Noi prevederi pentru liberele părinților pe perioada suspendării cursurilor. O nouă categorie de angajați poate beneficia de acest drept

0
84

Părinții singuri nu vor mai trebui să depună o declarație din partea celuilalt părinte ca să solicite angajatorilor zile libere plătite pentru supravegherea copiilor de până la 12 ani, în cazul în care cursurile școlilor sau grădinițelor sunt suspendate sau limitate, conform unei noi legi care intră în vigoare vineri. Mai mult, de zilele libere plătite pot beneficia, cu acordul angajatorului, și părinții care lucrează în unitățile sanitare, sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și penitenciare, care până la intrarea în vigoare a actualei legi puteau doar primi majorări salariale, în cazul în care ambii lucrau în aceste sectoare.

Legea nr. 59/2021, publicată marți în Monitorul Oficial și care intră în vigoare de vineri, aduce o serie de modificări actele normative privind condițiile de acordare unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Indemnizația pentru zilele libere, care sunt acordate în baza ordinului comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății, este în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Zilele libere se acordă unuia dintre părinți și numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

Conform execuției preliminare a bugetului general consolidat, în 2020 s-au acordat 96,15 milioane de lei pentru indemnizațiile acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Părinții din domenii-cheie pot lua zile libere, cu acordul angajatorului

Potrivit Legii nr. 59/2021, părinții singuri – familiile monparentale – nu mai trebuie să prezinte declarația pe propria răspundere din partea celuilalt părinte, care să ateste că nu beneficiază de dreptul la zile libere pentru această perioadă.

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, definește persona singură drept persoana care este necăsătorită, este văduvă sau este divorţată, are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească sau are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor. În definiție mai sunt incluse și persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile de mai sus sau persoanele care au fost numite tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi este necăsătorită, văduvă sau divorțată.

O prevedere importantă a noii legi vizează părinții angajați ai stemului naţional de apărare, ordine publică și siguranță națională, angajaţii din penitenciare și personalul din unităţile sanitare publice, care, conform vechilor prevederi, nu beneficiau de zilele plătite, ci de o majorare salarială. Excepție făceau familiile monoparentale, care puteau primi zile libere plătite.

Conform prevederilor care intră în vigoare vineri, și această categorie poate beneficia de zilele libere plătite, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

„În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere și cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) și c)”, prevede Legea 59/2021.

Totuși, în cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre aceste domenii, doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, se arată în lege.

De asemenea, sunt completări în cazul familiilor monoparentale din aceste sectoare, care acum pot opta între zilele libere plătite și majorările salariale.

Cum se calculează zilele libere

Noua lege prevede că zilele libere se acordă în baza ordinului comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, fără a detalia scenariile în care se aplică.

Numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută de:

  • a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile/instituțiile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;
  • b) decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitatea/instituția de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară.

Cel mai recent ordin comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății, Ordinul nr. 3.459/280/06.03.2021, a modificat măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Conform documentului citat, scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, cu excepția depășirii pragului de 6/1000, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori dar mai mică de 6/1000 de locuitori participarea la ore este cu prezență fizică în unitatea de învățământ pentru:

  • toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,
  • elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;

La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.

Conform celei mai recente raportări a Ministerului Educației și Cercetării, pe baza datelor transmise și asumate de către unitățile de învățământ preuniversitar și inspectoratele școlare județene, în perioada 15 martie – 1 aprilie au fost 2.610 cazuri de copii confirmați cu COVID-19 și 2.171 de persoane din rândul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here