

Sursa foto :https //google.com

Acest material a fost realizat de către doamna avocată Drd. Mag. Gabriela-Ștefania Nuț în colaborare cu domnul jurnalist Daniel Mihai, redactor al platformei BPNews. Toate drepturile rezervate!

Ziarul Naționalul.ro susține această cauză considerând că familia tradițională formată din bărbat şi femeie, precum și valorile creștine nu pot fi înlocuite cu principiile neo-marxiste.

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here