Duminica a Opta după Pogorârea Sfântului Duh

0
168

Biserica Ortodoxa serbează astăzi 30 iulie 2023, în Duminica a Opta dupa Rusalii,minunea înmulțirii pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos.

De la bun început, trebuie să remarcăm faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a avut milă de durerile omenești și a lucrat pentru mântuirea tuturor, inclusiv a păcătoșilor. De asemenea, fiecare are nevoie de mila lui Hristos si pentru această trebuie să – I mulțumim și să ne facem datornici Lui pentru bolnavii pe care i-a tămăduit, pentru flămânzii pe care i-a săturat, pentru năpăstuiții pe care i-a mângâiat, pentru păcătoșii pe care i-a iertat, i-a îndreptat și i-a mântuit.

Traim din viața care ne-a dat-o Dumnezeu, ne tămăduim cu puterea și ajutorul Lui, ne îndestulăm trupește și sufletește din bogăția Lui de lumină, de milă și de har pe care le-a lăsat moștenire Bisericii.

La Sfânta Liturghie a fost citită Pericopa Evanghelica de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 14, versetele 14 – 22, care prezintă înmulțirea minunată a celor cinci pâini și a celor doi pești în pustie de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Din cauza faptului că fariseii și cărturarii considerau cuvintele Domnului ca fiind blasfemie și căutau să-L omoare, Iisus Hristos părăsește Nazaretul și merge în Capernaum, unde se bucură de o primire deosebită. Aici era iubit de oamenii locului atât pentru învățătura Sa, cât și pentru faptul că îi vindeca pe bolnavi.

Într-o zi, Mântuitorul decide să părăsească pentru o vreme Capernaumul și merge cu corabia într-un loc pustiu, în apropiere de Betsaida, în ținutul stăpânit de Filip, fratele lui Irod. Însă, mulțimile nu L-au dat uitării, ci au mers după El. Aici în pustie, Hristos le vorbește îndelung, mai multe ore, despre Împărăția lui Dumnezeu și îi vindecă pe bolnavi. Făcându-se seara, Apostolii ii adresează lui Hristos următoarele cuvinte: „Locul este pustiu și vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate sa-si cumpere mancare” (Matei 14, 15). Iisus le răspunde: „Nu trebuie să plece, dați-le voi să mănânce!” (Evanghelia după Matei Capitolul 14, versetul 16).

Auzind că este nevoie de hrană, un copil se prezintă în fața Apostolilor cu cinci pâini și doi pești. Mântuitorul le primește și ne spune Sfânta Scriptură că după ce le cere oamenilor să se așeze pe iarba, „privind spre cer, le-a binecuvântat și frângănd le-a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor” (Matei 14, 19).

Cele cinci pâini și doi pești au fost înmulțite, încât s-au săturat peste cinci mii de oameni, în afară de copii și femei, rămânând și douăsprezece coșuri de firimituri.

Referitor la faptul că Domnul Nostru Iisus Hristos cere mulțimii să se aseze, Preaferictul Patriarh Daniel a spus: „Darul se primește cu evlavie, nu se răpește. Mântuitorul a poruncit mulțimii să stea pe iarbă pentru a primi hrana înmulțită, pentru a trezi în sufletele lor sentimentul că aceasta este darul lui Dumnezeu care se primește prin smerenie, răbdare și bunăcuviință. Dacă i-ar fi lăsat în picioare pe toți și le-ar fi arătat pâinile și peștii, mulțimile s-ar fi îmbulzit și s-ar fi creat o stare de confuzie, de neorânduială .Vedem că Hristos Domnul dorește ca darurile binecuvântate de El să fie primite cu rânduială, să fie primite și într-o poziție de smerenie, de aplecare și de așteptare. Nu de îmbulzeală și de luptă pentru a ajunge primul la daruri. Darurile se primesc, nu se iau șii nici nu se răpesc. Însuși modul de distribuire a pâinilor binecuvântate și a peștilor binecuvântați are o semnificație spirituală, aceea de comuniune în rânduială, de primire a darurilor, nu de luptă pentru răpirea lor”.

Din această Evanghelie reținem că trebuie să ne hrănim mai întâi sufletește și apoi trupește. După cum și Fiul Lui Dumnezeu lisus Hristos, mai întâi le-a vorbit despre Împărăția Sa și apoi a înmulțit pâinile și peștii. Este important să știm că Domnul, nu i-a învățat pe oameni să se mulțumească doar cu hrana spirituală, ci din contră, știind că omul este suftet și trup, a căutat să-l hrănească și trupește , nu doar duhovnicește .

Așadar, Mântuitorul distinge, dar nu desparte hrana duhovnicească de cea trupească. El acordă întâietate hranei sufletești, dar nu uită că omul este și trup. Astfel, când ucenicii Săi au intervenit ca El să elibereze mulțimile, pentru ca oamenii să-și cumpere ceva de mâncare, atunci El le-a zis: „dați-le voi să mănânce” (Matei 14, 16).

De aici reiese grija pe care noi trebuie să avem față de cei flămânzi. Așa ne asemănăm cu Dumnezeu potrivit poruncii Mântuitorului : „Fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este” (Luca 6, 36).

Tot din această Pericopă evanghelică aflăm că darul binecuvântat de Dumnezeu devine bucurie pentru întreaga mulțime prezentă în pustie. Același lucru se întâmplă și cu darurile pe care noi le aducem în biserică, ele devin prin binecuvântare , bucurie pentru toată comunitatea.

Preafericitul Parinte Patriarh Daniel mărturisea într-o predică: „Această Evanghelie ne arată și ceva din Taina Sfintei Euharistii pentru că atunci când se sfințesc painea și vinul care devin Trupul și Sângele Domnului se spune: «Se frânge și Se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se frânge și nu Se desparte, Cel ce Se mănâncă pururea și niciodată nu Se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește».

Creștinii ortodocși primesc în Sfânta Euharistie o bucățică, dar nu primesc o bucată din Hristos, ci pe Hristos întreg . Înaacest sens, spune Mântuitorull: «Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el (Ioan 6, 56)». Ne împărtășim cu ceva, dar de fapt ne unim cu Cineva, cu Persoana vesnică a lui Hristos”.

 

 

***

Pentru a susține jurnalismul independent, aveți link ul de donații mai jos:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EX3UVYDFJP2MW

 

Această prezentare sintetizată a fost realizată după scrierile, vechile cazanii și cuvinte de folos creștin – ortodoxe acceptate, iar rolul redactorului platformei BPNews Daniel Mihai este acela de a aduce la lumină și conștiința publicului larg învățăturile ortodoxe

 

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here