Administraţia din Constanţa a depus cu mari deficiențe un dosar privind staţiile de reîncărcare pentru vechicule electrice

0
313

Problema traficului supraaglomerat din marile oraşe ale ţării ar putea fi rezolvată prin proiecte de mobilitate urbană, pentru care există finanţare atât din fondurile europene, cât şi din fondul naţional de mediu. Cel puţin așa este normal și aceste lucruri au fost susţinute de cei mai mulţi participanţi ai Forumului pentru Mobilitate Sustenabil din București.

Toate bune și frumoase până la un punct.Numai că, dacă aruncăm un ochi pe ce anume se petrece la Constanţa,ne schimbăm starea de spirit.

Aici, „de ochii lumii”, fără a avea o documentație potrivită, completă cât și o strategie adecvată a fost depus un dosar cu numărul 44967 pe data de 26 Iunie 2019.

O scurtă privire asupra datelor acestui  dosar… „făcut după ureche”

Aici, dosarul depus a avut numeroase deficiențe iar programul privind reducerea emisiilor de gaze este deja …un vis prea mare pentru administrația constănțeană.Sună destul de sentențios,dar în urma analizei, administrația de la malul mării a …primit o adresă în care sunt prezentate toate inadvertențele

Așa cum aminteam,din punct de vedere al conținutului, dosarul prezintă omisiuni ale documentației tehnice. În conformitate cu prevederile articolului 16 din Ordinul ministrului nr. 760/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv avizele și acordurile stabilite prin Certificatului de urbanisim nr. 4715/13.12.2018 s-au constatat acestea.De altfel,până și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului referitor la proiectul propus a fost…omis.

De asemenea, având în vedere prevederile articolului opt din ghidul de finanțare, stațiile de reîncărcare vor trebui să asigure încărcarea tuturor tipurilor de vehicule existente pe piață. În acest sens, punctul de reîncărcare la curentul continuu trebuie să permită ceea ce e denumit și cunoscut a fi -„încărcarea multistandard”, respectiv stația trebuie sa fie echipată, pe lîngă conectorii sistemului combinat Combo 2 și cu conectori de alt tip (de exemplu de tip Chadeino).

Prin urmare, actualizarea fișelor tehnice ale echipamentelor prezentate în acest sens se impun ca o condiție sine qva non.

Alte grave încălcări ar mai fi legate de cererea de finanțare care nu respectă formatul prevăzut în prima anexa a ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul 760/2018 actualizat la 13 mai 2019. De aceea, tocmai cererea de finanțare nu a fost completată din declarația pe proprie răspundere. Lucrul cel mai evident și totodată flagrant îl reprezintă tocmai faptul că terenurile pe care se dorește realizarea proiectului se află în proprietatea sau administrarea solicitantului.

Mai mult decât atât, hotărârea Consiliului Local nr. 457/2018 nu conține acordul privind punerea la dispoziție a terenurilor pentru proiect, nici angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice, așa cum este stipulată în lege.

Cu toate acestea,pentru niciunul dintre imobilele pe care se dorește realizarea proiectului nu au fost depuse planuri de amplasament șdelimitare .Planul de amplasament și dellimitare reprezintă chiar schița unui imobil realizat pe baza unor măsurători topografice executate de persoane autorizate și este parte a documentației de cadastru, fiind avizat de oficiul de cadastru.

În conformitate cu prevederile art. 899 alin. (I) din Codul civil, “înscrierea provizorie are ca efect dobândirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii, sub condiția și în măsura justificarii ei”.

Se poate constata că dreptul real dobândit este afectat de o condiție, iar potrivit prevederilor art. 882 alin. (1) din Codul civil, “drepturile reale sub condiție suspensivă sau rezolutorie nu se intabulează. Ele se pot însă înscrie provizoriu”.

Astfel, pentru imobilele aferente extraselor CF cu nr 249870, 249882 și 249111 se atesta inscrierea provizorie si nu intabularea dreptului de proprietate.

În vederea remedierii deficiențelor din evaluarea juridică, au mai rămas 28 de zile pentru a depune aceste documente. 

Acestea sunt :

  • Cererea de finanțare actualizată, completată integral prin tehnoredactare, în original;

  • Hotărârea Consiliului Local care sa includă și cele două acorduri, în copie certificată conform cu originalul;

  • Planurile de amplasament si delimitare vizate de oficiul de cadastru, în copie certificată conform cu originalul, pentru toate imobilele pe care se va realiza proiectul;

  • Extrasele Cod Funciar în original, nu înainte de 30 zile, din care sa reiasa ca solicitantul este proprietar sau administrator al imobilelor cu numerele cadastrale 249870, 249882 și 249111.

Termenul este de maxim 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Autorității incluzând motivele remediate, cu excepția acelor avize prevăzute în certificatul de urbanism,care pot fi transmise în 180 de zile.

 

Sic transit…

 

În concluzie,lucrurile sunt departe de a fi clare. Iar, dacă privim în detaliu, vom avea revelația că mai devreme sau mai târziu vom descoperi că acest proiect pe deplin fezabil nu va mai fi implementat …din neștiință și multă indolență.

Totodată, dacă mergem pe acest algoritm și ne vom aduce aminte că 2020 este un an important ( fiind an electoral) vom avea tabloul integral.

Cu alte cuvinte,tocmai netransmiterea acestor documente în termenele mai sus precizate va atrage respingerea dosarului de finanțare.

Daca și la acest capitol administrația PSD va capota, finanțarea pentru acest important sector nu va mai fi deloc absorbită, fondurile fiind practic redistribuite. Cu alte cuvinte, Decebal Făgădău cu doamna Ani Viorica Merlă se află departe de a face fața acestui proiect. Dar, din varii motive, fără a acuza sau a gândi tendențios, aceștia au depus „pe repede înainte” dosarul, fără documentele cerute de ghidul de aplicare.

De aceea, solicităm cu celeritate ca aceste deficiențe să fie remediate în timp optim și astfel,Constanța să beneficieze de acest amplu program de finanţare pentru realizarea staţiilor de încărcare electrice la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ. Reamintim că,deşi au fost deschise până acum două sesiuni de depunere de proiecte, edilii marilor oraşe nu s-au înghesuit să acceseze fondurile oferite de către stat pentru staţiile de încărcare.

În acest caz aproape „clasic” al lucrurilor făcute de mântuială, proprie administrației constănțene, nu avem cum să tot trecem cu vederea sau să tolerăm acest comportament care privează locuitorii Constanței de o facilitate specifică secolului al XXI lea!

 

Sursa foto :Info Sud-Est,Constanta.ro,Cuget Liber

 

Redacţia platformei media independente Criteriul Naţional

Comentarii Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here