OUG prin care SGG poate emite ordonanţe de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial. Ce prevede

0
286

Redăm integral textul Ordonanţei de urgenţă pentru completarea art. 61 alin (2) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

„Având în vedere faptul că practica recentă a generat un blocaj în funcţionarea ministerelor şi, implicit, a Guvernului prin nefinalizarea procedurii de constatare a vacanţei funcţiei de ministru şi numire a unui nou ministru, luând în considerare faptul că la nivelul a trei ministere portofoliile de ministru nu sunt ocupate, ceea ce conduce la blocarea activităţţii acestor instituţii, precum şi a organelor de specialitate din subordinea acestora, cu impact negatic asupra cetăţenilor şi mediului de afaceri, ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă garantează unele urmări cu impact negativ cu privire la activitatea acestor ministere, cum ar fi neachitarea drepturilor salariale ale angajaţilor, nerespectarea obligaţiilor financiare prevăzute în contracte cu operatori economice, inclusiv neplata facturilor, nerealizarea rambursărilor şi a plăţilor aferente implementării proiectelor cu finanţare europeană/internaţională, situaţii de natură a determina acumularea unor penalităţi, generarea unor acţiuni în justiţie pentru neîndeplinirea unor obligaţii ale acestor ministere, rezilierea unor contracte necesare bunei funcţionări a acestora, pentru evitarea unor disfuncţionalităţi majore pentru administraţia publică şi preîntâmpinarea apariţiei pe viitor a unor situaţii similare este imperios necesară crearea unor prevederi legale care să remedieze aceste situaţii, prin consolidarea atribuţiilor secretarului general al ministerului, înalt funcţionar public cu rol de a asigura continuitatea activităţii ministerului, care, în situaţia vacanţei funcţiei de ministru sau pe perioada în care ministruş se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, dobândeşte atribuţia de ordonator principal de credite.

În temeiul art 115 (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic- La articolul 61 (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, după litera c. se introduce o nouă literă, litera c.1, cu următorul cuprins:

c.1) îndeplineşte, prin excepţie de la prevederile articolului 56 (1) litera d calitatea de ordonator principal de credite, pe perioada vacanţei funcţiei de ministru sau în situaţia în care aceasta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuţiilor”.

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here